Dergi Arşiv – I. Dönem (1996-1999)

I. DÖNEM I. SAYI (Ocak 1996)

İçindekiler: Bir Usûl Denemesi: Akademya’nın Misyonu – Selim Gürsel / Senfonik Medeniyet, Sanatkarane İnkılap – Hayreddin Soykan / Teknoloji ve Sanayileşme Sürecinde İnsanın Sömürüsü – Mustafa Aşık / Alivin Toffer ve İstikbal Endişesi!.. – Yaşar Şadoğlu / İlerlemeciliğin Sonu – Eisuke Sakakibara / Soğuk Savaş Sonrası ABD Dış Politikasında Yeni Arayışlar: Dış Politikanın Ticarileştirilmesi – Nurullah S. Özbek / Avrupa Afrika’ya Geri Dönmelidir – William Pfaff Batı’da Devlet ve Anayasa Fikrinin Seyri – Fazıl Duygun / 19. ve 20. yy. Halk Hareketlerinin Değerlendirilmesi – Hasan Asım / Cezayir’de Siyasi İslam: Şiddete Dayanmayan Boyut – John P. Entelis / Türk Müziği Tarihine Giriş – Feyyaz Aksakal / Şiddet Yılı (Polisiye) – Hasan Avcıoğlu / GİAB Platformuna Tavsiyeler – Selim Gürsel

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 2. SAYI (Nisan 1996)

İçindekiler: İstanbul İslam Düşüncesi Konferansı – Yaşar Şadoğlu / Habitat – Mustafa Saka / Başyücelik Devletinde Yasama – Av. Harun Yüksel / Dış Politika Araştırmaları – Nurullah S. Özbek / Teknolojik Terakki ve Sanayileşmenin İdeolojisi – Mustafa Aşık / Enflasyon, İhtilale Zemin Hazırlanıyor – Ahmet Özen / Turtuşî’den, Yöneticilik, Maliye ve Rüşvete Dair Nükteler – Said Aykut / Teorik Dil, Teorik Düşünce ve Tenkid Şuuru İdrakinin Ehemmiyeti – Selim Gürsel / Tarkowsky ve Sinema Dili – Burak Çileli / Gerçekliğin Peşinde: Yağmurcu – Hayreddin Soykan

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 3. SAYI (Temmuz 1996)

İçindekiler: Başyücelik Devletinde Yürütme: En İyiler Yürütmeli – Harun Yüksel / Modernizme Karşı Postmodernizm (mi?) – Fazıl Duygun / Ortadoğu Denkleminde Türkiye-İsrail İlişkileri – Nurullah S. Özbek / Amerika’nın Yeni Ortadoğu Politikası – Leon T. Hadar / Fetih – Halit Naşit / Hesapsız Sevda – Hakan Yaman / Gördüğüm Güzel – Hakan Yaman / Televizüel İfade ve Dramatizm – Hayreddin Soykan / Vakıf Sohbetleri – Mustafa Saka / Tasavvuf Yoluna Dair – Halil Naşit / Sealibi ve Siyaset Sanatına Dair görüşleri – Said Aykut / Teknolojik Terakîd ve Sanayileşmenin İdeolojisi 2 – Mustafa Aşık / Fenomenolojik Bakımdan Roman okuma ve Yazma Tekniği – Hakan Avcıoğlu / Selim Gürsel Avcı île “Bilgi ve Düşünce Faaliyeti” Hakkında Mülakat – Halil Kantarcı 

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 4. SAYI (Ekim 1996)

İçindekiler: “Enformasyon”dan ”Teknoloji”ye İçtimai Muvazene – Hayreddin Soykan / Cumhuriyet Döneminde Türk Aydını Harun Yüksel / Türkiye’de Siyasal İslamın Üç Boyutu – Rainer Hermann / Model Arayışları ve Kültür Dinamikleri Işığı Altında Japon Sınai Hamlesi –Mustafa Aşık / Sealibi’nin, Sanat, Din İnce Siyaset, Ordu ve Ruh Terbiyesiyle İlgili Öğütleri – Said Aykut / 19. Asırdan Cumhuriyet Dönemine Alevi-Bektaşi Misyonu – İskender Tozkoparan / Vakıf Sohbetleri 2 Efgani Efsanesi – Mustafa Saka / Televizüel İfade ve Dramatizm – Hayreddin Soykan / Vakıf Sohbetleri – Mustafa Saka / Mülkiyet Üzerine – Süleyman Dal

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 5. SAYI (Ocak 1997)

İçindekiler: İktidarın Kaynağı – Salih Mirzabeyoğlu / La Source Du Pouvoir Salih Mirzabeyoğlu / Kültürel Bir Dinamik Olarak Teknoloji – Yaşar Şadoğlu/ Hayatta ve Sanatta Hayalin ve Dramatik İfadenin Rolü –Hayreddin Soykan / Yunanlılar 1 – Selim Gürsel / Müziğin Zevki ve Cihat Şuuru Hakkında -Estetiğin Aksiyona Dönüşmesi – Feyyaz Aksakal / Cumhuriyet Dönemi İntihar Oranlarının Sosyal İncelenmesi  – Ahmet Özen / Arafat ve İslamcılar  – Bassma Kodmanı Darwısh / Mülkiyet Üzerine 2 – Süleyman Dal / Bir Adam Bir Kadın Bir At – Adıbelli

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 6. SAYI (Nisan 1997)

İçindekiler: Sahabi ve İçtihad – Salih Mirzabeyoğlu / Die Sahabi Und İğtihad Salih Mirzabeyoğlu / Orkestra, Senfonya ve Biz – Necip Fazıl Kısakürek / Başyücelik Devleti’nde ”Yargı”: Hükmü En İyiler Vermeli – Harun Yüksel / Tipografik Gerçeklikten Televiüzel Gösteriye Geçiş – Hayreddin Soykan / İbni Arabi’nin Eserlerinde Kelime – Said Aykut / Ulysses mi, Tilki Günlüğü mü?  – Feyyaz Aksakal / Yunanlılar 2  – Selim Gürsel / Medeniyetlerin Doğusu ve Peygamberlerin Rolü – İskender Tozkoparan / Yağmurcu Çerçevesinde İlmin Dine Tasallutu – Remzi Vatansever / Parakuta – Süleyman Dal / Yerli Film; Yabancı Film Kıyaslaması Eşliğinde Cesur Yürek (Braveheart) ve Eşkıya – Hikmet Seyyad / Woody Allen İle Konuşma – Woody Allen / Ben – Hasan Avcıoğlu / Ufuk İle Hafiye – Ufuk Soyhan

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 7. SAYI (Temmuz 1998)

İçindekiler: Damlaya Damlaya’dan – Salih Mirzabeyoğlu / Mecaz Dairesinde Hayatın Anlamı Hayreddin Soykan / Yeniçeriyi Yeniden Okumak – Av. Harun Yüksel / Nasıl Bir Sistem İhya mı, İfna mı! – Kenan Durdu / Türk Halk Müziğini Alevileştirme Çabaları – İbrahim Tozkoparan / Ulysses ve Tilki Günlüğü, Sürücülük ve Yolculuk, Yelteniş ve Eriş – Gürsel Avcı / Coğrafi Keşifler: Batıya Mahkum Oluşumuzun Macerası  – Osman Nuri / Faiz Üzerine  – Süleyman Dal / Filistin İbrani Basınının Gözüyle, Mustafa Kemal’e ve Dönemine Bir Bakış – David Kushner / Teknoloji, Bilgisayarlaşma ve Suni Zeka Üçgeninde Bilimin Çıkmazı ve İstikbali – Mustafa Aşık / Cezayir Üzerine Notlar – Bahadır Ceylan / Yunanlılarda Felsefe – Feyyaz Aksakal / Bir Sezonun Ardından, Akademya Sinevizyon Filmlerine Dair – Burak Çileli / Karabatak – Hasan Avcıoğlu

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 8. SAYI (Ocak 1998)

İçindekiler: Devlet ve İdare Mefkuremiz – Necip Fazıl Kısakürek / Başyücelik Devleti Yeni Dünya Düzeni Salih Mirzabeyoğlu / Tedailer Boyunca: Simyacı’yı Okurken Tilki Günlüğünü Düşünüp Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım – Av. Harun Yüksel / Söz Teknolojileri ve Kıyılan İnsan – Hayreddin Soykan / İslam Hukukunda Faiz ve Başyücelik Devletin Kredileşme – Süleyman Dal / Dante’nin Yolculuğu – Selim Gürsel / St. (Aziz) Agustin; Felsefi-Siyasi Görüşleri ve Etkileri – Said Aykut / Hayat Tablosunun Teminine Dair – Kenan Durdu / Muhyiddin Arabi’den ”İlahi Tedbirler” – Muhyiddin Arabi / 1882-1914 arası Türkiye’de Siyonistların Siyasi Aksiyon Yöntemleri: Jön-Türkler Döneminde Türkiye’de Yahudilerin İskan Edilmesi Planı – Jossef Katz / Eğitimde ‘Homo Sovyetikus’ İmalatı – Gülçin Şenel / İslam Kaynaklarına Göre Cihad – Bahattin Ustaosmanoğlu / Kitle Gösterinin Tabiatı – John Berger / Sinemada Antrakt Konuşmaları – Burak Çileli / Hayatın ve Ölümün Kıyısındaki Mağara – Mustafa Aşık

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 9. SAYI (Nisan 1998)

İçindekiler: Akademya’nın 3. Yılında Bir Durum Tesbiti – Hayreddin Soykan / Devlet ve İdare Mefkuremiz Necip Fazıl Kısakürek / İbda Diyalektiğinden Memuriyetimiz, Mecburiyetimiz – Salih Mirzabeyoğlu / Salih Mirzabeyoğlu ve İBDA – Said Aykut / İlahi Komedya’dan Tilki Günlüğü’ne – Selim Gürsel / Bir Hikmet Notu; İlmi Ledun ve İBDA – Kazım Gökbayrak / Turgut Cansever’le Hikmet ve Cemiyet Üzerine – Harun Yüksel, Turgut Cansever / Bir İrfan Merkezi Olarak Başyücelik Devletinde Kütüphane – Gülçin Şenel / Diyalektiğimiz ve Diyalektik – Kenan Durdu / Fıkıh, Anlayış, Hukuk – Bahattin Ustaosmanoğlu / Yunanlılar’da Felsefe 2 – Feyyaz Aksakal / Yusuf’un Kokusu – Mustafa Saka / Bir Müzik Notu: Sezen Aksu-Loreena Mc Kennitt – Selim Gürsel / Savunma ve Beraat – Hayreddin Soykan / Sinema: Zamandaki Heykeltraşlık – Burak Çileli / Nurcihan (Anadolu Destanından) – Selim Gürselgil / Üç Ağustos Gecesi – Hasan Avcıoğlu / Resmin Dili – Yalçın Turgut

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 10. SAYI (Ağustos 1998)

İçindekiler: İslam Alimi Sealibi’nin Hatırlattıkları – Hayreddin Soykan / Devlet ve İdare Mefkuremiz Necip Fazıl Kısakürek / İbda Mektebinin Farkı – Said Aykut / Salih Mirzabeyoğlu ve İBDA – Said Aykut / Başyücelik Devleti Para Sistemine Giriş – Süleyman Dal / Esvedeyn – Mustafa Saka / İletişime Reddiye İrtibata Selam – Hayreddin Soykan / Ertuğrul Özkök’ün Mü Mahir Çayan’ın Mı 68’i? – Sinami Orhan / İran:2 Amerika:1 – Hakan Avcıoğlu / Hadi Uluengin, Özal ve İdeolojik Terör – Murad Doğu / Prof.Dr Oktay Sinanoğlu’yla Kültür Emperyalizmi Çevresinde – Harun Yüksel, Oktay Sinanoğlu / Bir Aksiyon Notu – A. Baki Aytemiz / İçtimai Değişim Usulu Çerçevesinde Batılılaşmaya Tenkid – Zafer Bahçecik / Kanal 7 Nereye? – Feyyaz Aksakal / Tarihsellik İhanetin Yeni Kılıfı – Sinami Orhan / Yunan Mitolocyası ve İslam Tasavvufu – Selim Gürselgil / Batı’dan Pırıltılar – Mustafa Aşık / Carl Gustav Jung ve Din – Ergun Oymak / Faust”: Bugünkü Batının İcmali – Kenan Durdu / Yahya Kemal’e Farklı Bir Bakış – Hakan Yaman / Eco’nun Foucaoult Sarkacından İntibalar – Gülçin Şenel / Parakuta Vesilesiyle İlmi Ledun – Kazım Gökbayrak / Şu Motosikletsiz Akıl’a Zen’siz de Bakamaz Mıyız Usta? – Harun Yüksel / Tarih Felsefesi Üzerine Bir Deneme – İbrahim Tozkoparan / Sakınılacak Kelime Keşke – Arthur Gordon / Nurcihan (Anadolu Destanından) – Selim Gürselgil / Kültür-Sanat Faaliyetlerinde İkinci Yılı Geride Bırakınken – Burak Çileli / Ajda Pekkan-Hülya Avşar – Selim Gürselgil

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 11. SAYI (Şubat 1999)

İçindekiler: Ne Dediyse O – Hayreddin Soykan / Başyücelik Devleti Yeni Dünya Düzeni – Salih Mirzabeyoğlu / Bütün Yönleriyle Kürt Meselesi – Salih Mirzabeyoğlu / İBDA Mektebi ve Diğerleriyle Mukayesesi – Said Aykut / Başyücelik Devleti Para Sistemine Giriş – Süleyman Dal / Arka Bahçe – Şahin Eryürek / 1990-1995 Arası Genel Siyasi Tenkidi, Kuşatmayı Kırarken – Serdar Yavuz / Kültür Emperyalizmi Aracı Olarak Sinema – Burak Çileli / Hamburgerden Kan Damlıyor – Feyyaz Aksakal / Modernizm Nereden Koşuyor, Yahut Yenileşmenin Boyutları – Ali Nar / Asır Yenileyicisi Kim – Kazım Gökbayrak / Zamanı Bütünlemek Üzerine – Kenan Durdu / Başyücelik Devletinde Spora Dair – Osman Öksözoğlu / Türkiye’de Sosyalist Hareketin Tarihi üzerine Bir Deneme, Mustafa Suphi- Sinami Orhan / Sağcılık Nedir? – Remzi Vatansever / Fromm’a Göre Sembol ve Hatırlattıkları – Harun Yüksel / 28 Şubat Süreci ve İslamı Sermaye – Mevlüt Koç / Devlet ve Demokrasiye Dair Birkaç Söz – Sinami Orhan / Göz Madde Ve Işık – Yılmaz Serbest / Hür Olmadan Nasıl? – Erdal Durdu / Khaos Kelimesi Üzerine – Said Aykut / Yunan Mitolocyası ve İslam Tasavvufu – Selim Gürselgil / Olympos’ta Bir Mümin – Mustafa Saka / Putperestliğin Üç Kaynağı – Selim Gürselgil / Tarih Boyunca Mutlak Hakikatin Seyri, Dinler Tarihi – Abdullah Kiracı / Yahudiler ve Hıristiyanlar – Selim Gürselgil / Yunan Antifonitis Gazetesiyle Ropörtaj – Akademya, Antifonitis / Sofist Çerçevesinde Eflatun’a Bir Not – Eyüp Çoraklı / Kütübhane Meselesi – Gülçin Şenel / İdeal Hikaye ve Ölmek İstiyorum – Hakan Yaman / (Stand Up), (Talk Show) ve Komedyenlik Üzerine – Erkan Özsüt / Çinli – Hasan Avcıoğlu

PDF OLARAK İNDİR

I. DÖNEM 12. SAYI (Ağustos 1999)

İçindekiler: 1999: Yeni Devlet, Yeni Yüzyıl, Yeni Çağ – Hayreddin Soykan / İşkence ve Filistin Meselesi – Salih Mirzabeyoğlu / Salih Mirzabeyoğlu Kimdir İBDA Nedir? – Harun Yüksel / Gençliğe Hitabe – Necip Fazıl / Büyük Doğu İdeolocya Örgüsüne Ek, İBDA Kadrosuna İthaf, İslamı Yenilemek – Necip Fazıl / Gençliğin Cevabı – Salih Mirzabeyoğlu / Gençliğe Hitabediyorum – Salih Mirzabeyoğlu / Yen Nizama Selam Ve Eskimişlere Paydos! – Hayreddin Soykan / Muhtemel Hukuk Tatbikatımızın Temellerine Sondaj Denemesi – Kerim Baki / Başyücelik Emirleri -Harf Davası- – Necip Fazıl / Tablo, Kusto, Küsto – Salih Mirzabeyoğlu / Başyücelik Devleti’nin Devlet Kültür Politikasına Bağlı Olarak Spora Bakış – Osman Temiz / Sosyal Güvenlik Kavramına Bakış ve Başyücelik Devletinde Sosyal Güvenlik Meselesi – Hasan Meriç / Türkiye’de Akademisyenlik Zihin Eğitimi ve Strateji Üzerine – Said Aykut / İdeolojik Formasyon İdeolojik Eğitim ve Bilgisayar Üzerine – Erdal Durdu / Sefer Edelim Sıhhat Bulalım – Musa Said / Kendinden Zuhur’ Diyalektiği Çerçevesinde – Feyyaz Aksakal / Sun Tzu’dan Savaş Sanatı ve.. – Mehmet S. Akıncı / Her Kesimden Gerçek Vatanseverlere – Serdar Yavuz / Türkiye’de Radikal İslamcı Politik Gruplar – Ely Karmon / Ekonomik Kriz Bitti Şimdi Çöküş Zamanı – Yakup Ercan / Türkçülük ve Solculuk Çevresinde Sahteliklerin Panayırı – Hakan Yaman / Milliyetçilik Çevresinde – Zafer Bahçecik / Nostradamus’tan 1999 Yılına Dair Kehanetler – Nostradamus / Türban ve Bizim Dilimiz – Salih Mirzabeyoğlu / Şuur Tarihi Zaviyesinden Başörtüsü – Serap Yılmaz / Feminizm’in Farkedemediği Kadının Macerası – Gülçin Şenel / Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Hakkında Makaleler – Hakan Yaman / Ben-Bencillik – Selim Gürselgil / Teknolojik Sömürü Çerçevesinde Bilgisayarlaşmaya Bir Bakış – Hasan Basri Ercan / Batılılaşma ve Sömürgeleşme Etrafında – Gökhan Yamangül / İslam Fıkhı – Kazım Gökbayrak / İş İçinde Eğitim – Haşim Eroğlu / Emperyalizmin Yeni Planı Küçük Site Devletler – Sinami Orhan / Tabii Lider’liğe Adım Adım, Abdullah Öcalan Ne Diyor? – Sinami Orhan / Arabesk: Bitişin ve Tükenişin Müziği – Erkan Yuvalı /  Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Hanımefendisi – Erkan Yuvalı / Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Hanımefendisi – Harun Yüksel / Akademya Paneli: 28 Şubat Neyin Başlangıcı / İBDA-C Nedir?

PDF OLARAK İNDİR