Dergi Arşiv – II. Dönem (2010-2015)

II. DÖNEM 1. SAYI (Ekim-Kasım 2010)

İçindekiler: Editör’den – Hayreddin Soykan / Telegram ve Hakikat Şuuru – Ömer Emre Akcebe / Beni Yavaşça Öldüren İşkence – Tek Nath Rizal / Cezaevlerinde İşkence Kalktı mı? –Samet Doğan / Gorki’nin Bir Hikayesi – Hakan Yaman / Okuyucu – Maksim Gorki / Arapça ve İbranice ile Yunanca Arasındaki Semantik Geçişimler – Isus Theodoros / Seyyid Hüseyin Nasr: Türkiye Saf Fikirde Öncü –Hayreddin Soykan / Tradisyonalizm ve Çağın Ruhu –Hülya Uyar / Din Vesayetindeki Gelenekler Kavimlerin Gerçek Kılavuzlarıdır – Sedat Bulut / Dinde Reformcu Yaklaşımlar veya Dini Modernizmin Yükselişi – Osman Akyıldız / Geçmişten Günümüze Anadolu’da İnsan ve Mekan – Harun Yüksel / Zeyneb Kamil Hastanesi’nin Bilinmeyen Hikayesi – Gülçin Şenel / Jeni/Shn Arxh –Hakkı Açıkalın / Totem ve Tabu Hakkında – Selim Gürselgil / Örnek Aydın Modeline Dair Bir Pencere Açma Denemesi – Hakan Yaman / Başyücelik Milleti – Sezai Kırlangıç / Ortadoğu’nun Macerası ve Abdülhamid Han – Ömer Emre Akcebe / Kısaca ‘Uzman Sistemler’ ve Clips – Hakan Yaman / Akademya’nın Doğuşunun 15. Yılı Münasebetiyle Gaye ve Usül – Selim Gürselgil / Niçin Yazmalı, Ne Yazmalı? – Bilgehan Yusuf Eren / Yazarlara ve Yazacaklara Özel – Hayreddin Soykan / Bir Romanın Konusu/Vesile Kimdir? – Fatih Turplu

PDF OLARAK İNDİR

II. DÖNEM 2. SAYI (Eylül-Aralık 2011)

İçindekiler: Ölüm Odası / B-Yedi’den Seçmeler – Salih Mirzabeyoğlu / Askerî Bir Silah Olarak Telegram -Zihin Kontrolü- – Reha Suvari / Zihin Kontrolü ve İnsan – Ömer Emre Akcebe / Telegram ve Zihin Kontrolünün Bazı Temelleri –Sencer Ekin / Ölüm Odası’ndan Türkçe-Japonca Seçmeler – Rei Takahara / Salih Mirzabeyoğlu ve Telegram – Sedat Bulut / Amerikan İstihbarat Belgelerinde Zihin Kontrolü ve Yönlendirmesi – Gülçin Şenel / Telegram İşkencesi Mağduru Ertuğrul Taşdemir: “Zihin Kontrolü Tıbbi İdamdır!” – Ümit Elönü / Müvekkilime Telegramla İşkence Yapılıyor – Murat Alan / Mirzabeyoğlu Davası Hukukun Siyasîleşmesi Prensibine(!) En Güzel Örnektir – Enes Mollaoğlu / Anadolu Kültür İnkılâbı Sürecinde Teorik Dil, Teorik Düşünce ve Tenkid Şuuru – Selim Gürselgil / Leibniz Düşüncesinde Yaratıcı ve Matematik – Herbert Breger / Gerilim ve Korkunun Ustası Hitchcock – Fatih Turplu / Jeni II –Hakkı Açıkalın / Yazarlara ve Yazacaklara Özel – II – Hayreddin Soykan / Örnek Aydın Modeline Dair Bir Pencere Açma Denemesi II – Hakan Yaman

PDF OLARAK İNDİR

II. DÖNEM 3. SAYI (Mayıs-Temmuz 2012)

İçindekiler: İslâm Birleşik Devletleri Anayasası Taslağı – Selim Gürselgil / Mirzabeyoğlu’nun Verdiği Metafizik Dünya Savaşı –Hayreddin Soykan / Batının Medeniyet Mefkûresi: Güneş Tanrısı Ra – Ömer Emre Akcebe / Mahmud Erol Kılıç’la Ezoterizm Üzerine / Mezopotamya Mitolojisi Veya Kürt Mitolojisinin Kaynakları – Sezai Kırlangıç / Bâtıl, Bid’at Ve Hurafe – Sedat Bulut / Mitoloji, İnsan Ve Dil – Hülya Uyar / Mitolojiden Sinemaya –Fatih Turplu / “Kabala’nın Temelinde İslâm Tasavvufu Var” – Birol Biçer / İçimizdeki Güneş Ve Ay – Ayşegül Ahfa / Danko – Maksim Gorki / Bozkurt’çuluk – Selim Gürselgil / Derin Dünya Devleti – Atilla Akar / Cıa Ve Tavıstock İnsan İlişkileri Enstitüsü – Erol Bilbilik / Dünya Hükümeti – Fidel Castro / Aksiyon Hârikası Abdürreşid İbrahim – Abdurrahman Hacımelek / Mantığın Mantığı? – Turan Demir / Esatir Ve Mitoloji Fihristi – Ali Nacar

PDF OLARAK İNDİR

II. DÖNEM 4. SAYI (Ağustos-Ekim 2013)

İçindekiler: Kültür Emperyalizminin Gözde Silâhı Telegram – Hayreddin Soykan / Antiemperyalist Mücadelenin Prensibleri –Selim Gürselgil / Emperyalizm Ve Kemalizm – Hakan Yaman / Kültür Emperyalizmi Ve Kültür İnkılâbımız – Sezai Kırlangıç / “Şuuraltı Mesajlar Ve Kültür Emperyalizmi Üzerine” – Ömer Emre Akcebe / “Batılı Üretsin Biz Okuyalım İzleyelim Kullanalım Olmaz” – Turan Demir / M. Kemal’i Anlamak Emperyalizmi Anlamaktır – Mustafa Saka / Harf-Dil Devrimi Etrafında – Metin Acıpayam / Telegramcı Devlet Ve Dünya Düzeni – Reha Suvari / Niçin Telegram? – Gülçin Şenel / Hükümetin İnkâr Ettiği İşkence: Telegram – Zafer Şahin / Başbakan’a Telegram Soruşturması Açmak Yasaktır! – Mustafa Kumru / Hıstory Channel Zihin Kontrolü Belgeseli Metni – Derya Demirkol / Zihin Kontrolü, Sinirbilim Ve Biyoelektromanyetizma – Cheryl Welsh / Telegram Röportajlarına Giriş – Ömer Emre Akcebe / Telegram Teknolojisi Üzerine –Ömer Emre Akcebe / / Telegram Teknolojisi Üzerine –Ömer Emre Akcebe / Telegram Teknolojisi Üzerine –Ömer Emre Akcebe / Telegram Teknolojisi Üzerine – Ömer Emre Akcebe / “Elektromanyetik Zihin Kontrolü Vardır!” – Ömer Emre Akcebe / Metafizik-Parapsikolojik Savaş Üzerine – Ömer Emre Akcebe / Metafizik İstihbarat Üzerine – Ömer Emre Akcebe / Zihin Kontrolü Üzerine – Ömer Emre Akcebe / Telegram -Milat Gazetesi Özel Dosya- – Ömer Emre Akcebe / Telegram Mağduru Babak Amirebrahimi Anlatıyor – Oğuz Yıldırım / İlluminati Ve Zihin Kontrolü – Kürşad Berkkan / Telegram Vesilesiyle: Üst İnsan Mı, Biyolojik Robot Mu? – Hülya Uyar / Şeytan’ın Beyliği ‘Besmele’ye Kadardır – Bilgehan Eren / İblis’in Bankaları – Melih Oktay  / Anneye Kaside – Maksim Gorki / Mücerret Resmin Pîri: Wassıly Kandınsky – Rukiye Avcı / Garaudy İle Kor Ateş Bir Röportajın Hikâyesi – Turan Demir / Hazreti İbrahim’in Makamı, Satürn Ve Halkaları – Ayşegül Ahfa / Mücerret Fikir İstidadı Tamam! – Sezai Kırlangıç / Hadis Metodolojisine Dair – Sedat Bulut / Ölüm Odası B-Yedi ‘Giriş’ – Ali Nacar 

PDF OLARAK İNDİR

II. DÖNEM 5. SAYI (Temmuz-Eylül 2014)

İçindekiler: Büyük Selçuklu İmparatorluğu – Selim Gürselgil / Klasik Türk Resmi Üzerine Bir Hülasa –Ali Ekmel / Sürgünde Bir Şair Niyazi Mısri – Hülya Uyar / Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası – Bilgehan Eren / Salih Mirzabeyoğlu’nun Spora Bakışı Çerçevesinde – Osman Temiz / Tolstoy ve Dostoyevski / Zihin Oyunları –Sharon Weigberger / Gülme Teorileri – Turan Demir / Sibernetik Üzerine – Turan Demir / Guguk Kuşu Filmi – Maksim Gorki / Bozkurt’çuluk – Sebahattin Arslan / İdeal Fert ve Cemiyet İştiyakı – Sedat Bulut / Kürd’ün Meselesine Siyasi Bakış – Sezai Kırlangıç / Şiir ve Sanat Hikemiyatı Fihristi – Ali Nacar / Akademya Makale Esas ve Usulleri – Hayreddin Soykan

PDF OLARAK İNDİR

II. DÖNEM 6. SAYI (Temmuz-Eylül 2014)

İçindekiler: İslam Hukuku’nun Önemli Külli Kaideleri – Gülçin Şenel / Esseyid Abdulhakim Arvasi – Ali Nacar / Tasavvufun Batından Zahire İnkişafı – Okay Toltay / Ashab-ı Suffe – Erdem Öztaşa / İktisadi Düşüncenin Mevcut Durumu ve Gayemiz –Melih Oktay / Işık Rahipleri –Sedat Bulut / Derin Dünya İmparatorluğunun Gizli Silahları – Bilgehan Eren / Şifanın İzinde – Fatma Doğan / İyinin ve Kötünün Ötesinde – Ali Ekmel Bilir / Satre’da Varoluşçu Felsefe ve Bulantı – Ebru Çerkez / Tolstoy – Kenan Durdu / Edebiyatta Etki Üzerine – Andre Gide / Müzik İcrasında Gerginlikler – Hayreddin Soykan / Caner Taslaman İle İslam ve Modern Bilim Üzerine – Ömer Emre Akcebe / Kelebek – Sebahattin Arslan / Ölüm Odası Fihristi – Ali Nacar / Ses Teknolojisinde Gelinen Nokta / Caner Taslaman İle İslam ve Modern Bilim Üzerine – Ömer Emre Akcebe

PDF OLARAK İNDİR