A BRIEF OVERVIEW OF THE CORPUS OF BUYUK DOGU BY NECIP FAZIL (BÜYÜK DOĞU KÜLLİYATININ KISA TANITIMI)

Author: Necip Fazil Kisakurek

Network of Ideology (İdeolocya Örgüsü)

The World is Looking forward to a Revolution (Dünya Bir İnkılâp Bekliyor)

İhtilâl (Revolution)

Western Thought and Islamic Tasawwuf (Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu)

Socialism, Communism and Humanity (Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık)

Identity Card (Kafa Kâğıdı)

Atlas of Faith and Islam (İman ve İslâm Atlası)

Deviant Branches of the Right Way (Islam in the Age of Purification) Doğru Yolun Sapık Kolları (Arınma Çağında İslâm)

My Defenses (Müdafaalarım)

Great East Society (Büyük Doğu Cemiyeti)

My Stories (Hikâyelerim)

Rectangle of Madness (From the Snaky Well) – Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan)

Creating A Man (Bir Adam Yaratmak)

Anguish (Çile)

He and Me (O ve Ben)

Yunus Emre (Yunus Emre)

Symphony for Horses (At’a Senfoni)

Money (Para)

Pseudo-Heroes (Sahte Kahramanlar)

Hazrat Ali (Hazret-i Ali)

Those Which I Heard from the Servant of God (Tanrı Kulundan Dinlediklerim)

Muscovites in Our History (Tarihimizde Moskof)

Seed (Tohum)

The Lie in the Mirror (Aynadaki Yalan)

Mister Judge (Reis Bey)

Sublime Porte (Bâbıâli) Bâbıâli

Orations (Hitâbeler)

The Prophet’s Circle (Peygamber Halkası)

Ibrahim Adham (İbrahim Ethem)

Settlement (Hesaplaşma)

As-Salaam (Esselâm)

Lines, Colors and Sounds from Hajj (HAC’dan Çizgiler, Renkler ve Sesler)

The Great Persecuted People throughout History (Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar)

The Panorama of Turkey (Türkiye’nin Manzarası)

Bloody Turban (Kanlı Sarık)

The Blend of Divine Light (Nur Harmanı)

333 from the Army of Saints (Sparkles from the Circle) Velîler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar)

Menderes through My Eyes (Benim Gözümde Menderes)

Believer – Unbeliever (Mümin – Kâfir)

Talks (Konuşmalar)

The Divine Light Descending upon the Desert (Çöle İnen Nur)

The Persecuted for Their Religion in the Recent Period (Son Devrin Din Mazlumları)

Anger and Satire (Öfke ve Hiciv)

Patience Stone (Sabır Taşı)

The Great Sultan Abdulhamid Khan II (Ulu Hakan İkinci Abdulhamîd Han)

33 from the Chief Saints (Golden Chain) Başbuğ Velîlerden 33 (Altun Silsile)

The Sacred Trust (Mukaddes Emânet)

Faith and Action (İmân ve Aksiyon)

Rabita-i Sharifah / as-Sayyid Abdulhakim Arvasi (Râbıta-i Şerife / Esseyyid Abdülhakîm Arvasî)

Identification Tag (Künye)

The Gardens of Tasawwuf / as-Sayyid Abdulhakim Arvasi (Tasavvuf Bahçeleri / Esseyyid Abdülhakîm Arvasî)

Also Known as Fingerless Salih (Nam-ı Diğer Parmaksız Salih)

Patriotic Poet Namık Kemal (Vatan Şairi Namık Kemâl)

Attack and Polemic (Hücum ve Polemik)

Abdulhamid Khan (Abdülhamîd Han)

The Man in the Black Cloak (Siyah Pelerinli Adam)

Wooden Mansion (Ahşap Konak)

Key Point (Püf Noktası)

Janissary (Yeniçeri)

Rashahat / Sheikh Safiuddin (Reşahat / Şeyh Safîyüddin)

My Editorials – I – II – III (Başmakâlelerim I – II – III)

Maktubat / Imam Rabbani (Mektûbat / İmam Rabbânî)

The Blessings of Heart / al-Mawahib al-Ladunniyyah / Imam al-Qastallani (Gönül Nimetleri – El-Mevâhibü’l Ledüniyye – İmam Kastalanî)

Literary Trials (Edebiyat Mahkemeleri)

Critiques of Incidents – I – II – III (Hâdiselerin Muhasebesi – I – II – III)

Report – I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII (Rapor – I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII)

War Writings – I – II (Savaş Yazıları – I – II)

Framework – I – II – III – IV – V – VI (Çerçeve – I – II – III – IV – V – VI)

My Clerk (Kâtibim)

Earthquake (Deprem)

Villa Semer (Villa Semer)

Skyline (Ufuk Çizgisi)

The Worst Boss (En Kötü Patron)

Not a Traitor but a Great Patriot Sultan Vahideddin (Vatan Haini Değil Büyük Vatan Dostu Sultan Vahidüddin)

Theatre and Its Impact (Tiyatro ve Tesiri)

.

Translation: Akademya World & Sare Kartoğlu

Prepared by Nûr Zîndebûn

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!