A BRIEF OVERVIEW OF THE CORPUS OF IBDA – (İBDA KÜLLİYATININ KISA TANITIMI) – MIRZABEYOGLU’S WORKS

NECESSITY OF THE WHOLE THOUGHT (Power-Politics-Movement) = Bütün Fikrin Gerekliliği (İktidar-Siyaset-Hareket)

WARRIORS OF LIGHT (Epic of Moro) = Aydınlık Savaşçıları (Moro Destanı)

IDEOLOGY AND REVOLUTION (Through the Fight) = İdeolocya ve İhtilâl (Kavganın İçinden)

TRYING TO LIVE (Novel of WHO) = Yaşamayı Deneme (Kim’in Romanı)

MUNSHA’AT (Preface-For Eid) = Münşeat (Önsöz-Bayramlık)

A PAGE FROM HISTORY = Tarihten Bir Yaprak

OUR MATTER OF CULTURE (Fundamental Issues) = Kültür Davamız (Temel Meseleler)

DROP BY DROP (Notes from the Snaky Well) = Damlaya Damlaya (Yılanlı Kuyudan Notlar)

EDDY (What the Pen Told to Write) = Anafor (Kalemin Yaz Dediği)

ALONE WITH NECIP FAZIL (Impression and Inspiration) = Necip Fazıl’la Başbaşa (İntibâ ve İlhâm)

THE GREATEST GOOD NEWS (Story of Mim Mim) = Müjdelerin Müjdesi (Mim Mim’in Hikâyesi)

UNDERSTANDING TOWARDS ISLAM (Field of Theoretical Language) = İslâma Muhatap Anlayış (Teorik Dil Alanı)

MYSTERY OF THE FALLING STAR (Master Piece-Masterpiece) = Kayan Yıldız Sırrı (Şâh eser- Şâheser)

FUTURE BELONGS TO ISLAM (The Only Unattampted Order) = İstikbâl İslâmındır (Denenmemiş Tek Nizâm)

SHADOWS (Days We Lived) = Gölgeler (Yaşadığımız Günler)

DIALECTIC OF IBDA (The Way of Salvation) = İBDA Diyalektiği (Kurtuluş Yolu)

LANGUAGE AND UNDERSTANDING (Language and Dialectic) = Dil ve Anlayış (Dil ve Diyalektik)

THE ROOTS (From Necip Fazil to as-Sayyid Abdulhakim Arvasi) = Kökler (Necip Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye)

THE BOOK OF KNOWLEDGE (Filter and Form) = Marifetname (Süzgeç ve Şekil)

MY STRUGGLE – I – II (Necip Fazil – 2 Volumes) = Kavgam (Necip Fazıl – 2 Cild)

ECONOMICS AND ETHICS (Introduction to Economics) = İktisat ve Ahlâk (İktisada Giriş)

HIKAMIYAT (Contemplation and Wisdom) = Hikemiyat (Tefekkür ve Hikmet)

HIKAMIYAT OF POETRY AND ART (Aesthetics and Ethics) = Şiir ve Sanat Hikemiyatı (Estetik ve Ahlâk)

LITERATURE OF LAW (Spirit of Order and Administration) = Hukuk Edebiyatı (Nizam ve İdare Ruhu)

TORTURE (Law and Hog) İşkence (Hukuk ve Hûk)

FOX DIARY – I – II – III – IV – V – VI (Horizon and Detective – 6 Volumes) = Tilki Günlüğü (Ufuk ile Hafiye – 6 Cild)

THE TRUTH OF INDIVIDUAL (The Divine Light Descending upon the Desert) = Hakikat-i Ferdiyye (Çöle İnen Nur)

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE COMPANIONS (Circle of the Prophet) = Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı (Peygamber Halkası)

THE STATE OF BAŞYÜCELİK (The New World Order) = Başyücelik Devleti (Yeni Dünya Düzeni)

RAINMAKER (In Pursuit of Reality) = Yağmurcu (Gerçekliğin Peşinde)

THE THREE LIGHTS (Conversation-Conference) = Üç Işık (Sohbet-Konferans)

STEPS (From 1984 to 1996) = Adımlar (1984’den 1996’ya)

PARAKUTÂ’ (Novel of the Money) = Parakutâ’ (Paranın Romanı)

COAT OF SOLITUDE (Treatise of the Three Lights) = Hırka-i Tecrîd (Risale-i Üç Işık)

GREAT SUFFERERS – I – II – III – IV (A View at History of Thought – 4 Volumes) = Büyük Muztaribler (Düşünce Tarihine Bakış – 4 Cild)

SHIP (The Universe of Imaginary Forms) = Sefine (Suver-i Hayâl Âlemi)

TELEGRAM (Mind Control) = Telegram (Zihin Kontrolü)

ALIF (Painting is Derived from Redd) = Elif (Resim Redd Kökündendir)

FURQAN (The Lexicon of the Righteous) = Furkan (Lûgat-ı Salihûn)

BARZAKH (To the Root at Which All the Branches Unite) = Berzah (Bütün Dalların Birleştiği Kök’e)

NUMERALS (Life-Number-Mathematics) = Erkam (Hayat-Sayı-Matematik)

WHAT IS MATTER? (Critique of Matter) = Madde Nedir? (Maddenin Kritiği)

FAITH AND CONTEMPLATION (Faith and the Two Universes) = İmân ve Tefekkür (İmân ve İki Âlem)

HUMAN (Man and Woman) = İnsan (Erkek ve Kadın)

HUMAN – I – II (Great East-IBDA – 2 Volumes) = İnsan (Büyük Doğu-İBDA – 2 Cild)

MYTHS AND MYTHOLOGY (Sun and Moon) = Esatir ve Mitoloji (Güneş ve Ay)

DEATH CHAMBER B-SEVEN (Introduction) = Ölüm Odası (B-Yedi – Giriş)

DEATH CHAMBER B-SEVEN (History) = Ölüm Odası (B-Yedi – Tarih)

DEATH CHAMBER B-SEVEN (The Matla’ Couplets) = Ölüm Odası (B-Yedi – Matla’ Beyitler)

DEATH CHAMBER B-SEVEN (Nedim the Preceding) = Ölüm Odası (B-Yedi – Nedim-i Kadîm)

.

Translation: Akademya World & Ibda Documentation & Sare Kartoğlu

Prepared by Nûr Zîndebûn

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!