Akademya Ödüllü Makale Yarışması: İSLÂM RÖNESANSI

1996 yılı Ocak ayında I. Dönem ilk sayısıyla yayın hayatına atılan ve o tarihten bugüne akademik yayıncılık, kültürel organizasyon ve eğitim faaliyetleri düzenleyen, 2016 yılında ise dernekleşen üç aylık fikir-ilim-sanat dergisi AKADEMYA tarafından her sene gerçekleştirilmesi ve gelenekleştirilmesi plânlanan ödüllü makale yarışmasının birincisidir.

GAYE

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun bir konuşmasında dile getirdiği aşağıdaki tesbitler, yarışmamızın gayesini ve teşvik etmeyi dilediği araştırmaları bizce en derin ve geniş mikyasta çerçevelemektedir:

– “Ölüm Odası”nda ne yapmaya çalışıyoruz?.. Aslında sadece bu esere mahsus değil, bütün eserlerimizi de içine katarak söyleyebilirim; bir bakıma kendi rönesansımızı başlatmanın heyecanını duyurmaya çalışıyoruz… Bu da kendi değerlerimizi yenilemek anlamına gelir… Beş yüz yıllık çöküş ve çürümeyi tersine çevirmek gibi, zorların zoru bir iş… En genel anlamda, Batı karşısında “Doğu” diye anlayın. Mücadeleyi, dava ahlâkını, hep verici olmayı, başını bir gayeye adamayı, ilme, fikre, ideolojiye dayalı bir hareket tarzını yaşamak, yaşatmak, aşılamak… “Olması gerekeni” hayâl ettirebilmek, hissettirebilmek… Batı’nın Rönesans’ta yakaladığı ışığı, aşkı, şevki, kendi tarih ve değerlerimiz içinde yakalamak… Bunu yapmaya çalışıyor, yapılması gerekenin bu olduğunu göstermeye uğraşıyoruz. İşte aydınların, sanatçıların, ilim adamı, fikir adamı, akademisyenlerin temel alması gereken zemin bu… Bu da ancak bir ideolocya-sistem temelinde gerçekleştirilebilecek bir şey. Büyük Doğu-İbda Külliyâtı bunun için… Dünyada bugünkü ruhî, fikrî, siyasî çöküşü bütün sebeb ve sonuçlarıyla tartarak, tarayarak, anlayarak… Kendi nefs muhasebemizi dibine kadar yapmış, bütün zaaf ve kuvvetlerimizi tesbit etmiş olarak, yepyeni bir ruh ve nizâm yekpâreliği içinde yeniden doğmak…

Yarışmacılar, “İslâm Rönesansı” idealine işte bu tesbitlerden hareketle veya ilhâmla, fikir-ilim-sanat çerçevesinde olmak kaydıyla diledikleri dar veya geniş açılardan, diledikleri dar veya geniş araştırma alanları bakımından, diledikleri fikir-ilim-sanat disiplinini, geleneğini veya çizgisini merkez alarak, ancak akademik ifâde tarzlarına mutlaka riayet ederek yaklaşabileceklerdir. Makaleler, orijinal tahlil, teklif ve değerlendirmeler ihtiva edebileceği gibi, tanıtıcı ve tasvir edici de olabilir. Aşağıda verilen irtibat bilgilerimiz yoluyla Akademya dergisine ulaşılarak her zaman geniş bilgi alınabilir.

KATILIM ŞARTLARI

1) Yarışmaya dileyen herkes katılabilir. Son başvuru tarihi, 15 Nisan 2017’dir.

2) Her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir.

3) Yarışmaya gönderilecek makaleler, orijinal, başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanması için başka yere gönderilmemiş olmalıdır.

4) Ödül alan makalelerin yanı sıra, yayınlanmaya değer görülen tüm makaleler Akademya dergisinde yayınlanacak, şayet gerek görülürse tashih ve redakte edilerek yayınlanmaya hazır hâle getirilecektir.

ŞEKİL ŞARTLARI

1) Makale istenen uzunlukta hazırlanabilir.

2) Makalenin en başına bir kapak sayfası hazırlanacak ve burada yarışmacının adı, (varsa) unvanı, (varsa) kurumu, kısa veya uzun özgeçmişi, açık yazışma adresi, telefonu ve e-posta adresi bulunacaktır.

3) Makale, “doc” veya “docx” uzantılı word dosyası olarak, akademyakultursanat@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.

4) Makaleler, aşağıdaki “Akademya Makale Esas ve Usulleri” yazısı ölçü ve dikkate alınarak hazırlanacak, her gerek görüldüğünde Akademya dergisine danışılabilecektir:

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Makaleler, Orijinallik 20, Bütünlük ve Doğruluk 20, Araştırmaya Verilen Emek 20, Dili Doğru Kullanma ve Yazma Titizliği 20, Kaynak Eser ve Veri Tarama Genişliği 20 olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TARİHİ

Birinciye: 1500 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler)

İkinciye: 1000 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler)

Üçüncüye: 750 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler)

Mansiyon (20 Kişi): 20 kitablık set + Hediyeler

Sonuçlar, 1 Mayıs 2017 tarihinde AKADEMYA internet sitesi ve sosyal medya sayfalarında açıklanacak; ödüller ve hediyeler 2017 Mayıs ayı içerisinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir merasimle kazananlara verilecektir.

İRTİBAT BİLGİLERİ

Akademya Dergisi – Akademya Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

ADRES: Sultantepe Mah. Selman-ı Pak Cad. Aydın Han. No 47/19. Kat 3. Üsküdar-İSTANBUL
GSM: 0554 534 59 67 – 0553 356 66 66
E-POSTA: akademyakultursanat@gmail.com

Akademya Makale Esas ve Usulleri

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!