BAŞYÜCELİK DEVLETİ “Yeni Dünya Düzeni” – Salih Mirzabeyoğlu (Fihrist)

BAŞYÜCELİK DEVLETİ -Yeni Dünya Düzeni-

Salih Mirzabeyoğlu

İBDA Yayınları, 2. Basım, İstanbul 2004

İNDEKS: ABDULHAMİD KOÇA

 

26 Haziran 1945  (B.M.T. Anayasası)  20

24 Ekim 1945  B.M.T. (kuruluş)   35

1 Ocak 1942 B.M.T. Bildirisi  42

10 Aralık 1948 (İnsan Hakları Bildirisi)  44

1789 Fransız İhtilâli  44, 135, 169

1913 Sei Fuji davası  45

4 Kasım 1950 (Roma’da toplanan AB Devletleri)  51

10 Mart 1954 (TBMM sözleşme kabulü)  51

1971 (Üstad’ın AB tesbiti)  54

1970 (AB Gümrük engellerini kaldırma)  58

1989 (Sovyet Birliği dağılması)  61

1994 (AB, Batılılaşma)  62

1963 (İnönü Koalisyonu)  63

1968/71 (AB müzakereleri)  63

9 Şubat (Brüksel toplantısı)  74

1926 (Musul Irak dahilinde)  76

12 Mart 1988 (Filistin ve İşkence Konferansı)  77

1886 (ABD Fas Andlaşma)  78

1856-1861 (Fas, Büyük Britanya, İspanya Andlaşması)  78

1992 (Yugoslavya dağılması)  78

1893 (İlk kömünist dergi – İngiltere)  84

1870 (Fransa mağlup)  86

1914 (Dünya Savaşı)  86

12 Eylül  108

1918 felâketi  168

1960, 1972, 1980 askerî müdahaleleri  168

Yirminci Asır  183

21. yüzyıl 184

ABD  8, 9, 24, 26, 40, 45, 49, 55, 59, 61, 76, 78, 80, 84, 85, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 131, 133, 168

Amerika ve Avrupa – iki rakip kardeş  80

İkinci Abdülhamid Han  168, 215

Acem  177

Adalet  25, 57, 135, 136, 138, 141, 143, 152

Adalet Divanı  78

Âdem Baba  178, 180

Ahlâk  40, 43, 56, 58, 122, 148, 192

Aksiyon  7, 174, 203, 208, 210

Alen Türen (Nant Üniversitesi)  59

Allah’ın Sevgilisi  178, 187

Almanya  25, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Altun Ordu nizamı  61

Anap  109

Anarşi  149

Anayasa  19, 33, 39, 44, 145, 147, 148, 149, 151, 225

(ayrıca bkz: Göstermelik anayasa)

Anayasa Mahkemesi  151

Anglo-Sakson  131

Ankara  76

Ankara Andlaşması  63

Anti-demokratik düşünce  145

Arap milleti  76, 114, 174, 177, 179, 180

Aristokrasi  23, 24, 98, 140

Asil ruhlular  221

Aşk ve Avrupa (Eser)  80

Ata Avrupa evlât Amerika  49

Atatürk  56

Atlantik Şartı  42

Avrupa  8, 9, 20, 55, 59, 60, 63, 74, 75, 76, 81, 90, 109, 121, 122

Avrupa Birliği  61

Avrupa Ekonomik Topluluğu  50, 55, 58, 61, 63, 64, 80, 99

Avrupa İnsan Hakları Divanı  52, 53

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu  52, 53

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  50, 51, 99, 155

Avrupa Gümrük Birliği  50

Avrupa Konseyi  50, 51, 53

Avrupa Medeneniyeti  55, 58, 59, 60, 80

Avrupa Ortak Pazarı  9, 225, 226

Avrupa Topluluğu  54, 55

Avusturya  86, 87

Aydın  184, 189

Aykırı kültürün reddi  34

Başıboşluk  166

Başkanlık Sistemi  107

Başyüce  193, 195, 196, 197, 198, 199, 213, 221
Başyücelik  29, 184, 193, 222, 223, 224
Başyücelik Devleti  8, 9, 24, 157, 182, 193, 221, 222, 224, 225

Başyücelik Devlet modeli  225, 226
Başyücelik Devlet şekli  216
Başyücelik Hükümeti  199

Başyücelik ideali  187

Batı  34, 37, 38, 54, 56, 58, 61, 62, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 89, 90, 94, 96, 98, 101, 102, 105, 112, 114, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 155, 166, 175, 177, 178, 179, 180, 205, 213

Batılılaştırma  37

Barbar garblı  175

Başbuğluk  200

Başıboş rejimler  189

Bayezid Bestamî  161

Bâb-ı âdi  167

Belçika  22

Ben David (yahudi iktisatçısı)  59

Bergson  129

Bethoven  89

Birinci Dünya Harbi  19, 24, 33, 34, 35, 55, 76, 89, 97, 129, 141

Birleşik Avrupa  49

Birleşmiş Milletler (Teşkilatı)  9, 20, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 76, 79, 80, 99, 101, 105

(ayrıca bkz: Güvenlik Konseyi)

(ayrıca bkz: Domuzlar Diktatoryası)

(ayrıca bkz: Dünya teşkilatı)

(ayrıca bkz: Milletler Cemiyeti)

Birleşmiş Milletler Anayasası  20

Birleşmiş Milletler Andlaşması  40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 79

Birleşmiş Milletler Beyannamesi  40

Birleşmiş Milletler Bildirisi  42

Birleşmiş Milletler Konseyi  39, 79

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu  40, 44

Bismark  86

Bodler  128

Bosna  79, 100, 79

Bozkırlar  179

Brehmen  173, 174, 177

Brüksel  64, 74

Budhacılık  204

Budistlik  173, 174, 177, 205

Buğz  7

Bulgaristan  22

Burjuva  56, 57, 187

Bülent Ecevit  110

Bütün Fikir  134

Büyük Doğu  9, 29, 42, 54, 63, 93, 157, 166, 183, 186, 190, 203, 222

Büyük Doğu ideali  222

Büyük Doğu İdeolocya Örgüsü  9, 29

Büyük Doğu İdeolocyası  37, 157, 183, 186

Büyük Doğu mefkûresi  190

Büyük Doğu Mimarı  54, 93, 166

Büyük Doğu tezi  63
Büyük Doğu-İbda  9, 29, 58, 168, 225, 203

Büyük Doğu-İbda anlayışı  58, 226

Büyük Doğu-İbda nesli  168
Büyük Doğu-İbda sistemi  225

Büyük Zuhur  175

Büyük Tecelli  180

Cassin René (İnsan Hakları Komisyon üyesi)  44

Cemiyet  135, 159, 164, 167, 182, 185, 190, 199

(ayrıca bkz: İçtima)

Cermen  131

Churchill  42

Cihad  125

Cumhuriyet  20, 22, 23, 95, 150, 153, 168, 183, 185, 186, 187, 207, 213, 215, 224

Çeçenistan  79, 80, 100
Çeçenistan meselesi  79

Çile  7

Çin  91, 92, 93, 177, 180, 204

Daimî üye ayrıcalığı  36

Darbe  155

Dava  29, 178, 184, 191

De Gaulle  26, 55, 81, 87

Demokrasi  8, 9, 23, 24, 25, 26, 34, 37, 39, 40, 80, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 137, 140, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 165, 168, 185, 194, 213, 216, 225

Demokrasi Hususu’nda zorlama  80

Demokrasi yalanı  25

Demokrasi yoksa yardımda yok  168

Demokrasinin eleştirisi  169

(ayrıca bkz: Anti-demokratik düşünce)

Demokrat Parti  168

Demokratik diktatörlük  144

Devlet:

Bağımsız Devlet  18

Birleşik Devlet  14, 16

Devletlerarası hukuk 13

Devlet şekilleri 13, 182

Federal Devlet 14, 17, 18

Himaye altında Devlet 19

Hükümdar Devlet 21

Koruyucu Devlet 19, 35

Monarşik Devlet 20, 21, 22

Devlet prensibleri 30

Tâbi Devlet 19

Üniter Devlet 14

Devletin hükümranlık hakkı  50, 80

Dil birliği  13

Din afyondur  82

Din birliği  13

Dinde zorlama yoktur  157, 159

Diyalektik  214

Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olamaz  133

Doğu 177, 178, 179, 180, 181, 203, 204

Doğu imparatorluğu  179

Doğu’nun en canlı milleti  181

Domuzlar Diktatoryası  36, 101

Dört Büyük Halife  174

Dünya cemiyetleri  184

(ayrıca bkz: Cemiyet)
(ayrıca bkz:
İçtima)

Dünya görüşü  8, 32

Dünya kamu düzeni  40

Dünya teşkilatı  42, 43

(ayrıca bkz: Birleşmiş Milletler)

Dünya toplum düzeni  34

Dürkaym  94

Ebû Bekir  217, 218, 220

Emevî-Abbasî Devletleri  174, 214, 222

Emperyalizm  19, 20, 35, 36, 58, 85, 96, 100, 103, 114, 132, 164

(ayrıca bkz: Sömürge)

En ziyade müsaadeye mazhar millet  76, 77, 78, 79

Erbil  76

Erzurum  76

Eski Yunan  130, 182

Eski Yunan ve Roma  175, 176

Eski Yunan, Roma ve Hıristiyanlık  121

(ayrıca bkz: Yunan aklı, Roma Nizâmı ve Hıristiyan ahlâkı)

Farreir, Claude  92

Fars  123, 175, 179, 180

Fas  77, 78, 79

Faşist partiler  153

Faşizm  88, 98, 103, 137, 138, 155, 183

Fatih  215
Felsefe  38, 59, 96, 129, 137, 153

Fert  30, 31, 41, 128, 135, 136, 137, 161, 181, 205, 219

Fert hakikati   219

Fetih  180

Fikir  7, 8, 55, 132, 145, 147, 153, 160, 161, 164, 167, 183, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 203, 214

Fikir çarpışması  167

Fikir soyluları  189

Franko  26

Fransa  22, 26, 44, 54, 55, 56, 74, 78, 83, 128

Fransız İnkılâbı  134, 187

Fransız Mason locası  169

Freud  129

Garp  173, 175, 176, 179

Gaye  9, 159, 162, 166, 186, 208

Gayesizlik gayesi  208
Gazeteci  112

Genel kültür  165

Goethe  89

Göstermelik anayasa  33

Greko-Lâtin  55, 129

Gümrük birliği  58

Güvenlik Konseyi  36, 39, 101

Haçlılar Seferi  55, 81

Hakikat  157, 166

Hakikat-i Ferdiyye  210

Hakikatin köleleri  158

Hâkimiyet  166

Hâkimiyet Hakkındır  188, 205, 215, 216

Hakimiyetin kaynağını ahâlide arama  135

Halk  24, 136, 137, 138, 139, 142, 152, 156, 166, 169, 181, 185, 186, 187, 193

(ayrıca bkz: Millet)

Halife-Hilafet  212, 213, 221

Hânık  76

Hasan Sabri Çağlayangil  64

Hatay  113

Haydeger  88, 129

Hayne  87

Hazret-i Ömer  220

Hegel  147

Heredot  123

Hıristiyan (ahlâkı)  34, 37, 56, 58, 75, 82, 83, 121, 122, 123, 130, 132

Hindistan  38, 122, 177, 179, 180, 204

Hindu içtimaî sistemi  38

Hiroşima  91

Hitler  25, 86, 87, 89

Hukuk:

Hukuk 21, 40, 45, 49, 102, 141, 142, 155

Âlemşümûl Hukuk  37, 39, 40

Esas Teşkilat Hukuku  17

Devletlerarası Hukuk  38

Hukukî ilişki (devletler arası)  16

İdeal Hukuk  31

Hukuk kaideleri  38

Kamu Hukuku  18, 23, 30, 75, 90

Milletlerarası Hukuk  39, 41, 50, 53, 77, 99

Tabiî Hukuk  31, 32

Hoşgörü-boşgörü  7

Hölderlin  87

Hürriyet  25, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 96, 97, 126, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 184, 191, 207, 208, 212

Hürriyet, eşitlik, kardeşlik  169

Irak  76, 100, 105, 111, 113, 114, 116

Irk  13

İbrahim, Resûller atası  178, 180

İbdacılar  105

İçtima  8, 75, 83, 84, 128, 134, 139, 147, 149, 161, 174, 183, 184, 188, 198, 221

(ayrıca bkz: Cemiyet)

İçtimaî düşünce  134

İçtimaî nizâm ideali  184

İdare ruhu  182

İdare şekli  182

İde  161

İdeal  8, 9, 25, 31, 55, 88, 93, 113, 160, 161, 182, 183

İdealist  41, 81, 162

İdealizm  8, 39, 42, 204

İdealsizlik  184

İdeal üstü mutlak ideal  184

İdeolocya  8, 9, 205, 214, 225
İdeolocya Örgüsü  9, 29, 176

İdeolocya bütünü  192

İdeoloji savaşı  155

İdrak  183, 189, 190, 191

İdrak bedbahtları  187

İhtilâl  57, 81, 84, 153, 167

İkinci Dünya Savaşı  41, 42, 85, 91, 98, 115, 129, 130, 155, 168

İktidar  18, 20, 24, 136, 138, 140, 142, 146, 149, 150, 155, 157, 166, 207

İktidarın kaynağı  165

İmam Ahmed bin Hanbel  219

İmam-ı Gazalî  190

İncil  56, 57, 83

İnkılâp  95, 96, 135, 167, 174, 175, 177, 187, 188

İngiltere  55, 74, 76, 78

İngiltere kralları  26

İnsan Hakları (Bildirisi)  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  48, 49, 50, 52, 79, 155

İnsan Hakları Komisyonu  44

İnönü  26, 168

İsâ, meleklerden merhâmetli  57, 127

İskenderiye mistikleri  122

İskenderun hattı  113

İslâm davası  7, 8

İslâm düşmanlığı  165, 168

İslâm inkılâbı  7, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190

İslâm kadrosu  173, 175, 176, 177

İslâm’a muhatap anlayış  214

İslâmî örgütler  110

İslâmcı mücadele  9

İslâmcı parti  153, 170

İslâmcılar için demokrasi olamaz  170

İslâmî rejim  163

İslâmî devlet – İslâm devleti  181, 223

İslâmî devletinin reisi  182

İslâmî ideolocya manzumesi  174

İslâmlık  174, 175

İsrail  62

İstanbul  76

İstibdad  191

İstişare  217

İspanya  26

İsrael , Jerar (yahudi tarihçi)  60

İtalya  25, 26

İttihat ve Terakki  25, 94, 95

İyi, güzel ve doğru  136

Japonya  90, 91, 92

Kaddafi  26

Kâfir  7, 8, 42, 170

Kamu  46, 53, 80, 85, 105, 149, 151

Kanun  24, 150, 151, 188, 192, 211

Kanunî Sultan Süleyman  174

Kaliforniya İstinaf Mahkemesi  45

Kapitalizm  56, 57, 189

Kardinel Danyelû  57

Kast sistemi  38

Katolik  56, 81

Kavga  166

Kemâlizm  58

Kerkük  76, 111

Keyfiyet  159, 184, 189, 201

Kıbrıs  113

Kilise  56, 57, 81, 84, 135, 138

Klavzviç  104

Klerikalizm  57

Komünist dergi  84

Komünist parti  153

Komünist sistem  84, 143

Komünizm  61, 81, 84, 85, 93, 129, 143, 153, 155, 183, 187

(ayrıca bkz: Marksizm)

Konfederasyon  16, 17, 18

Kudüs  60, 61

Kurtuluş savaşı  42

Kuveyt  100, 111, 112, 114

Kuvvet ve mücadele teorisi  33

Küfür  176

Kültür  13, 19, 37, 49, 54, 56, 64, 81, 147

Kültür dağarcığı  63

Kültür Emperyalizmi  164

Kültür Bakanlığı  110

Kürt  76, 111

Kroyçer Sonat (Tolstoy’un eseri)  164

Lâiklik  56, 58

Lâtin  129, 131

Lâtin dehâsı  127

Lehistan  22

Lenin  81

Liberal  154, 156

Liberalizm  8, 9, 89, 92, 96, 142, 183

Libya  26

Lourdes (şehir)  56

Lozan  76

Löbar, Jak (yahudi tarihçi)  60
Lyon (şehir)  74

Manda idaresi  19, 20, 35, 76

Manevî Ortak Pazar  8

Mansur Hallâç  224
Marks, Karl  189

Marksizm  31, 57, 96

(ayrıca bkz: Komünizm)

Match dergisi  58

Materyalizm  55, 80, 92, 96, 97

Mao  93

Mecusîlik  173, 174, 177

Mehmet Ağar  102

Mehmet İsmet Salihoğlu (İktisatçı)  63

Meşrûîyet  136, 138

Meşrutiyet  168

Mihrak şahsiyet  26

Millet  13, 24, 38, 131, 137, 139, 169, 182, 185, 191, 192, 198, 203, 224

(ayrıca bkz: Halk)

Milletin tarifi  13

Milletler Cemiyeti  19, 20, 35, 41, 76

Milletler Cemiyeti misakı (pakt)  42

(ayrıca bkz: Birleşmiş Milletler)

Milletler hurdalığı  38

Milletlerarası şahsiyet  16, 17

Milletlerarası vesayet rejimi  20

Milletlerin encamını tâyin etmeye hakkı vardır  24, 33, 34, 141

Millet meclisleri  190, 192

Monarşi:

Monarşi 21, 34, 35, 37, 40, 98, 135, 140, 151, 185

Hürriyetçi Monarşi 151

İrsî Monarşi 22

Meşruti Monarşi 21, 23

Mutlak Monarşi 21

Monarşik devlet / iktidar 20, 21, 22, 36

Monarşik rejim 150

Patrimonyal Monarşi 21

Seçimli Monarşi 22

Teokratik Monarşi 21

Montesquieu  150

Moras  88

Muasır Medeniyet  95

Musolini  25, 88

Musul  76

Mutlakiyet  159

Mutlak Bilgi  134

Mutlak Fikir  139, 205, 210

Mutlak Fikrin Gerekliliği  32, 205

Mutlak Hakikat  211

Mutlak Prensipler  133

Mutlak Fikir  133

Mutlak Sahib  165

Murad Hüdavendigâr  215

Mûsâ, büyücüler ustası  178

Mücerret fikir  188

Mücerret ruh  182

Mücerred kıstas  186

Mümin  7

Münafık  7

Müsteşarlık  200

Mutlak İrade ve Kudret  207

Nantes (şehir)  153

Nasıl ve niçin  8, 9

Nasyonal-sosyalizm  155

Nazizm  90

Nefs  7, 158, 159, 167, 174, 177, 185

Nefs muhasebesi  8

Nietzsche  89

Nikson (ABD Başkanı)  84

Nizâm  8, 129, 167, 168

Nizâmlı hürriyet  194
Nizâmlı bir düzen  182

Nuh peygamber  178

Oligarşi  35,36, 39, 80, 98, 103, 144, 146, 147, 148, 156, 185

Ordu  167

Orhan Gazi  215

Ortaçağ  21, 127, 130, 135, 176

Ortadoğu  114

Ortadoğu stratejisi  113

Ortak Pazar  54, 58, 60, 61, 63, 74

(ayrıca bkz: Manevî Ortak Pazar)

Ortak Pazar İcrâ Konseyi  58

Orwell, George  101

Osman Gazi  215

Osmanlı  114, 174, 177, 214, 222

Otorite – Otoriter düzen  26, 150

Özerklik  17

Panama  112

Papa  57, 83

Paris  86, 87

Parlamento  24

Parlamenter sistem  23

Pragmatizm  96, 138

Put  175, 179, 180

Ray (Ortak Pazar İcrâ Konseyi Başkanı)  58

Realist görüş  32, 33

Referandum  24

Rejim  22, 24, 33, 34, 58, 62, 78, 97, 98, 103, 107, 125, 138, 141, 142, 148, 151, 154, 156, 157, 163, 164, 185, 187, 190

Rejim ayrılığı  15

(ayrıca bkz: Başıboş rejimler)

Risk  7

Riya  166

Riyazî hakikat  174

Rusya  26, 75, 79, 90, 91, 100, 113, 115, 116

Robespierre  152, 153

Roma (nizâmı)  34, 37, 51, 57, 61, 81, 82, 88, 121, 122, 123, 130, 132, 175, 176

Romanya  22

Roosevelt  42

Rönesans  174, 176

Ruh  55, 56, 58, 62, 63, 76, 81, 82, 127, 129, 130, 158, 159, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 186 , 187, 188, 190, 195, 201, 205, 210, 224

Ruhçuluk  205

Ruh ve idrak kahramanları  183

Bayan Roosevelt  44

Saddam Hüseyin  105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115

Said bin Zeyd  217

Saint-Just  153

Saltanat  182, 185, 186

Samson  84

San Francisco  20, 42

San Francisco diktesi  168

San Francisco Konferansı  42

Schuman, Moris (Fransa Dışişleri Bakanı)  74, 75

Sei Fuji davası  45

Sen Piyer  82

Serbest dolaşır mahkûmlar  54

Sermaye  169, 170

Sırp  79, 100

Silâh ambargosu  79

Siyaset  8, 16, 17, 19, 20, 34, 40, 74, 84, 128, 143, 146, 147

Sosyal  143, 154, 156

Sosyalizm  137, 138

Sovyetler Birliği / Rusya  8, 25, 40, 55, 75, 79, 81, 84, 85, 89, 92

Sömürge  20, 33, 35, 54, 116

(ayrıca bkz: Emperyalizm)

Stalin  26

Suriye  113

Süleyman Demirel  102, 109

Şahsiyet  26, 31

Şanlı mankenler  25, 26

Şark  173, 174, 175, 176, 177

Şeytan  7

Şeriat  161, 185

Şiblî  224

Şura  183, 201

T.C.  53, 63, 79, 93, 105, 109, 113, 155, 165

Tansu Çiller  62, 101

Tanzimat  94, 168

Tarih  8, 17, 57, 168, 183, 185

Tasavvuf  158, 185

TBMM  51, 105, 140

Tek parti diktatoryası  183

Terör  152

Terör felsefesi  153

Tekrit  76

Teokrasi  135

Tevhid  175

Tevrat  62

Tito  26

Tomambay (Memlûk Sultanı)  221

Tolstoy  164

Toplum  31, 219

Topluluk hakikati  219

Totaliter  25, 50, 144, 147, 155

Totem  180

Turgut Özal  102, 105, 107, 108, 109

Türkiye dış politikası  113

Türkiye tarihî misyonu  114

Türk kavimleri  179

Türk milleti  180

Türkmen  177

Trayçke  87

Ulülemr  182, 198, 222

Üç Luiler  135

Üstad  115

Vahdaniyet  180

Vahidüddin Han  215

Vasıta  166, 208

Vatikan  82

Versay barış andlaşması  34, 98

Veto  24, 39, 101

Wilson (ABD Başkanı)  24, 33, 97, 141

Yahudi  54, 61

Yahudi dehası  54

Yarı doğru demkorasi  24

Yasama Yürütme Yargı  24, 31, 150

Yavuz  215, 221

Yeni Dünya Düzeni  8, 9, 38, 40, 45, 53, 61, 76, 99, 101, 103, 131, 225

Yıldırım Akbulut  109

Yugoslavya  26

Yunanistan  87

Yunan aklı, Roma Nizâmı ve Hıristiyan ahlâkı  34, 132

Yunan  123

Yunan dehâsı  127

(ayrıca bkz: Eski Yunan)

Yurtta cihânda sulh  113, 114

Yüceler Kurultayı  29, 184, 187, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199

Zevken idrak  209

Ziya Gökalp  94

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!