Büyük Doğu-İBDA Tarihi Araştırmaları için Önemli Duyuru

Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2020 | Son Güncelleme: 6 Temmuz 2021

İBDA bağlısı tüm şahsiyet ve teşekküllerin katkısını değerlendirecek şekilde Haziran 2021’de hayata geçirilmesi plânlanan ve müessese adı, idare mekânı, istişare kurulu bilâhare ilân edilecek olan Büyük Doğu-İBDA araştırmaları merkezi bünyesinde, “Büyük Doğu-İBDA Tarihi” araştırmaları da gerçekleştirilecek olup, ilk etapta İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun doğumundan şehâdetine kadar uzanan dönem üzerinde yoğunlaşılacaktır.

İBDA bağlılarının sözkonusu dönemdeki tüm fikir, ilim, sanat, siyaset, aksiyon faaliyetleri üzerinde gerçekleştirilecek olan araştırmalar ise, İBDA fikriyatı ve İBDA Mimarı’nın hayatıyla ilgili çalışmaların gerçekleştirileceği araştırma merkezinden ayrı ve bağımsız olarak, Akademya bünyesinde organize edilecektir. Bu çerçevede, Büyük Doğu-İBDA mücadelesine katkı sunmuş tüm gönüldaşların, bilhassa bedel ödemiş yahud önemli verimler ortaya koymuş şahsiyetlerin şâhidliklerinden yararlanılacak olup, birbirinden değerli sözkonusu şâhidlikler çok çeşitli şekillerde verimlendirilip kalıcılaştırılacaktır.

İBDA Tarihi’nin iyi-doğru-güzel örneklikler çerçevesinde yazılmasını vasiyet eden İBDA Mimarı’nın emrine titizlikle riayet edilerek gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar; editoryal hazırlıkları tamamlanır tamamlanmaz, yazılı-sesli-görüntülü röportajlar, kitablar, videolar, makaleler, internet siteleri zemininde peyderpey kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Dolayısıyla, Haziran 2021’e kadar, Büyük Doğu-İBDA mücadelesine sözkonusu dönemde katkı sunmuş değerli gönüldaşların -kanunî mahzur taşımayacak şekilde şâhidliklerini ihtivâ eden- kendi hazırlıklarını yapmaya başlayıp, tercihen tamamlamaya çalışmasını; Haziran 2021’de kamuoyuna yapılacak duyuru akabinde de Akademya yetkilileriyle temasa geçmesini rica ediyoruz.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!