(CIRCASSIAN) Губгъуэ – Неджиб Фазыл Кысакюрек

42

Губгъуэ

Уи уэздыгъэ нэхур нумыгъэцIу мы зэм,
Си нэ бзииншэхэр умыгъэуз, губгъуэ.
Сытхэр жамыIэрэ псы ежэххэм я бзэм,
Щэхугъэр къэбгъаджэу умыгыз губгъуэ.

Уи Iэпэ кIэзызхэм IэщIэлъу мастэр,
Си натIэм куу хъужау лымпIэ тумыщIыхь.
Блыныжь гуэр ухъурэ шэху гъуэжьыр уи фэу
Уз Iей зэфыкI сымаджэжь си гум зумыщIыхь.

Гъагъэ зыгъэкIхэм ящхьу, къыспепхьэкIыурэ
Си гукъеуэхэр гъэкI, си пащхьэм щыIыгъ
Ауэ си анэжь закъуэру нэпс щIэбгъэкIыурэ
Си гум сыщумукIыж губгъуэ, ущымыгъ!

Translator: Kaya İlhan

GURBET

Dağda dolaşırken yakma kandili,
Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!
Ne söylemez, akan suların dili,
Sessizlik içinde çağlama gurbet!

Titrek parmağınla tutup tığını,
Alnıma işleme kırışığını
Duvarda, emerek mum ışığını,
Bir veremli rengi bağlama gurbet!

Gül büyütenlere mahsus hevesle,
Renk dertlerimi gözümde besle!
Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,
İçimde dövünüp ağlama gurbet!..

NFK, 1923

Tercüman: Kaya İlhan

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!