DANASÎNÎ KULİYAT Â İBDA (İBDA KÜLLİYATI KÜRTÇE TANITIMI)

Tilki Günlüğü (Ufuk ile Hafiye – 6 Cilt): Rojaneyê Rûvî (Ûfûk û Hafîye – 6 Berg)

Bütün Fikrin Gerekliliği (İktidar-Siyaset-Hareket): Hewceya Hemî Fikrê (Îqtîdar-Siyaset-Hereket)

Başyücelik Devleti (Yeni Dünya Düzeni): Dewleta Serberzî (Sazîûmana Cîhana Nû)

İslâma Muhatap Anlayış (Teorik Dil Alanı): Ferasetê Bervêrderê Îslam (Qada Zimana Teorîk)

Büyük Muztaribler (Düşünce Tarihine Bakış – 4 Cilt): Cefayê Mîrovan Mezin (Nêrinê Dîroka Fîkirê – 4 Berg)

Hakikat-i Ferdiyye (Çöle İnen Nur): Ferdparêzîya Rastî (Daketina Çola Nûr)

Hikemiyat (Tefekkür ve Hikmet): Hîkemiyat (Ramin û Hîkmet)

Yağmurcu (Gerçekliğin Peşinde) Baranfiroş (Li Pey Rastîya)

Aydınlık Savaşçıları (Moro Destanı): Şervanên Ronî (Sagayî Moro)

İdeolocya ve İhtilâl (Kavganın İçinden): Îdeolojiya û Şoreş (Jî Navgîniya Tekoşînê)

Münşeat (Önsöz-Bayramlık): Mûnşeat (Pêşgotina-Cejnî)

Tarihten Bir Yaprak: Pelek ji Dîrokê

Damlaya Damlaya (Yılanlı Kuyudan Notlar): Dilopa Dilopa (Nîşeyî ji Bî’rî Mar)

Anafor (Kalemin Yaz Dediği): Gerav (Gotinê Binivîsî Pênûs)

Necip Fazıl’la Başbaşa (‘İntibâ ve İlhâm’): Bi hev re Necip Fazılê (‘Jêderanîn û Sirûş’)

Müjdelerin Müjdesi (Mim Mim’in Hikâyesi): Mizgîniyê Mizgîn (Çîroka Mim a Mim)

Kayan Yıldız Sırrı (Şâh eser – Şâheser): Razê Sitera Xujikînî (Pirtûka Şah)

İstikbâl İslâmındır (Denenmemiş Tek Nizâm): Pêşeroja Îslamê (Sazîûmana Ceribîn Yekane)

Gölgeler (Yaşadığımız Günler): Sîyên (Rojên Ku Em Le Dijîn)

İbda Diyalektiği (Kurtuluş Yolu): Diyalektîka Îbda (Riya Rizgariyê)

Dil ve Anlayış (Dil ve Diyalektik): Ziman û Têgihiştin (Ziman û Diyalektîk)

Kökler (Necip Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye): Rehan (Ji Necip Fazıla heya Esseyyid Abdülhakîm Arvasî)

Marifetname (Süzgeç ve Şekil): Reşbelekê jêhatîtî (Sefinok û Şikil)

Kavgam (Necip Fazıl – 2 Cilt): Pevçûnê Mi (Necip Fazıl – 2 Berg)

İktisat ve Ahlâk (İktisada Giriş): Aborî û Exlaq (Destpêkê Aborî)

Şiir ve Sanat Hikemiyatı (Estetik ve Ahlâk): Helbest û Hîkemiyate Huner (Estetîk û Exlaq)

Hukuk Edebiyatı (Nizam ve İdare Ruhu): Wêjeyî Hiquq (Sazîûman û Gihanê Dolîv)

İşkence (Hukuk ve Hûk): Şîkence (Hiqûq û Hûq)

Kültür Davamız (Temel Meseleler): Îdealê Me Îrf (Pirsgirêkên Bingehîn)

Yaşamayı Deneme (Kim’in Romanı): Ceribana Vejîyîn (Romane Kim)

Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı (Peygamber Halkası): Maneyî û Rola Sehabîyan (Xelkeyê Pêxember)

Üç Işık (Sohbet-Konferans): Sî Ronahî (Sihbet-Konferans)

Adımlar (1984’den 1996’ya): Gavan (Ji 1984 heya 1996)

Parakutâ’ (Paranın Romanı): Parakutâ’ (Romana Pare)

Hırka-i Tecrîd (Risale-i Üç Işık): Tecrîd-î Xirqe (Rîsaleyî Sî Ronahî)

Sefine (Suver-i Hayâl Âlemi): Keştî (Nîgarî Âlemî Xeyal)

Telegram (Zihin Kontrolü): Telegram (Sehêtî Zêhn)

Elif (Resim Redd Kökündendir): Elîf (Wêne ji Koka Redda)

Furkan (Lûgat-ı Salihûn): Furkan (Ferhengî Salîhun)

Erkam (Hayat-Sayı-Matematik): Erkam (Jiyan-Hejmar-Matematîk)

Berzah (Bütün Dalların Birleştiği Kök’e): Berzax (Li Koka Ku Gişt Şax Gihiştînî)

Madde Nedir? (Maddenin Kritiği): Bûjen Çiye? (Rexneyê Bûjen)

İmân ve Tefekkür (İmân ve İki Âlem): Îman û Hizirîn Fikirîn (Îman û Du Alem)

İnsan (Erkek ve Kadın): Mîrov (Mêr û Jin)

İnsan (Büyük Doğu-İBDA – 2 Cilt): Mirov (Rojhilata Mezin-İBDA – 2 Berg)

Esatir ve Mitoloji (Güneş ve Ay): Efsanenasî û Mîtolojî (Ro û Heyv)

Ölüm Odası (B-Yedi – Giriş): Odeya Mirinê (B-Heft – Destpêk)

Ölüm Odası (B-Yedi – Tarih): Odeya Mirinê (B-Heft – Dîrok)

Ölüm Odası (B-Yedi – Matla’ Beyitler): Odeya Mirinê (B-Heft – Beytî Metle)

Ölüm Odası (B-Yedi – Nedim-i Kadîm): Odeya Mirinê (B-Heft – Nedimî Bêrin)

*

Wergêr: Nûr Zîndebûn

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!