DANASÎNÎ KULİYAT Â ROJHİLATA MEZİN (BÜYÜK DOĞU KÜLLİYATI KÜRTÇE TANITIMI)

Tohum: Toxim

Bir Adam Yaratmak: Aferandina Merivek

Künye: Navdank

Sabır Taşı: Kevirî Bênfirehî

Para: Pere

Vatan Şairi Namık Kemâl: Helbestvanê Welat Namık Kemal

Cinnet Mustatili (Yılanlı Kuyudan): Dirêjokê Dînîtî (Ji Çalê bi Mar)

‘İmam Rabbânî’ Mektubat: ‘İmam Rabbânî’ Mektûban

At’a Senfoni: Senfonîyî Hesp ra

Çöle İnen Nur: Nûra Daketina Çola

Çile: Çîle

Ahşap Konak: Kaşxaneyî Darî

Reis Bey: Reîs Beg

İman ve Aksiyon: Îman û Bizav

O ve Ben: Wê û Ez

Ulu Hakan II. Abdülhamid Hân: Haqanê Bilind (Ebdûlxamîda Duyemin Xan)

Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar: Sitembaranî Mezina Domahiya Dîrok

Vatan Dostu ‘Sultan Vahidüddin’: Hevalê Welat ‘Siltan Vahîdüddîn’

İdeolocya Örgüsü: Pergala Îdeolojîya

Türkiye’nin Manzarası: Bergehê Tirkiye

Tanrı Kulundan Dinlediklerim: Guhdarî Kirim Tiştê ku Qûla Xwedê

Peygamber Halkası: Xelekê Pêxember

Abdülhamîd Han: Ebdûlxamîd Xan

Yunus Emre: Yûnûs Emre

Siyah Pelerinli Adam: Mêrî ku Sermilî Reş

Müdafaalarım: Parêzîyan Mi

Son Devrin Din Mazlumları: Sitembaranî Ola Dewrê Dawî

Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık: Sosyalîzm Komünîzm û Mirovatî

Benim Gözümde Menderes: Jî Çavê Mi Menderes

Yeniçeri: Yeniçeri

Kanlı Sarık: Şaşikî Xwin

Hikâyelerim: Çiroka Mi

‘Şeyh Safîyüddin’ Reşahat: ‘Şex Safîyûddîn’ Reşahat

Moskof: Mosqof

Hazret-i Ali: Xezretî Elî

Esselâm (Mukaddes Hayattan Levhalar): Esselâm(Lewheyî ji jiyanî pîroz)

Hac’dan Çizgiler, Renkler ve Sesler: Xêzin, Rengin û Dengin Ji Hec

Râbıta-i Şerife: Pêwendîyî Şerif

Başbuğ Velîlerden 33 (Altun Silsile): Ji Welîyan Serdar 33 (Zincîrê Zêr)

Bâbıâli: Babêalî

Hitâbeler: Bengnameyan

Mukaddes Emânet: Siparteyî Pîroz

İhtilâl: Şoreş

Sahte Kahramanlar: Gernasin Sexte

Velîler Ordusundan 333 (Halkadan Pırıltılar): Ji Leşkerî Welîyan 333 (Çîkin ji Xelek)

Rapor (13 Cilt): Nûsaf (13 Berg)

İbrahim Ethem: Îbrahim Ethem

Doğru Yolun Sapık Kolları (Arınma Çağında İslâm): Pola Rêşaşê Riya Rastî (Jî Çaxî Pakbûnê Îslam)

Aynadaki Yalan: Derewê Ji Neynikê

İman ve İslâm Atlası: Îman û Etlasê Îslam

Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu: Ramîna Rojava û Tesawûfî Îslam

Tasavvuf Bahçeleri: Baxçeyî Tesawûf

Kafa Kâğıdı: Kaxezî Ser

Hesaplaşma: Sîkê

Dünya Bir İnkılâp Bekliyor: Cihan Li Bendaye Şoreşek

Mümin-Kâfir: Mûmîn-Kafir

Öfke ve Hiciv: Xişm û Hicv

Konuşmalar: Şorekirinin

Hücum ve Polemik: Hicûm û Polemîk

Başmakâlelerim (3 Cilt): Sergotaramin (3 Berg)

Edebiyat Mahkemeleri

– Doğu Edebiyatı

– Dil Raporları: Mehkemeyin Edebîyat

– Mehkemeyin Edebîyat

– Edebîyata Rojhilat

– Nûsafinî Ziman

Hâdiselerin Muhasebesi (3 Cilt): Jimaryarîya Hedîsêyên (3 Berg)

Püf Noktası: Niqteyî Girîng

Ufuk Çizgisi: Xêzê Ufuqa

Parmaksız Salih: Bêtiliyî Salîh

Büyük Doğu Cemiyeti: Cemîyatê Rojhilata Mezin

Efendimiz-Kurtarıcımız-Müjdecimizden Nur Harmanı: Ji Efendî me-Xelaskerî me-Mizgîndêrê me Bênderî Nûr

Gönül Nimetleri (El Mevahibû’l Ledünniyye): Bereketên Dila (El Mevahibû’l Ledünniyye)

Kâtibim

– Kâtibim

– Sen Bana Ölümü Yendirdin: Nivîsvanî Mi

– Nivîsvanî Mi

– Tû mi ra serketin kir mirinê

Deprem: Erdhej

Savaş Yazıları (2 Cilt): Nivîsinî Ceng (2 Berg)

Villa Semer: Villa Semer

Tiyatro ve Tesiri: Tiyatro û Tesîrî wî

Nasreddin Hoca: Nasreddin Xoce

Dil ve Edebiyat: Ziman û Edebîyat

Çerçeve (6 Cilt): Çarçove (6 Berg)

Vesikalar Konuşuyor: Belgana Şor dikiye

En Kötü Patron: Kardêrê Herî Xirab

Canım İstanbul: Îstanbûlê Min ê Delal

Yahudilik-Masonluk-Dönmelik: Yahûdîbûn-Masontî-Xayînî

İstanbul’a Hasret: Hesreta Îstanbul Ra

Dininizi Öğreniniz: Ola Xwe Fêr Bibin

Bediüzzaman Said Nursî: Bediüzzaman Saîd-î Nûrsî

*

Wergêr: Nûr Zîndebûn

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!