Doğudan, Batıdan, Türkiye’den 125 Tavsiye Eser (Kenan Durdu – M.E.D.)

Kadîm yazarlarımız Kenan Durdu ve M.E.D. gönüldaşlarımızdan sizler için Büyük Doğu-İBDA külliyatı dışındaki eserlerin çoğunlukta olduğu bir tavsiye eser listesi hazırlamalarını ricâ ettik ve sağolsunlar bizi kırmayıp birlikte hazırladıkları aşağıdaki harika listeyi gönderdiler. Onların tavsiyesi, bizim de tavsiyemizdir.

 

DÜNYA EDEBİYATI

 1. YERALTINDAN NOTLAR – DOSTOYEVSKİ
 2. SUÇ VE CEZA – DOSTOYEVSKİ (Kumandan’ın tavsiye ettiği bir eserdir)
 3. BUDALA – DOSTOYEVSKİ
 4. DİRİLİŞ – TOLSTOY (Kumandan’ın tavsiye ettiği bir eserdir)
 5. OBLOMOV – GONÇAROV
 6. YEVGENİ ONİGEN- PUŞKİN / YAPI KREDİ YAY.
 7. BABALAR VE OĞULLAR – TURGENYEV
 8. İLYADA – ODYSSEUS – HOMEROS
 9. GOG – GİOVANNİ PAPİNİ (Kumandan’ın bilhassa övdüğü bir eserdir)
 10. KAÇAN AYNA – GİOVANNİ PAPİNİ (Kumandan Metris’teyken okumuştu)
 11. BÜYÜLÜ ÖYKÜLER – DİNO BUZZATİ
 12. TANRIYI GÖREN KÖPEK – DİNO BUZZATİ
 13. FAUST – GEOTHE
 14. SİDHARTA – HERMANN HESSE
 15. BOZKIRKURDU – HERMANN HESSE
 16. DAVA – KAFKA
 17. ŞATO – KAFKA
 18. VADİDEKİ ZAMBAK – BALZAC
 19. GORİOT BABA – BALZAC
 20. MADAM BOVARY – G. FLAUBERT
 21. ESER (Yeni baskı: BAŞYAPIT) – E. ZOLA (Kumandan’ın 1999’da gönüldaşlara tavsiyesidir)
 22. DÜNYA NİMETLERİ – ANDRE GİDE
 23. GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE – MARCEL PROUST
 24. SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ- J. JOYCE
 25. BULANTI – J.P. SARTRE
 26. YABANCI – A. CAMUS
 27. BAŞKALDIRAN İNSAN – A. CAMUS
 28. AÇLIK – K. HAMSUN
 29. DONKİŞOT – CERVANTES
 30. (ŞEKSPİR’İN BAŞLICA ESERLERİ- HAMLET, OTHELLO, ROMEO VE JULİET, VENEDİK TACİRİ…)
 31. DORİAN GRAY’İN PORTRESİ- OSCAR WİLDE
 32. MRS. DALLOWAY – VİRGİNİA WOOLF
 33. YÜZYILLIK YALNIZLIK – GABRİEL MARKUEZ
 34. SEÇME ÖYKÜLER – EDGAR ALLAN POE
 35. VAROLUŞÇUNUN BUNALIMI – BERTRAND RUSSELL
 36. GÜNLÜK – A. GİDE
 37. SUSAM VE ZAMBAKLAR – J. RUSKİN (Kumandan eserdeki kimi tesbitleri “fevkalâde” bulur)

 

DİN/TASAVVUF

 1. MEKTUBAT – İMAM-I RABBANÎ (Kumandan için “okunacak eserler” listesinde birincidir)
 2. MESNEVİ – MEVLANA
 3. TEVHİDE GİRİŞ- HACE MUHAMMED PARSA
 4. KUŞEYRİ RİSALESİ – KUŞEYRİ
 5. FÜSUSUL HİKEM – İBNİ ARABİ (Kumandan’ın başucu eseridir)
 6. EL-MUNKİZ MİNED DALAL – GAZALİ
 7. KİTABUL HİTAB – İ. HAKKI BURSEVİ
 8. İSLAM TARİHİ – M. ASIM KÖKSAL
 9. SÖZLER- SAİD NURSİ
 10. TÜRPÜŞTİ RİSALESİ – İMAM TÜRPÜŞTİ
 11. LEYLA VÜ MECNUN- FUZÛLÎ
 12. MANTIKUT TAYR – FERİDÜDDİN ATTAR
 13. ARİFLERİN MENKIBELERİ – AHMED EFLAKİ
 14. GÜLİSTAN/BOSTAN – SADİ
 15. HAFIZ’IN DİVANI – HAFIZ
 16. HÜSNÜ AŞK- ŞEYH GALİB

 

TÜRK EDEBİYATI 

 1. DEDE KORKUT KİTABI
 2. YUNUS EMRE DİVANI
 3. MEVLİD – SÜLEYMAN ÇELEBİ
 4. SAATLERİ AYARLAMA ENSTTİTÜSÜ – A.H. TANPINAR
 5. YALNIZIZ – PEYAMİ SAFA
 6. TEHLİKELİ OYUNLAR – OĞUZ ATAY
 7. TÜRK ŞİİR ANTOLOJİSİ
 8. KARA KİTAP – O. PAMUK
 9. PANORAMA – YAKUP KADRİ
 10. GAZAVAT-I BARBAROS HAYREDDİN PAŞA – ERTUĞRUL DÜZDAĞ

 

BATI TEFEKKÜRÜ

 1. DİYALOGLAR – PLATON
 2. METAFİZİK – ARİSTO
 3. TARİH – HERODOT
 4. AKLIN İDARESİ İÇİN KURALLAR – DESCARTES
 5. ETHİKA – SPİNOZA (H. ZİYA ÜLKEN ÇEVİRİSİ)
 6. DELİLİĞE ÖVGÜ – ERASMUS
 7. UTOPİA – THOMAS MORE
 8. İRAN MEKTUPLARI – MONTESQUİEU
 9. HYLAS İLE PHİLONOUS ARASINDA ÜÇ KONUŞMA – BERKELEY
 10. DENEMELER – MONTAİGNE (DERGAH YAY.)
 11. İNSANIN ANLAMA YETİSİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA – DAVİD HUME
 12. SAF AKLIN ELEŞTİRİSİ – KANT
 13. PRATİK AKLIN ELEŞTİRİSİ – KANT
 14. TARİHTE AKIL – HEGEL
 15. ESTETİK – BENEDETTO CROCE (Kumandan: “Fikir-sanatla uğraşan arkadaşların başucu eseri”)
 16. GÜÇ İSTENCİ – NİETZSCHE
 17. FENOMENOLOJİ ÜZERİNE BEŞ DERS – E. HUSSERL
 18. HUMANİZMA ÜZERİNE MEKTUP – M. HEİDEGGER (Aslında risale boyutundaki diğer tüm eserleri de okunmalı)
 19. YARATICI TEKÂMÜL – H. BERGSON
 20. AHLÂK VE DİNİN İKİ KAYNAĞI – H. BERGSON
 21. FELSEFE NEDİR – KARL JASPERS
 22. NİCELİĞİN EGEMENLİĞİ VE ÇAĞIN ALAMETLERİ – RENE GUENON
 23. AVRUPA ÜSTÜNE DOĞAN İSLAM GÜNEŞİ – SİGRİD HUNKE
 24. 20 YÜZYIL BİYOGRAFİSİ – R. GARAUDY
 25. TARİHÇİ GÖZÜYLE DİN – ARNOLD TOYNBEE
 26. TANRI’NIN ÖLÜMÜ VE KÜLTÜR – TERRY EAGLETON
 27. ANALİTİK PSİKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ – C.G. JUNG
 28. PSİKANALİZ ÜZERİNE – S. FREUD
 29. DON JUAN’IN ÖĞRETİLERİ – C. CASTENEDA
 30. FELSEFE TARİHİ – ALFRED WEBER
 31. İNSANIN ANLAM ARAYIŞI – VİKTOR FRANKL
 32. DİL DENEN MUCİZE – WALTER PORZİG (Kumandan’ın bilhassa övdüğü bir eserdir)
 33. İNSAN İLİMLERİNİN BUGÜNKÜ KONULARI – E. BREHİER
 34. PARÇA VE BÜTÜN – WERNER HEİSENBERG
 35. KUANTUM BENLİK – DANAH ZOHAR
 36. MÜHÜRLENMİŞ ZAMAN – TARKOVSKİ

 

TÜRK TEFEKKÜRÜ

 1. FELSEFEYE GİRİŞ – TAKİYETTİN MENGÜŞOĞLU
 2. KENDİNİ ARAYAN İNSAN – S. AHMED ARVASİ (Kumandan’ın bilhassa övdüğü bir eserdir)
 3. VARLIK VE OLUŞ – H. ZİYA ÜLKEN
 4. İSYAN AHLÂKI – NURETTİN TOPÇU
 5. BU ÜLKE – CEMİL MERİÇ
 6. DÜZENİN YABANCILAŞMASI – İDRİS KÜÇÜK ÖMER
 7. TÜRK MODERNLEŞMESİ – ŞERİF MARDİN
 8. TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI – ZİYA GÖKALP
 9. SORUN NEDİR – TEOMAN DURALI
 10. ÇAĞDAŞ KÜRESEL MEDENİYET – TEOMAN DURALI
 11. AKLIN ANATOMİSİ – TEOMAN DURALI

 

ÜSTAD’DAN SEÇMELER

 1. ÇÖLE İNEN NUR
 2. BATI TEFEKKKÜRÜ VE İSLÂM TASAVVUFU
 3. TANRI KULUNDAN DİNLEDİKLERİM
 4. İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ (Üstad’ın baş eseridir)
 5. VELÎLER ORDUSUNDAN 333
 6. İMAN VE İSLÂM ATLASI
 7. BÂBIÂLİ
 8. DOĞRU YOLUN SAPIK KOLLARI
 9. SON DEVRİN DİN MAZLUMLARI
 10. BİR ADAM YARATMAK

 

LÛGATLAR

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lugat, Sebat Yayınları

Kubbealtı Lûgatı-Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, 3 Cilt

Temel Arapça Sözlük (Arapça-Türkçe) Doç. Dr. İlyas Karslı, Damla Yayınevi

Kanar Farsça-Türkçe Sözlük, Prof. Dr. Mehmet Kanar, Say Yayınları

Latince-Türkçe Sözlük, Erdal Alova, Sosyal Yayınlar

Eski Yunanca-Türkçe Sözlük, Prof. Dr. Güler Çelgin, Alfa Yayınları

 

KENAN DURDU YAZILARI:

https://akademyadergisi.com/yazar/kenan-durdu/

 

M.E.D. YAZILARI:

https://akademyadergisi.com/yazar/mahmud-e-duru/

 

KÜLLİYAT DAHİLİ/HARİCİ DİĞER TAVSİYE ESER LİSTELERİ:

İBDA Mimarı’nın Tavsiye Ettiği Eserler

İBDA Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Büyük Doğu Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Yılmaz Aksu’nun 132 Eserlik Tavsiye Felsefe Literatürü Listesi

Okuma Listesi – 300 Kitap – 4 Aşama – 12 Kategori

İktisat Okuma Listesi (Türkçe Kaynaklar)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!