Haç’ın Hilâl Üzerine Savaş Manevrası

Yazar: Sedat Bulut

Eserin Adı: Haç’ın Hilal Üzerine Savaş Manevrası                                                                 

Eserin Alt Başlığı: 15 Temmuz Darbe Kalkışması

Yayınevi: Artı Eksi

Basım Yılı: 2019

Sayfa Sayısı: 544

 

ESERİN İÇİNDEKİLER

Takdim

15 Temmuz Darbe Kalkışması

15 Temmuz Darbe Kalkışması ve Arkaplânı

15 Temmuz Darbe Kalkışması Süreci

Darbe Kalkışmasının Tahlil ve Mülâhazası

Darbe Kalkışmasının Püskürtülmesi

Kalkışmacı Askerlerin Başarısızlığı

Kakışmacıların B-Plânı Var? İddiaları

Darbe Kalkışması Hakkında Asparagas İddialar

Kalkışmacıları Oynatan Ellerin B-Plânı Ne Olabilir?

İkinci Fethullah İddiası Asparagas

Kalkışma Gecesi Mezhepsizler Sustu

Darbe Kalkışmasını Kim Plânladı?

Darbe Kalkışması’nın Arkasında Kimler Var?

FETÖ’nün Hâmisi Fuller

Haçlı Seferleri Tarihi ve Tavsifi

Dördüncü Devre Haçlı Seferleri Nasıl Durdurulabilir?

Fetö Yapılanması

Nifak Hareketi

Fetullah Gülen’in Biyografisi ve FETÖ’nün Kuruluşu

Kutbu’l İrşad Fethullah Gülen

Takıyyyeci FETÖ

Gizli Kardinal Fethullah Gülen

Yahudi Cemaati Fethullah Gülen’i Mesihleri İlân Etti

Fethullah Gülen Yahudi mi?

Fethullah Gülen’in İtikadi Sapıklığı

  1. a) Fetönün Allah Hakkında Sapıklığı
  2. b) Fetönün Peygamber Hakkında Sapıklığı
  3. c) Fetönün Cebrail, Meryem (a.s.) ve Resûlü Ekrem’e İftirası
  4. d) Fetönün Müşâhede ve Keşif Yalanı

Fetönün Hizmet Elemanlarını Aldatması

Fetönün Zinâ Fetvası

Fetönün Bedduaları

FETÖ Yemini

Fetö Fedâilerini Nereden Devşirdi?

Komünizmle Mücadele Derneği

İzmir Kestane Pazarı ve Kapaniler

İşte Asıl Cemaat

Fetönün Kurum ve Kuruluşları

Fetö Uluslararası Projedir

Fetönün Amerika ile Diyalogları

Fetöden Ermeni Patriğine Mektub

Fetönün Ülkeyi Ele Geçirme Plânı

Fetönün Darbe Hakkında Çelişkili Açıklamaları

Hulusi Akar’ın Emir Subayı Yarbay Levent

Türkkan’ın İtirafları

Kripto Fetöcü Hafiyeleri

Kripto Fetöcüler Nerede Aranmalı?

Bilgi Kirliliğinin Yeni Adı

Nurettin Veren’in Bilindik İtirafları

Mısır FETÖ Elemanlarına Kucak Açtı

Fetönün Hicret Edin Tâlimatı

Hizmet İçin Ölün! Emri

Terör Madencileri

Terör Madencileri

Hayalciler!

FETÖ Nadasa

Fethullah Gülen Hocaefendi Neden Susuyor?

Fitnenin Bertaraf Edilişi ve Diriliş

Fetö İç Çatışmaya Kurban Gitmiş Olabilir

Dinler Arası Diyaloğun Mimarı Vatikan

Hıristiyanlığın Tanımı Mezhep ve Tarikatları

Papalığın Vatikan’a Gelişi

Katolik Vatikan Devleti

Papa’nın Sıfatları ve Papalık Seçimi

Papa ve Patriklerin Türk Düşmanlıkları

Katolik Kiliseler ve Vatikan Kurumları

Katolik ve Ortodoks Kiliselerin Çatışması

Katolik ve Ortodoks Kiliseler Barışıyor

Dinler Arası Diyaloğun Tarihi Arkaplânı

Diyalog

İslâm Dünyasında Diyalog ve Eklektizme Dair

Modern Zamanlarda İlk Dinler Arası Diyalog Sinyalleri

Urabi Paşa İsyanı ve İlk Diyalog

Muhammed Abduh ve Avrupa İle Diyalog

Muhammed Abduh ve Diyalog

Dinde Reform Yaftası

Dinde Reform Platformları

Garaudy’un Dinler Arası Diyalog Girişimi

Garaudy’un Diyalogtan Muradı

Batıya Entegre Olan İşbirlikçi Müstağribler

Hıristiyanlık ve Marksizmin İlk Resmî Diyalog Girişimi

1. Vatikan Konsili Kararları

Dinlerle Muhavere ve Evrensellik İddiaları

Dinler Arası Diyalog Girişimlerinin Hülâsası

Yakın Zaman Dinler Arası Diyalog

Modern Zamanlarda Diyaloglar

Osmanlı Topraklarında Amerikalı Misyonerler

Dinler Arası Diyalog ve İbrahimi Dinler Tuzağı

Müslümanları Hıristiyanlaştırma Projesi

Papa’ya Yazılan Mektuplardan Bazıları

Papa Benedict XVI. İle Nazım Kıbrisî Diyaloğu

Hüseyin Fadlallah ve Diyalog Özlemi

Şii İran İle Katolik Vatikan Arasındaki Diyaloglar

İslâm Dünyasında Papa’nın Bazı Dostları

Yeni Dünya Düzeni

Yeni Dünya Düzeni Gaye ve İdeali

Dünyanın En Tehlikeli On Bir Örgütü

Tavistok ve CFR (Dış İlişkiler)

İlluminati ve Hedefi

İlluminati Yan Kuruluşu Thule

Meşhur Mason Locaları

Mânevi Cihazlama Cemiyeti

Rothschild Ailesi

Ölüm İmparatorluğu-Rockefeller Ailesi

ABD’li Yahudi Bankacı Rockefeller’den Yüzyılın İtirafı

Kıyamet Savaşları

Bir Rüyanın Sürüklediği Kıyamet Savaşları

Kutsal Ahid Sandığı ve İsa-Mesih’in Zuhuru

Yahudilerin Mesih İnancı

Üçüncü Dünya Savaşı

Deng Şaoping ve Para Oligargları

Afganistan’ın Sovyetler Birliği Tarafından İşgali

Yeni Dünya Düzeni’nin ilk Sinyali

Sovyetler Birliği’nin Dağılma Sonrasına Dair Plân

Üçüncü Dünya Savaşı Bitmek Üzere

Edom’u Bekleyen Tehlike

Edom’un Önemi

Sykes Picot ve Wilson Haritası

Paleolog Hanedanı ve Konstantiniyye

Zbigniew Brezinski ve Büyük Satranç Tahtası

Haçlıların Müslüman Türk Düşmanlığı

Rusya’dan Türkiye’ye İttifak Teklifi

İslâm Ordusu’nu Kimler Kurdu?

Siyon-Haçlı Gladyatörü DEAŞ

Siyon-Haçlı Gladyatörü PKK

Siyon-Haçlı Gladyatörü Öcalan

Siyon-Haçlı Gladyatörü PKK Nasıl Bertaraf Edilir?

Türk ve Kürt Kardeşse Kalleş Kim?

Siyon-Haçlı Gladyatörü Kripto Mecûsi İran

Şia İtikadı ve Doğuşu

Tarihte Şia Devletler ve İhanetleri

Hizbullah Örgütü ve Faaliyetleri

İran’ın İslâm Ülkelerine İhanetleri

Kripto Mecûsi İran’ın Çeçenistan’a İhaneti

Kripto Mecûsi İran’ın Mısır Fitnesi ve Bosna-Herkes’e İhaneti

Kripto Mecûsi İran’ın Afganistan’a İhaneti

Kripto Mecûsi İran’ın Irak’a İhaneti

Kripto Mecûsi İran’ın Suriye’deki İhaneti

İcmâlen Nusayrilik

Kripto Mecûsi İran’ın Nusayrilere Desteği

Kripto Mecusi İran’ın Sünni Düşmanlığı

Müşrik ve Ortodoks İşbirlikçisi İran’a Mukallitleri Alkışları

Anadolu İşgalden Nasıl Kurtulur?

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu ve Tarihe İntikali

İmam-ı Gazâli ve Bâtınîlerle Mücadele

Medreseler ve Bâtınîlikle Mücadele

Ehl-i Sünnet İtikadına Bağlı Tedrisatın Gerekliliği

Müslüman Türklerin Ehl-i Sünnet Hassasiyetleri

İslâmiyeti Doğru Öğrenmenin Yolu

Kıyamet Savaşları’nın Hülâsası

Anadolu Savunma Hattı Oluşturulmalıdır

Hilâlin Fethinden Korkulmamalıdır

 

ESERİN KONUSU

Eser, 15 Temmuz darbe kalkışmasının arka planına ışık tutuyor ve derinlemesine analiz ediyor. Zengin kaynak ve tahlillerle bu alanda yazılmış eserlerin başında geliyor. Siyon–Haçlı ittifakının Anadolu’yu işgal girişim ve planlarından bahsediyor. İşgallerin sadece silahlarla değil kültür emperyalizmi ile olacağını ısrarla belirtip, bu girişimin başarısız olması için izlenilmesi gereken strateji ve taktikleri anlatıyor. İhvanı Safa’dan Hasan Sabbah’a, Haçlı Seferlerinden dinler arası diyaloğa kadar ve birçok batıl tarikat ve ezoterik kavram ve yapıları izah edip ana hedeflerinin Anadolu’yu parçalamak olduğunu beyan edip bunun ancak Ehli Sünnet vel Cemaat’i parçalamaktan geçtiğini misallerle anlatıyor. Evanjelist–Siyonist ittifakının ‘’Müslümanları Hristiyanlaştıramıyorsak bir Hristiyan gibi düşünmelerini sağlamalıyız’’ amaçlarının oluşum sürecini, oluşumunu ve oluşumundan sonra neler yapılması gerektiğini, Ehli Sünnet akidesi etrafında alınması gereken tedbirleri eserinde işliyor.

Eseri esasında bölüm bölüm anlatmak gerekir, fakat bu da eserlik bir çap gerektiriyor.

 

ESERDEN BAZI İKTİBASLAR

‘’Ortadoğu ülkelerine düzenlenen Siyon-Haçlı ittifakı operasyonlarının kaynağı, Tevrat ve İncil’in tahrif edilmiş muhtevalarında ve bu Mukaddes kitapların bir kısım din adamı tarafından yorumlanmasında aranmalıdır…

Mezhebî ve etnik örgütlere –vasıf ve işlevine göre- emperyalist devletlerin birisi veya birkaçı tarafından her türlü desteğin sağlandığı aşikardır ki, Irak’ta Kesnizani Tarikatı ve Şii Molla Sistani gibi tarikat ve din adamlarına İngiltere, Amerika ve İsrail gizli servisleri tarafından, hatta doğrudan devlet eliyle yardım edildiğine dair onlarca argüman vardır.’’(s. 12)

“Kendi ve benzerlerinin “Kur’an Müslümanı”(!) olduğunu iddia eden mezhepsiz familya, kendi dışındakileri, yani sadece Ehli Sünnet müntesiplerini kasıt gayesiyle, “Başka Dinden” olarak tarif eder. Böylesine kesin hükmün adı, bir Müslüman’ı doğrudan doğruya TEKFİR etmekten başka bir şey değildir.”(s. 41)

“Yedi Başlı Ejderha olan Dinler Arası Diyalog safsatasının İslam dünyasında birinci başı FETÖ, ikinci başı Şii İran ve paralel kardeşi Nusayri Suriye, üçüncü başı güya selefi IŞİD, dördüncü başı mezhepsiz familya, beşinci başı Kesnizani gibi işbirlikçi tarikatlar, altıncı başı post modernizm, yedinci başı ise ister dini ister siyasi olsun, bütün ezoterik-batıni gizli ve sapık yapılanmalardır.”(s. 45)

“Muhaberat Teşkilatı Müsteşarı Korgeneral Fuat Doğu ve CHP genel sekreteri ve aynı zamanda Moon tarikatı Türkiye temsilcisi olan Kasım Gülek gibi insanlarla diyaloglarını alabildiğine verimlendiren FETÖ, “Hizmet” adını verdiği ordusunu kolay yetiştirmemiştir.” (s. 70)

“Saidi Nursi ile hiç görüşmediği iddia edilen Gülen’in 1958 yıllarında Nur cemaatine katıldığı şuyu bulmuştur. Yıldızı parlayana kadar Saidi Nursi’yi dilinden düşürmeyen, parlatıldıktan sonra da onu aşan, hatta bütün insanları, melekleri ve peygamberleri dahi aştığına işaret olarak “Kainat İmamı” unvanı ile taltif edilen Gülen’in PARLATILMA tarihi, askerlik sonrası Komünizmle Mücadele Derneği’ne dayanır. 1963 yıllarında bu derneğin Erzurum şubesi kurucuları arasında görülen Gülen’in, İzmir Kestane Pazarı’nda daha bir keşfedildiği ve 1971 yıllarında dönemin Muhaberat Teşkilat Başkanı (şimdi MİT) Fuat Doğu ve işadamı Vehbi Koç tarafından desteklenip piyasaya sürüldüğü iddia edilmiştir.”(s. 73)

“Gülen İzmir’de iki dikkat çekici isimle tanışmıştır. Bunlardan birisi Gülen’e “salya-sümük ağlamayı” bellettiği iddia edilen İzmir Merkez Vaizi Yaşar Tungör ve diğeri mason üstadı Ali Rıza Güven. Ki, Şule Yüksel Şenler’in ağabeyi Üzeyir Şenler’in iddiasına göre Gülen’i mason yapan Ali Rıza Güven’dir.”(s. 74)

“Firavunların devrilişinden sonra İbranilerin, Romalıların, Atinalıların, Perslerin, Arapların ve en son Türklerin bir merkez üssü olan Mısır, 1884 yılından itibaren İngiliz, 1947 yılından itibaren de adeta bir ABD-İngiliz üssü olarak kullanılmaktadır. Bu haliyle Mısır, Batı istikametinde Somali’den Moritanya’ya, Doğu istikametinde de Ürdün’den Doğu Türkistan’a kadar İslam ülkelerini talan eden Siyon-Haçlı ittifakı için bir işgali kapısıdır. Doğuyu fethe çıkan hemen her Batılı generalin yolu illaki Mısır’dan geçmiştir.” (s. 169)

“ABD’nin Ortadoğu politikaları İsrail eksenlidir. Üç temel amacı gözetir:

  • İsrail’in güvenliği.
  • Petrol gaz kaynaklarının kontrolü.
  • Deniz ulaşım boğaz ve su kanallarının kontrolü…” (s. 176)

“Evanjelizm; “Kutsal Kitaba yöneliş” mânâsına gelen -Bush’un mezhebi- ve bir nevi Protestanlık olan, lakin Lutheran ve Calvinist kiliselerden bağımsız kiliseleri olan bir mezheptir. Bir nevi Yeni Protestanlık olan Evanjelizm, Mesih’in gelmesine yakın bir zamanda Yahudi-Hristiyan ittifakını sağlamaya çalışan bir mezheptir. Temel inançları; “Mesih geldiği zaman bir kısım Yahudi (124 bin) O’nu kabul edecek ve Hristiyanlarla birlikte dünya krallığını idare edecekler” şeklindedir…” (s. 190)

“Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi de bu iki mezhep üzerinden; Şiilik ve Vahhabilik üzerinden hareket edilerek dizayn edilmiştir. Bunun adı bir yerde “Nusayrilik” veya “Caferilik” olurken, diğer yerde “Hizbullah” yahut “Cundullah” olabilir. Bunun adı bir yerde “Vahhabilik” veya “Selefilik” olurken diğer yerde “İttihadi İslam” yahut “Mezheplerin Telfiki” olabilir. Dün Efgani, Abduh ve R. Rıza gibi adamlar; Mısırlı Gazali, Kutub, Şükrü Mustafa ve Pakistanlı Mevdudi, Fazlurrahman, İranlı Şeriati, Mutahhari ve Humeyni ve sair nasıl piyasaya sürüldüyse, bugün de Kardavi ve Gannuşi, Fadlallah ve Sistanı gibi adamlar, İslamoğlu ve Karaman gibi adamlar piyasaya sürülmektedir.” (s. 226)

“Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum adlı eserinde; “Ben İslam’a bir kolumun altında Kitab-ı Mukaddes, diğer kolumun altında Marx’ın Kapital’i ile geldim. İkisini de bırakmamaya kararlıyım” şeklindeki ifadeler, Garaudy’in “eklektik”liğine dair bütün marifetini ortaya koysa gerekir.” (s. 267)

“Post-Modern zamanlarda Şii İran ile Katolik Vatikan arasındaki ilk “diyalog” 11 Mart 1999 tarihinde Katolik Hristiyanların ruhani lideri; Vatikan Devlet Başkanı Papa II. John Paul ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi arasında gerçekleştirilmiştir. Bir saate yakın süren görüşmede Hatemi Papa’ya çeşitli armağanlar vermiş ve Papa’dan çeşitli armağanlar almıştır.”(s. 310)

“Rockefeller ailesi için “Evanjelist Sabetaycı” denilebilir.” (s. 350)

“Mısır, İslam ülkelerine ihraç edilen sapık ve batıl dini akımların neredeyse tamamının (bir kısmı Suud, İran ve Hindistan menşeli) ANA ÜSSÜ’dür. Haçlı-Siyon misyonerlerinin, “Müslümanları Hristiyanlaştırma” yahut “Hristiyan gibi düşünmelerini sağlama” projesinin bir numaralı merkezidir. Bu faaliyetler bizzat el-Ezher’in MASON ve VATİKAN’dan icazet alan Fatih gibi şeyh rektörleri tarafından yürütülmektedir…” (s. 402)

“Şubat 1979’da Rıza Şah’ı devirerek devrim yapan İranlı Şiiler o tarihten itibaren; “La Sünni La Şii Vahdet Vahdet” vb sloganlarla, İran’a seyahat servisleri ve tercüme eserler ve gerek Fars Kültür Merkezi ile gerekse Hizbullah gibi örgütler vesilesiyle İslam ülkelerine devrim ihraç hamleleri başlatmıştır.” (s. 471)

“Hilal’in toprak fethi, bir kuru cihangirlik davası değil, aksine; İla-yı Kelimetullah davasıdır. Dünya çapında nizam-ı alem tesis etme davasıdır. Bütün insanları dünya ve ahiret saadetine erdirme davasıdır…” (s. 544)

 

Sedat Bulut Akademya Makaleleri

 

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!