Hırka-i Tecrîd’in Işığı’nda ‘Savra’

Σαύρα (Savra): Yun. “Kertenkele” mânâsına. “Savros” da denir. Yunan ebcedinde “savra”nın karşılığı 1302. Savrayı Arabî hurufatla yazdığımızda (Sin+Vav+Re+Elif): 267 ediyor.

Hırka-i Tecrîd’den; Asâre: Sayı, hesab.

Asâre’nin ebced değeri: 267.

Gışa: Örtü, perde, zarf, mahfaza, zar, deri, kabuk, üst tabaka…

Gışa’nın ebced değeri: 1302

Savra-Asâre-Gışa…

Kertenkele – Sayı – Hesab – Örtü – Perde – Zarf – Kabuk – Üst tabaka – Mahfaza…

Kertenkele kabuk değiştiriyor – Üst tabaka eriyor – Üst tabaka hesab yapıyor – Kertenkele örtülü, perdeli – Sayılar mahfazalı – Kertenkele gün sayıyor.

Δυνόσαυρος (Rinôsavros): Yun. Mukâvim, muktedir, büyük, güçlü kertenkele mânâsına. Dinazor.

Dinosavros’un Yunan ebcedindeki karşılığı: 2595. Arabî hurufatla yazıldığında (Dal+Nun+Vav+Re+Sin): 380.

Σροντόσαυρος (Vrondosavros): Yun. “Gürleyen Kertenkele mânâsına. Gergedan’ın atası olarak kabul edilen kadim bir varlık. Bir dinazor türü. Yunan ebcedindeki değeri: 2463. Arabî hurufatla yazarsak (Be+Re+Nun+Te+Sin+Vav+Re+Sin): 978

“Sauveur” (Sovör): Fr. “Kurtarıcı” mânâsına…

Yunanca: Sotir.

İtalyanca: Salvatore.

İspanyolca: Salvador.

İngilizce: Saviour.

Saveur (Savör): Fr. Lezzet. Usâre, özsu mânâsına…

Yunanca: Γεύσίς (Gefsis): Lezzet. Χυμός (Himos): Usâre, özsu. Οπός (Opos): Bitki-kök özü. Ζωμός (Zomos): Bitki-kök özü.

İtalyanca: Sapoze. İspanyolca: Sabor. İngilizce: Sap. Lâtince: Sapor.

Anakâ: Aramîce «Çöl kertenkelesi» mânâsına. Aramî ebcedindeki karşılığı: 73.

Hırka-i Tecrîd’den;

Sehvâ: Geceden bir saat.

Sehvâ’nın ebced karşılığı: 73.

Esbat: Torunlar.

Esbat’ın ebced karşılığı: 73

Çöl kertenkelesi – Geceden bir saat – Torunlar.

Gecenin bir saatinde çölden gelen Kertenkele!

Koeh: İbrânice «Keler» (Tuza tüküren) mânâsına. İbrâni ebcedindeki değeri: 95.

Nâdim: Nedâmet sahibi. Pişman. Ebcedi: 95

Pişman kertenkele.

Homet: Süryânice «İri kertenkele» veya «Yeşilbaş keler (kertiş)» mânâsına. Süryâni ebcedindeki değeri: 54.

Hırka-i Tecrîd’den;

Delk: Oğuşturmak. Meshetmek. El sürtmek.

Delk’in ebced değeri: 54.

Can: Yaşayış. Dirilik. Kalb. Dostluk. Muhib, sevgili.

Can’ın ebced değeri: 54.

Mahv: Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Beşerî noksanlardan kurtuluş.

Mahv’ın ebced değeri: 54.

Yeşilbaş Keler – Kertiş – Mesh etmek – Muhib – Yaşayış – Can – Kalb – Sevgili.

Yeşilbaş Kelerin başı meshediliyor! Kertiş ortadan kalkıyor! Meshedilen Yeşilbaş, beşerî noksanlıklardan ârîdir!

Letaa: İbrânice «Çalı kertenkelesi».

İbrâni ebcedindeki karşılığı: 40.

Hırka-i Tecrîd’den;

Halb: Süt sağmak. Ebced değeri: 40

Lây: Çamur, tortu, posa. Kül. Ebced değeri: 40.

Lây: Söyleyen, Söyleyici. Ebced değeri: 40.

Delv: Kova. Su konulan ve kuyudan su çekilen bakraç. 12 burçtan biri. Ebced değeri: 40.

Veled: Çocuk. Erkek çocuk. Oğul. Döl, yavru. Ebced değeri: 40.

Çalı kertenkelesi – Süt sağmak – Çamur – Tortu – Posa – Kül – Söyleyen – Kova – Çocuk – Oğul – Döl…

Çalı kertenkelesinden süt sağmak!

Çalıdan süt çıkarabilmek!

Küllerden doğmak – İBDA!

Konuşan Çalı kertenkelesi!

Χαμαιλεών (Hameleon): Yun. “Bukalemun” mânâsına. Yunan ebcedindeki değeri: 1802.

Arabî hurufatıyla yazıldığında (He+Mim+Lâm+Vav+Nun): 134

Hırka-i Tecrîd’den;

Delg: Dervişlerin giydiği eski aba. Kılıcı kınından sıyırmak. Eski ve yamalı elbise. Ebced değeri: 134

Kald: Gümüş bilezik. Ebced değeri: 134.

Bukalemun – Derviş abası – Kılıcın kınından çıkarılması – Eski ve yamalı elbise – Gümüş bilezik.

KILIÇ KININDAN SIYRILIYOR!

Σπαθη (Spathi): Yun. “Kılıç”. Yunan ebcedine göre değeri: 398.

Arabî hurufatla yazarsak (Sin+Pe+Tah+Ye): 81.

Hırka-i Tecrîd’den;

İcâz: Kadın eşarbı. Başörtü… Ebced değeri: 81.

Medlebe: Çınarlık. Ebced değeri: 81.

Sehâbî: Bulut ile alâkalı. Ebced değeri: 81.

Σαλαμάντρα (Salamandra): Yun. Bir tür kertenkele. Semender. Yunan ebcedine göre değeri: 628.

Arabî hurufatla yazıldığında (Sin+Lâm+Mim+Nun+Dal+Re+Elif: 385.

“Lacerta” (Laserta): Lâtince Kertenkele.

“Lizard” (Lizırd): İng. Kertenkele.

“Lézard” (Lezar): Fr. Kertenkele.

“Laserta”yı Arabî hurufatla yazdığımızda (Lâm+Sin+Re+Te): 690.

Hırka-i Tecrîd’den;

Hafî: Gizli. Açıkta olmayan. Saklı. Sigasından dolayı değil, bir ârızadan dolayı mânâsı kapalı kalan lâfız. Ebced değeri: 690.

Hafy: Gizlemek. Örtmek. İzhâr etmek, görünmek. Parlamak. 690.

Gizli Kertenkele – Saklı Kertenkele – Parlayan Kertenkele…

Evet;

Çalıdan, tarladan, çölden, dağdan, ormandan, şehirden, köyden, yerden, yerin altından akın akın gelen bir Savra sağanağı var. Yer altı ateşlerini ağzından çıkardığına inanılan “Kızıl Salamander” misâli, gürleyerek gelen , unufak eden mukâvim ve muktedir bir soy geliyor… Gecenin bir saatinde geliyor. Anayla oğulun, babayla kızın, dedeyle torunun, karı kocanın arasına kılıç koyacak olan Mehdî ve Mesih Soyu geliyor… “Kızıl”la “Yeşil”den “Zerrin” elde edileceği günler geliyor… Kertenkele gün sayıyor…

KILIÇ KININDAN SIYRILIYOR!!!

 

Kaynak: H.A. “Akademya’ya Doğru Sitesi”, 2001-2005 (2010 öncesi arşiv makalelerimizde yazarlarımızın adları, açık isimleriyle yayınlandıklarında makalelerini yeniden tashih ihtiyacı duyabilecekleri ihtimaline nazaran, yazarlarımızın talebi olmadıkça sadece isimlerinin baş harfleriyle paylaşılmakta, böylece bu önemli ve değerli arşivimizden kamuoyunun istifadesi amaçlanmaktadır.)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!