İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 15 (İstikbâl İslâmındır)

67

İSTİKBÂL İSLÂMINDIR

“Denenmemiş Tek Nizâm”

Batı buhranını derinlemesine inceleyen İngiliz tarihçi Arnold Toynbee‘nin tesbiti:

– “İstikbâl İslâmındır. Denenmemiş bir o kaldı!”

Bu sözün ışığında, Salih Mirzabeyoğlu‘nun 1983 tarihli eseri:  “İstikbâl İslâmındır – Denenmemiş Tek Nizâm“… Bu söz, açıkça, Müslüman olan Batılıları ve onların hayattan beklentilerini çağrıştırıyor, eser de zaten bu konuyu ele alıyor.

Eserin hikâyesi, 1983 yılında Üstad Necib Fazıl‘ın Salih Mirzabeyoğlu‘ndan böyle bir eser istemesiyle başlıyor. Üstad o yıl Tercüman gazetesinde Ramazan sayfasını hazırlayacak… Tabiî, bugünküler gibi uyduruk kaydırık bir sayfa olmayacak. Fikir dolu, mesele dolu bir sayfa… İslâm denince, sadece basit insanın anladığı bazı dinî meseleleri anlar insanlar. O da vardır ama, İslâm “Çağlarüstü Mutlak Fikir“; o,  en basit insan ile en derin insanı bir arada tutan, bütün insanlara hitab eden tek nizâm…

Felsefe bunu yapamamıştır. O sadece yarım entellektüele hitab edebilmiş, büyük yığınları kucaklayamamıştır. Büyük yığınları harekete getiren ideolojiler de, hayatı kısmî gerçeklerde özetlemiş, onu bütünüyle anlamlandıramamıştır. Bugün görüyoruz, bazı kısmî gerçekler etrafında dolanan, bütün bir hayatı kuşatıcı olmayan, sadece belli bir dönemi veya belli bir alanı açıklamaya yarayan, bütünlükten haber vermeyen bir takım sistemler veya sistem girişimleri…

Mütefekkir Massignon:

– “Kalabalık bir orkestramız, zengin bir paletimiz veya çeşitli kaynaklarımız var. Kurnazlık ve ustalıkta o kadar çok şeyi biliyoruz ki, belki şimdiye kadar hiç kimse bunları bilmedi. Hayır! Bir şeyimiz eksik: Değişmeyen prensibi bilmiyoruz, eşyanın ruhunu tanımıyoruz, mevzu hakkında fikrimiz dahi yok… Notlar alıyoruz, geziler tertibliyoruz… Yazık, yazık… Bilgin oluyoruz, arkeolog oluyoruz, tarihçi, doktor, işçi veya zevk insanı oluyoruz; neden yapıyoruz bütün bunları? İyi güzel de, kalb nerede? İlhâm nerede? Ağacın suyu nerede? Ne yapmalı ve nereye gitmeli?”

Ve Bernard Shaw:

– “Eğer İngilizler dünya üzerinden insanlığı felâkete sürükleyen idealleri kaldırmak, insanlığı felâkete ve sefalete çeken çirkinlikleri önlemek isterlerse, bir tek çareleri kalmıştır: Hazret-i M…….‘e sarılmak, O’nun izini takib ederek Kur’ân ahkâmına sahib olmak…”

Bunlar, Batı’nın içinde, zaman zaman görünüp kaybolan ışıklar; söylendiği ânda çok büyük etkiler yapmayan, belki o ân için unutulup giden, ama yıllar sonra, yüzyıllar sonra tesiri görülmeye başlanan sözler… Yüzyıllar içinde birçok Batılı, İslâm’ın kenarına kadar gelip gelip geriye döndü: Goethe‘den Kaptan Cousteau‘ya, Cervantes‘ten Carlyle‘a kadar niceleri… Hiçbiri kapıyı aralayıp da içeriye giremedi. Ama 20’nci yüzyılın ikinci yarısına, tam da İslâmiyetin yok olduğunun sanıldığı çağa gelince, birden sökün etti İslâmlaşma…

Şimdi bu ne bakımdan önemlidir? Batı’dır, kötüdür, ama, işin bir yönü yine onlarda… Meselâ burada birine bir şey anlatmak mümkün değil: Onun anlaması için, onun Batılı efendisini arayıp bulmak, önce ona anlatmak, o anladıktan ve o anlatmaya başladıktan sonra buradakinin anlamasını beklemek gibi efsanevî bir zorluk karşısındayız. Nitekim de öyle oluyor. En basit misâl: Eğer Batı’da hippi akımı başlamasaydı, burada şehirli insanlar, gençler sakal bile bırakamayacaklardı. Bunun gibi neler neler…

İşte Üstad‘ın Mirzabeyoğlu‘ndan yazmasını istediği, ancak o gün için havada kalan bu eser, bugün genişletilmiş üçüncü basımı hâlinde okuyucunun karşısında… Kaptan Cousteau‘nun, ilim adamı arkadaşı Maurice Bucaille‘in (ki Müslümandır), Roger Garaudy‘nin (ki Çakal Carlos‘un arkadaşı ve bu dava ile yakından ilgili), Neil Armstrong‘un vs İslâm ile karşılaşmaları, onun etrafındaki maceraları, oradan felsefenin bugünkü manzarasına ve oradan da hayatın anlamına sarkıcı bir çalışma… 

18 Aralık 2011

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!