İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 19 (Kökler)

KÖKLER 

Necip Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye” 

 

Salih Mirzabeyoğlu‘nun 1986 tarihinde yayınlanan tasavvuf hikmetlerine ilişkin eseri… Ondan birkaç fragman: 

– «İnsanların en kâmilleri âlemde kendilerine bir zuhur taleb ederler ve istidatlı salih bir kimse ararlar. Onlar, İlâhî hilâfetle vasıflanmışlardır; zirâ, Allah, gizli bir hazinedir ki, kendinin kendine zuhuru ile yetinmeyip, aynadan da zuhur istemiştir. Ve o üstadlar ki, dünyada sanatlarını başkalarından gizli tutmuşlardır, anlatılan sırlardan habersizdirler… Lâkin, söz istidatlı içindir; yoksa kabiliyetsize bir şey öğretmek, çorak yere tohum saçmaya benzer!» [*] 

– «Bütün peygamberlerin öğütlerinin özeti şudur: Kendine bir ayna ara!» [*] 

– «Şimdi bu insan Allah Sevgilisi’nin veya İsâ Aleyhisselâm’ın sıfatını anlatıyor veya büyüklerden birinin vasıflarından bahsediyor, onların hâlinden ve sırlarından söz açıyordu. Birine coşkunluk geldi ve “keşke onu görseydik!” dedi. Öteki, “ey ahmak, onların vasıflarından bahseden bu zâtı niçin görmüyorsun? Belki de bu odur, ama yüzünü kapamıştır!” dedi… Bu dilden anlamayan ahmak sayısı sonsuzdur!» [*] 

– «Biri, “bana bir sır söyle!” demiş… Cevap: Ben sana sır söyleyemem. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki, onu kendi benliğimde değil, kendimi onun benliğinde göreyim… Kendi sırrımı kendime söylemiş olurum!» [*] 

– «Eflâtun, Sokrat’ı tarif ederken, “Arslan gibi başını çevirdi!” der. Abdülhakîm Arvasî Hazretleri, öyle bir arslan gibi çevirdi başını bana, “sen şehid olursun!” dedi. Bu lûtfu da bana ihsan etti.» [*] 

– «ALLAH’IN NURU İLE BAKAR, sırrına mazhar olan kimse, işin başından ve sonundan haberi olur. Allah, çehreyi “tarif edici” diye adlandırmıştır. Onun için ârifin gözü daima çehrededir.» [*] 

– «Seni sevindiren, seni sevinç ve neşe içinde tutan sevgili, seni üzen ve kendisinden sıkıntı duyduğun aynı sevgilidir. Hep odur, hep ondandır ve ondan feyzlenirsin.» [*] 

– «Büyüklerden biri bir gün etrafındakilerden huzursuz olup, “siz bu yolun yükünü çekemezsiniz! Bu yol gayet incedir ve kendi muradından geçip başkasının muradını benimseme işidir!” buyurdular.» [*] 

* Salih Mirzabeyoğlu, Kökler – Necip Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye, İBDA Yay., 2. Basım, İstanbul 1996, s. 30, 32, 34, 38, 54, 169, 105. 

22 Eylül 2011 

İBDA Külliyatı: KÖKLER – Necip Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!