İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 20 (Marifetname)

MARİFETNAME 

Süzgeç ve Şekil”

Salih Mirzabeyoğlu‘nun 1986 tarihinde yayınlanmış eserinin adıdır… Üstad Necib Fazıl‘ın, Büyük Doğu’nun kaynakları olarak “Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu”nu göstermesine paralel olarak, İBDA’nın Batı tefekkürüne bakan yüzüdür. Bu anlamıyla, İBDA’nın İslâm tasavvufuna bakan yüzü olan Kökler ile bir bütünlük teşkil eder…  

Kitab, Salih Mirzabeyoğlu‘nun belli kesimlerde, özellikle Ruşen Çakır, Alper Görmüş gibi isimlerin yer aldığı eski Nokta çevresinde dikkat çekmesinin ilk vesilelerinden biri olmuştur. Nokta dergisinin 1990 yılında Mirzabeyoğlu ile yaptığı röportajda ve aynı yıl yayınlanan “Ayet ve Slogan” adlı eserde, bu kitabtan iktibaslara yer verilmiştir. Marifetname, “Düşünce ve Metod”, “Varlık ve Oluş”, “Zaman ve Hürriyet”, “Dil ve Mânâ”, “Estetik ve Sanat”, “Hikmet”, “Devlet ve İdare”, “İdeolocya ve İnkılâp”, “Doğu ve Batı” başlıklarını taşıyan 9 bölümden ve bu bölümler içindeki yüzlerce küçük ayrıntıdan oluşur. Bazı örnekler vermek gerekirse: 

– «Mütefekkirin mektebi, hekimin eczanesi gibidir. Oraya zevk duymak için değil, kurtaran ıstırabı çekmek için gidilir. Birinin çıkık bir omuzu, ötekinin başında bir yarası mevcuttur; zevk, onları iyi edebilir mi?» [*] 

– «Bildiğimiz bir şey var: Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi ve yeri bulunmayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü, kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur. Bundan ister istemez şu netice çıkar: En iyi yaradılış, gereğinden başka türlü beslenirse, orta yaradılıştan daha kötü olur.» [*] 

– «Her insanın, hayatını muhafaza etmek için onu tehlikeye sokmak hakkı vardır; kendisini yangından kurtarmak için pencereden atlamış kimse, intihardan mesul olur mu?» [*] 

– «Pascal da insandaki bütün bedbahtlığın tek bir sebepten, yani bir odada sakin bir şekilde oturmayı öğrenememiş olmasından ileri geldiğini bulmuştur.» [*] 

– «Şair olmak için insanın kendi dehâsına inanması, sanatçı olabilmek için de dehâdan şüphe etmesi gerekir. Gerçekten kudretli adam, birinin öbürünü arttırdığı insandır.» [*] 

– «Sanırım karşıdakini en çok yaralayan şey, aramızda farklılık olduğunu sezdirmektir; saygı duymadan yaşayamayan SOYLU yaratılışlara pek az rastlanır.» [*] 

– «Bütün öbür ilimlerin bilgileriyle donanmayı özleyen ve olgunluğun son katına yükselmiş bir ahlâkı, en yüce, en kusursuz ahlâk olarak düşünüyorum.» [*] 

– «İyi bir adamın kötü bir adam tarafından incinmesi, Allah’ın iradesine uygun değildir.» [*] 

– «Gerçek bir insan, karnına bir mermi parçası isabet ettikten sonradır ki mutlu olur.» [*] 

– «Ferdî militanlığın gerçek değeri, kitle militanlığına ilham verme yeteneğinde kendini gösterir.» [*] 

– «Yobazlık, yalnızca sanatı anlama yeteneksizliği değildir… Yobaz, toplumun mekanik, ağır, kör ve sakar güçlerini tutan, onlara yardım eden, bir insanda veya dönüşümde rastladığı dinamik gücü tanımayan adamdır.» [*] 

– «Kahraman, kendi selâmetini düşünmemelidir bile; çünkü, kendi rızası ile ve bir alınyazısı olarak, hattâ lânetlenmeyi göze alarak, başkaları ve her şeyi belirtmek için kendisini vakfetmiştir.» [*] 

 * Salih Mirzabeyoğlu, Marifetname – Süzgeç ve Şekil, İBDA Yay., İstanbul 1986, s. 67, 93, 106, 108, 161, 213, 237, 282, 288, 292, 297. 

5 Aralık 2011

İBDA Mimarı’nın Hediye Ettiği Ortak Hafıza: MARİFETNAME – Süzgeç ve Şekil

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!