İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 31 (Yağmurcu)

YAĞMURCU

“Gerçekliğin Peşinde”

Salih Mirzabeyoğlu‘nun 1996 tarihinde yayınlanan eseri… İsmini, Carl Gustav Jung‘un Çin’den aktardığı, derin tefekküre dalarak, uzun zamandır yağmur yağmayan bir beldeye yağmur, hattâ kar yağdıran adamın hikâyesinden alıyor. Kitabta, bu soydan, mantık yoluyla açıklanamayan ve daha çok “parapsikoloji” gibi disiplinlerin toplayıp dosyaladığı garib olaylar ve bu olayların İslâm Tasavvufu’nda anlatılanlarla karşılaştırılması konu alınıyor.

Garib olaylar;

– Âniden kaybolan insanlar

– Reenkarnasyon vak’aları

– Bermuda şeytan üçgeni

– Zaman kayması

– Simya

– Pîrî Reis’in haritası

– Kara delikler

– Tanrıların arabaları

– Carlos Castaneda

Ve buna benzer mevzu ve hâdiselerin, İslâm Tasavvufuna dair örneklerle karşılaştırılması, mânâlandırılması:

– «“Batı’da Psikoloji’nin üç büyüklerinden biri ve hattâ en büyüğü olarak karşılanan C. G. Jung, uzun süre Çin’de yaşamış bir arkadaşından naklen anlatıyor” kaydıyla, “Yağmurcu” vakıasını vermiştik… Kâfirin de zıddından ruhçuluğun hakikatine bağlılığını gösteren bu güzel misâl, aynı zamanda düpedüz basitliği temsil eden maddecilere karşı, her işin ruhta olup bittiğini göstermesi bakımından ne kadar mânâlı!

Herşeyi bir iç âlem düzeni peşindeki tertip gayesine bağlı bilen ve bunun hakikatini temsil eden biz, kaba maddeciliğe karşı, zıddımızı temsil eden bir ruhçuluktan misâl veriyoruz ki, İslâm’a karşı olanların birbirlerini görebilmeleri için ayrıca mühim!

Olur olmaz “gerçekçi, gerçekçi değil” klişesini geveleyen dört köşe kafalar, kendi anlayışları içinde de anlaşılabilecek gerçeklerin buudlarını anlasınlar: Sözkonusu hâdise, belirli saatlerde belirli şeyler yapmaya, meselâ belli saatte saatin ziliyle uyanmaya alışmış bir adamın, zil çalmasa da o saatte uyanmasına benzer şekilde ruhî bir programlamanın eşyaya yöneltilmiş şeklidir.

Efendim bu, Batı’nın, mevzuundaki en büyük bir ilim adamının tasdik ettiği bir hâdise, bir hakikattir!»

Salih Mirzabeyoğlu, Yağmurcu – Gerçekliğin Peşinde, İBDA Yay., İstanbul 1996, s. 44-45.

11 Ekim 2011

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

‘Yağmurcu’ Çerçevesinde İlmin Dine Tasallutunun Hikâyesi

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!