İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 41 (Erkam)

ERKAM

“Hayat – Sayı – Matematik”

Salih Mirzabeyoğlu‘nun matematik ve sayılar üzerine eseri… Erkam: Rakamlar, sayılar… Erkam: Alaca yılan… Bütün kitablarında olduğu gibi, İslâm tasavvufu önünde Batı tefekkürü muhasebesi… Kitabın “İçindekiler”, muhtevâsı yönünden fikir verici olacaktır:

1. LEVHA TAKDİM-GİRİŞ
Bir Sayı Tut
Fraktallar
Paradokslar
Beklenmedik İmtihan Paradoksu
Aşil ve Kaplumbağa
Eubulides ve Zenon Paradoksları
Japon Sihirli Dairesi
Şah ve Mat
Sonsuzluk
Okyanus Dalgalarının Matematiği
Parça Parça

2. LEVHA GENEL BAKIŞ
İcat mı Keşif mi?
Matematik Nedir?
İlimlerin Kraliçesi
Sayı Ritminde Kâinat
Mantık
Kant
Zaman Dışı Değer
Pratikten Mücerrede I
Pratikten Mücerrede II
Fikir: Aksiyon-İş Fikri
Kültür-Sayı ve Değerlendirme
Aritmetiğin Temelleri
Dehâ ve Kabiliyet
Kafa ve Araç
Nur ve Işık
Toplam

3. LEVHA SAYI – MATEMATİK (TARİHTE)
Sayıların Kaynağı
Matematiğin Doğuşu
Rakamların Tarihi
Coğrafya Tesbiti Mümkün mü?
Brâhmî
Mısır Rakamlarının Kökeni
İskenderiye Okulu
Pisagorcuların Mirası
Sayılar
20 Mertebe
Sayılar ve Sayı Sistemleri (Dil ve Köken Olarak Bakış)
Beden Sayılama İlgisi
İslâm Matematik Okulu
İslâm Bilim Tarihi’nden
Şifreli Yazı
Hayyam Üzerine

4. LEVHA SAYILARIN MÂNÂLARI ETRAFINDA
Mutlak Bir’e Dair
Başlangıca Aid Varlığın Sayısı: 1.
Bir
Sıfır Etrafında
Bir – Sıfır – Bir
Hind’de Sıfır
Sıfır Hakkında Yunan-Latin Anlayışları
Vahid
Vahid II
Vahid III
Kapsayıcı Sentez: 3
Kare
4 Tekbir
Maddi Düzenin Sayısı: 4
Dörde Dair
Beşincideki Problem
“Bilgeliğin Sütunları”: 7
12’ye Dair (I)
12’ye Dair (II)
Fetih Sayısı: 17
Ramazan’ın 17. Pazartesi Günü
17’ye Dair
Yirmisekiz’in Önemi
Rüyâ: Vahyin 46’da Bir’i

5. LEVHA EBCED – İŞTİKAK – FİKİR
Lûgat Hakkında
Tek Sayılar: 1… Ve…
Tek Sayılar: 2… Ve…
Tek Sayılar: 3… Ve…
Tek Sayılar: 4… Ve…
Tek Sayılar: 5… Ve…
Tek Sayılar: 6… Ve…
Tek Sayılar: 7… Ve…
Tek Sayılar: 8… Ve…
Tek Sayılar: 9… Ve…
10 Sayısı… Ve…
Ebced – İştikak – Fikir
Ebced ve İştikak
Hatâ

6. LEVHA SAYI – HARF – MATEMATİK
Harf
Ebced Tablosu
Da’vâ Cetveli
Harfler Allah’ın İsmi Mertebeler
Vav Harfi
Hind Kültüründe Sayı, Harf ve Matematik

7. LEVHA ÇEŞİTLİ
Fibonacci ve Lucas Sayıları
Yıldızım Tag-ı Sâgir
Sâgara
Einstein’ın Genel İzafiyet Teorisinin Denenmesi
At’a Senfoni
Godolfin Arabyan

16 Haziran 2011

Sayıların Etimolojik Hikâyeleri

Leibniz Düşüncesinde Yaratıcı ve Matematik – Herbert Breger

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!