İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 42 (Berzah)

BERZAH

“Bütün Dalların Birleştiği Kök’e”

Salih Mirzabeyoğlu‘nun İslâm biyoloji görüşünü ortaya koyduğu eseri… 2006 yılında yayınlanan bu eserinde Mirzabeyoğlu, biyoloji felsefesine ve kuantum dönemi görüşlerine dair birçok mesele yanında özellikle Darwinizmi ele alıyor ve İslâm tasavvufu verimleriyle karşılaştırıyor. Ama hemen düşünülebileceğinin aksine, bildik evrim düşüncesi yönünden değil, canlılar dünyasına bakış ve ölçülendiriş anlamında, bütün felsefî bağlantıları içinde Darwinizm…

Bunun sebebini, Darwinizmin, canlılar dünyasına bakışta hâlâ rakibsiz olduğu şeklinde açıklıyor. Belki de müslüman bilginlere -ki henüz yoklar- yönelik bir “acitasyon” bâbında… Hani Darwinizm yok zaten, bitti zaten deyince hemen olmadığını ve bittiğini sananlar var ya… Oysa eski müslümanların düstur hâline getirdikleri bir anlayıştır ki, fikir fikirle karşılanır, bilime bilim cevab üretir, selâma selâmla karşılık verilir, yumruğa yumrukla… Yâni, adam orada ömrünü verip canlıları sınıflandırıyor, araştırıyor, sen daha ne olduğunu anlamadan, hattâ açıp okumaya bile gerek duymadan, yoktur, bitmiştir, olmamalıdır. (Gerçi bu noktada Türkiye’deki Darwinistler de aynı kafada ya; “doğuştan fanatik” alayı ya; yeri ayrı…)

Hakikat nedir? Hiç şübhe duymuyoruz ki, burada İslâm tasavvufu ana kaynaktır. Bilimin maceralarının vurulacağı ölçü, İslâm tasavvufudur. Çünkü o sebeblere değil, sebebleri halkedene dayanır. Her ilmin bir mevzuu vardır; tasavvufun mevzuu Allah’tır. Ve “hakikatler Allah’ın tecellisidir“…  Günümüzde pek anlaşılmayan bir konudur bu. Madde üzerindeki hakikat araştırması, hakikat araştırmasının tamamı zannedilir. Madde üzerindeki Batılı ilmin başarısı, insan idrakının geldiği son nokta olarak görülür. Ya ruh? O yok mu? Lüzumsuz mu? Veya bazı ölçülebilir psikolojik davranış kalıblarından ibaret, basit bir şey mi? Değil… Her şeyin özü o… Bütün insan faaliyetlerinin dayanak noktası… O olmadan hiçbir şey yok. Ve ondan haber veren de sadece İslâm tasavvufu!

Allah’ın olmadığı yaygın bir sanrıdır. Ve bu sanrının bir tek mantığı vardır: “Hissetmiyorum.” Bunun dışında ne derseniz deyin, buna dairdir. “Uzaya çıktım Allah diye bir şey görmedim.” Görmek için bakmadığındandır. Hoş, bunun için uzaya çıkmaya da gerek yok. Yunus Emre‘ye Allah’ı zikrediyor görünen çiçekler, sana rastgele açmış renkli şekiller gibi görünüyorsa, bunda kabahat çiçeklerin değildir. Kimin? Kendinin… Öyle. Ezelde ruhlar iki saf asker olmuşlar. Allah’a tâbi olanlar ve şeytana tâbi olanlar… Ve birbiriyle kavgaya tutuşmuşlar. Şeytana tâbi olanlar sayıca daha fazla, belki de galib gelmişler. Ve Allah hüküm vermiş:

– “Andolsun ki, cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım!

İnsan, dünyada bu ezel hükmünü yaşıyor. Hem cehennemin, hem cennetin hâllerinin bir arada olduğu ve cehennemî hâllerin ağır bastığı bu dünyada, bu ezelî kavga devam ediyor. İnananlar ve inanmayanlar… Bu ilk insan topluluğundan beri böyle… Allah, inananlara Peygamber gönderiyor, kitab gönderiyor, onları da cehenneme kaymaktan kayırmak istiyor. Şeytan da inanmayanlara hiçbir yardımını esirgemiyor. Bu böyle…

Allah Resulü şöyle buyurmadı mı:

– “Ben harb Peygamberiyim.

Bu ezel hükmünü yaşıyoruz, bu ezelî kavgayı veriyoruz. Değiştirebileceğimiz bir şey yok. Değiştirebileceğimiz, değiştirilebilir olan. Değiştirilemez olanı değiştirebilmeye kudretimiz yok. (Epiktetos‘un kulakları çınlasın!)

Ben de kitab tanıtacaktım ha, vaaza döndürdük işi… Neyse bugünlük böyle olsun. Diyeceğim şu: Mirzabeyoğlu, önce anti-darwinistlere ağzının payını veriyor. Darwinizminin canlılar dünyasına bakışta rakibsiz, alternatifsiz olduğunu söylüyor. Darwin‘i çalışmalarından dolayı bir hayli övüyor. Ondan sonra eleştirisine geçiyor. Bu sefer dövmeye başlıyor. Ama çok değil. Belki de şunu demek istiyor:

– Ona daha sıra gelmedi!

Öyle ya, daha ortaya bir alternatif konulmadı. İlim, ilimle çelinir. Fikir fikirle… Selâma selâmla karşılık verilir. Yumruğa yumrukla…

Ve daha bir sürü şey… Hepsi bu -okuyanın çok şey öğreneceği- kitabta…

31 Aralık 2011

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun “Berzah” isimli eserinin 2. baskısı çıktı!

Evrim Teorisi – Tekâmül Nazariyesi Darwin Patentli midir?

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!