İBDA KÜLLİYATI ÜZERİNE DENEMELER – 43 (Madde Nedir?)

MADDE NEDİR?

“Maddenin Kritiği”

Salih Mirzabeyoğlu‘nun 2007 yılında çıkan kitabı…  Alt Başlığı: “Maddenin Kritiği”… Mirzabeyoğlu‘nun kitabları içinde bana en çok hitab edeni mi desem, nasıl desem?.. Kitabın ilk iki bölümü, tarihî madde algısı sürecinin ve bu sürecin ürettiği kavramların tanımlanması, açıklanması, İslâm Tasavvufu’na ait verimlerle karşılaştırılması gibi bir zeminde geçiyor: Madde, şekil, suret, materia, form, fizik, metafizik, tabiat, natür, vesaire.

Kitabın üçüncü bölümü ise, ki neredeyse yarısı, şu başlığı taşıyor: “Objektif İdealizm ve Marksizm”… İşte bu kısmı okumaya, oradan bir şeyler anlamaya bayılıyorum. Marksizmden konuşmak, onun getirdiği meseleler üzerine tartışmak zevklidir. Ama sırf o kadar değil… Sadece orada 160 sayfa kadar süren konuların bir dökümünü yapmak bile, meselenin hangi çapta ele alındığı hakkında fikir verir sanırım:

– Felsefe İhtiyacı ve Bölünme-Birleştirme

– Hegel-Marks-Lenin

– Madde (Materia) Mefhumu

– Maddenin (Materia)nın Vasıfları

– Hareket ve Değişim

– Kâinatın Maddî Bütünlüğü

– Varlık ve Yokluk

– Varlık ve Yokluğun Birliği

– Varlık-Yokluk-Oluş (Hegel’i anlamak isteyenler için…)

– Mutlak ve İzafî Hakikat…

– İlliyetin Mahiyeti ve Gerçeklik Vasfı

– Tesadüf Zarurete Engel Olabilir mi?

– Mekân ve Zamanda Sonsuzluk

– Mekân ve Zaman

– Metodun Önemi

– Marksist Diyalektiğin Kanunları

– Formel ve Diyalektik Mantık

– Mantık ve Bilgi Teorisi Olarak Diyalektik

– Mesele

– Düşünce Zâhir Olmadır

– Madde ve Şuur I

– Madde ve Şuur II

– Şuur Nedir?

– İn’ikas Olarak İdrak

– Ampirizm – Tenkidî Felsefe ve Çözümlemesi

– Madde Nedir? Tecrübe Nedir?

– Temel Hatâ

– Bilginin Temel Hedefi ve Hakikatin Ölçüsü Olarak Pratik [*]

Bunlar nedir? Bir felsefe tarihçiliği mi? Değil… İslâma Muhatab Anlayış’ın dünya görüşüne dair… O dünya görüşünün tecrid tavrı, tefekkür tavrı: Hikemiyat… Hikemiyata katkı… Müslümanlar için bilinmesi ve anlaşılması gereken şeyler… Sadece müslümanlar için değil, her yönüyle mesele konuşanların ve konuşmak isteyenlerin de, öğreneceği, kendisini deneyeceği, icab ederse karşısına geçip tartışacağı şeyler…

Biz bunlara “mücerret tefekkür” diyoruz; yâni, çok uzak bir yaklaşık’ı olarak soyut düşünce; yâni saf fikir; veya felsefî düşünce de diyebilirsiniz, daha kolay anlayacaksanız… Bazı müslümanlar bunun ne demek olduğunu ve önemini hiç anlamadı, günlük kısır çekişmeler içine kapanıp kaldı. Ama bunlar olmadan, neyin ne olduğu anlaşılmaz ki! Bunlar bilinmeden, bunların hakikati anlaşılmadan, İslâmî mesuliyet yerine getirilmiş olmaz ki!

Herkes cep telefonu kullanıyor bugün. En sofusundan, en gevşeğine hepsinin altında otomobil var. İyi de o senin değil ki! Asr-ı Saadette de yoktu üstelik! Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Hiç utanmadan, sıkılmadan, bir eziklik duymadan, nasıl bilgisayarın karşısına geçip de İslâmî sitelerde dolaşabiliyorsun? Cep telefonu, bilgisayar, otomobil; bunlar “Batı düşüncesi” değil mi hep?

İşte bunlar, bunların temelinde olanlar… Kant‘ın ne dediğini anlama zahmetine girmeden “çıkma lastiğin” piyasa fiyatını öğrenmek, İslâmî mesuliyeti yerine getirmek sanılıyor. Ve işin kötüsü de –Kant‘ı doğrudan doğruya etkilemiş- İmam-ı Gazalî, ev kadınlarına dua kitabları yazmış bir adam zannediliyor.

4 Ocak 2012

ESERİN İÇİNDEKİ KONU BAŞLIKLARI

Berzah Hakkında
İdrak-Bilinmeyen-Bilinmez Olan
Bir ve Bin
Sır Birliğinde Birlik
Hiss
Kategoriler – İsimler
Madde Nedir?
Işık Unsuru
Allah’ın İsimleri
Terkib
Bilgi Teorisi- Kefalet Meselesi
Yükseğe Doğru Tekâmül Meselesi
Tamlık Ve Tamamlık
Lâ Yükellifullahu…
Madde-Nefs-Akıl-Ruh
NLP Vesileyle
Fizik ve Metafizik
Metafizik Problemler
Gerçeklik – Kavram – İde
Ayniyet
Şekil ve Madde
Meta-Fizik
Ruhun Gücüne İnanma
Tarih ve Tarih
Tarih Metafiziği
Objektif Geist – Toplum Geistı
Mekanik Dünya Görüşü
İlim Felsefesi

Felsefe İhtiyacı ve Bölünme-Birleştirme
Hegel-Marks-Lenin
Madde (Materia) Mefhumu
Madde (Materia)nın Vasıfları
Hareket ve Değişim
Kâinatın Maddi Bütünlüğü
Varlık ve Yokluk
Varlık veYokluğun Birliği
Varlık – Yokluk – Oluş
Mutlak ve İzâfî Hakikat
İlliyetin Mahiyeti ve Geçerlilik Vasfı
Tesadüf Zarurete Engel Olabilir mi?
Mekân ve Zamanda Sonsuzluk
Mekân ve Zaman
Metodun Önemi
Marksist Diyalektiğin Kanunları
Formel ve Diyalektik Mantık
Mantık ve Bilgi Teorisi Olarak Diyalektik
Mesele
Düşünce Zâhir Olmalıdır
Madde ve Şuur I
Madde ve Şuur II
Şuur Nedir?
İn’ikas Olarak İdrak
Ampirizm-Tenkidî Felsefe ve Çözümlenmesi
Madde Nedir? Tecrübe Nedir?
Tecrübe-Bilgi
Temel Hata
Bilginin Temel ve Hedefi ve Hakikatin Ölçüsü Olarak Pratik

Kaynak: S.G. “İBDA Külliyatı / Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserlerine Giriş Mahiyetinde Denemeler” ismiyle 2015 yılında Akademya tarafından basılmış ve bir süre sonra tükenmiş bir eserden kamuoyunun istifâdesi amacıyla yapılmış iktibaslardır. Eser, Türkiye’nin en çok takib edilen forum sitesinde İBDA Külliyatını tanıtma gâyesiyle 2011-2014 yılları arasında kaleme alınmış denemelerden oluşmaktadır.

İBDA Fikriyatında Madde Üzerine Kısa Bir Tetkik

Marks ve Engels’in Bazı Tezleri Üzerine

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!