İBDA Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Kuşkusuz, bu soruya, bakış açısı, okuyucunun mizacı ve fikrî altyapısı, uygulanan eğitim programı, ilgi duyulan alan veya gözetilen ihtiyaçlara göre birbirinden çok farklı cevablar verilebilir. Dolayısıyla, doğru sorunun, “ne bakımdan?” hangi sırayla ve “kime göre?” hangi sırayla olduğunu söylemek de mümkündür. Misâlen; bir edebiyatçının öncelikleriyle, bir fizikçinin yahud bir siyasetçinin öncelikleri aynı olmayacaktır muhakkak.

İBDA Mimarı’nın henüz yayınlanmamışlarla beraber 70 civarında eseri olduğu düşünülürse, İBDA külliyat mimarîsini de, kendisine 70 “farklı” pencereyle girilen “aynı” ruh, anlayış ve sistem binasına benzetebiliriz. Hangi “eserden-pencereden” girilirse girilsin, neticede “aynı binaya” girilecek ve peşinden “aynı binanın” fikir-ilim-sanat-siyaset-aksiyon bünyesi tanınmaya başlanacaktır. Ne var ki, “bu binaya nereden girebilirim?” diye soran bir insana, üst katlardaki bir pencereyi, hattâ çatı katı penceresini göstermek de hiç münasib olmayacaktır ki, işte bu çalışma da böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur.

Külliyattan önce ve külliyata giriş sadedinde okunabilecek bazı metinlere ve izlenebilecek videolara başvurulması da, inanıyoruz ki birçoğumuz için aydınlatıcı ve ufuk açıcı olacaktır. Bu çerçevede, İBDA Mimarı’nın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 29 Kasım 2014 tarihinde verdiği “Adalet Mutlak’a” konferansının videosunu izlemek veya ses kaydı çözümünü okumak bizce en münasibidir.

Salih Mirzabeyoğlu’nun “Adalet Mutlak’a” Konferansının Videosu ve Ses Kaydı Çözümü

Dileyen kardeşlerimiz, hemen peşinden, genel bir giriş bakımından, merhum ağabeyimiz Av. Harun Yüksel’in 29 Ocak 1999 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde verdiği “Salih Mirzabeyoğlu kimdir? İBDA Nedir?” başlıklı konferansın bant çözümünü okuyabilirler ki, ziyadesiyle zevk alıp istifâde edeceklerinden hiç kuşkumuz yoktur.

Salih Mirzabeyoğlu Kimdir? İBDA Nedir?

Büyük Doğu-İBDA külliyatına ve dünya görüşüne giriş çerçevesinde bilhassa tavsiye ettiğimiz sistematik ve ufuk açıcı, seminer videolarıyla da kapsamlı olarak desteklenip berraklaştırılan metin ise, Büyük Doğu Fikir Ocakları idarecilerinden ve ANAFOR EĞİTİM Youtube kanalında (linki biraz aşağıdadır) külliyat üzerine harika seminerleri bulunan iktisatçı-yazar Abdullah Kuloğlu gönüldaşın hazırladığı metindir:

“BÜYÜK DOĞU – İBDA DÜNYA GÖRÜŞÜNE GİRİŞ (Şeriat-Tasavvuf-Dünya Görüşü)”

http://kulogluelif.blogspot.com/2017/08/muslumanlarn-dunya-gorusu-meselesi.html?m=1

Yazarlarımızdan ve okuyucularımızdan gelen tavsiye listelerinden oluşan bu çalışma, baştan sona tashihe, yeni teklif ve tavsiyelere açık olup, İBDA Mimarı’nın “Kültür Davamız” adlı eserinde geçen şu ilkeyi esas almaktadır:

– “Bir şey söyleyelim, bir şey söyleyelim! Müsbet bir hamleyi andıran, haysiyet vâdeden, boşlukta mekân işgal etme hassasına istekli olan bir şey söyleyelim! İsterse o şey yanlış olsun. Söylenişindeki ihtiyaç doğru ya! Bir şey söyleyelim de, başkasının fikrini tashih etmeden kendi fikrini bulamayanlar, bizi düzeltmek suretiyle hiç olmazsa bir teşhise varsın…”

Aşağıdaki listelerde geçen İBDA Külliyatı eserlerinin her biriyle ilgili kısa MALÛMAT ve bir de İKTİBAS, yazarımız Gülçin Şenel’in linkteki “Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserleri” başlıklı makalesinde bulunmaktadır. Aynı şekilde; eserlerin her birinin TAKDİM’ine, İÇİNDEKİLER bölümüne ve eserden İKTİBAS’lara, İBDA YAYINLARI’nın hemen aşağıda linkini verdiğimiz internet sitesinden kolayca ulaşabilirsiniz:

http://www.ibdayayinlari.com/index.html

Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserleri

***

Anafor Eğitim Youtube Kanalı

Rehberli okumaların rehbersiz okumalara nazaran daha verimli olması dolayısıyla, gerek sistematik Büyük Doğu-İBDA külliyatı okumaları ve gerekse Büyük Doğu-İBDA dünya görüşü hakkında sistematik bir bakış açısı kazanmak için, Anafor Eğitim Youtube kanalı seminerlerini öncelikle ve tüm kalbimizle tavsiye ediyoruz:

https://www.youtube.com/channel/UCoboY5Qy_BB3dDan5p2HyOQ

***

Sedat Bulut Ağabeyin 300 Eserlik Tavsiye Listesi

“Kıymetli dostlar!..

Kitap okumak güzel de, insanı hayattan bir hayli koparıyor; hayatı koşturursan kitap okuyamıyorsun, kitap okuyorsan hayatı yakalayamıyorsun. Hoş, her kitap da okunmaz, ayrı bahis. Büyük Muztarib Cemil Meriç’in deyimiyle (meâlen); “bazı kitaplar vardır, onunla yatıp kalkar, her satırını su gibi içersin, bazı kitaplar vardır, şöyle bir göz gezdirirsin, bazıları ise, okunmaya değmez…”

Bazı kitapları da tenkit etmek ve akabinde tahlil ve mülâhaza yapmak için okursun, diye ekleyelim…

Ol sebeplerdir ki hayatın zorlukları ile karşılaşmadan, yâni  geçim derdi, çoluk çocuk telaşı olmadan; öğrencilik yıllarında kitap okumaya ağırlık vermek gerektiğine inanıyorum. (Şahsen kitap okumaya 30 küsür yaşından sonra başladığımı esefle belirteyim.)

Geçim derdi hani, bazen bu dert, kitap okuyarak, ders anlatarak temin de ediliyor, ayrı bahis ki, akademisyenler ve öğretim üyeleri, gazeteciler ve tv yorumcuları, bazı danışmanlar ve şimdi -işini edebiyle icra edenleri tenzih ederim- youtube maskaraları ömür boyu rahat bir şekilde kitap okumaya vakit ayırabiliyor; mecburen de olsa…

Bir de, “kitap okuyup da ne yapacaksın? Hoca mı olacaksın, filozof mu?” falan soruları.

Her şeyden önce dünya nizamı ve ahiret saadeti için ve hayattan kopmamak kaydıyle kitap okumak gerektiğine inananlardanım. Dolayısıyle, bilgi ve tecrübeyi; “ona buna caka satmak” için değil, nizam temin etmek ve adaletle hükmetmek için edinmenin şuuruna varmak gerektiği kanaatindeyim.

Hani Hazreti Mevlâna meâlen; “ukalâya-terbiyesize ilim öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermek gibidir” der ya, “entellektüel züppe” olmaktansa koyun güden çoban, tırpan biçen çifçi olmayı tercih ederim.

Bir de, “insan ne kadar okursa, o kadar cahil olduğu” idrakına varıyor, varmıyorsa, kitap okumayı derhâl bırakmalı, diye düşünüyorum…

Fazla uzatmayayım.

İmam-ı Gazâli Hazretlerine bir kısım insan bazı sorular sormuş. İmam (misâlen) on sorunun dokuzuna “bilmiyorum” demiş, ancak birini cevaplandırmış. Mukâbil olarak, sorucular:

“Ey İmam! Devletin medresesinde ders verip, para alıyorsun, on sorunun dokuzunun cevabını bilmiyorsun, aldığın akçeye insaf!” demişler.

İmam; “Devlet bana bildiklerimin parasını veriyor, bilmediklerimin parasını verse, hazinesi yetmez!” şeklinde mukabelede bulunmuş. Yâni ilim, mütevazılık gerektirir, ukalâlık değil.

Ukalâya haddini bildirmek ise, “ilimde derinleşmiş olan âlimlere” bir imtiyaz. Ve onların izinde yürüyenlere minnacık bir pâye…

Kıymetli kardeşim Akademya Editörü Hayreddin Soykan bizlerden bir kitap listesi hazırlamamızı rica etti. Bunun üzerine şahsen aşağıdaki listeyi hazırladım. Bunun üzerine birkaç kelâm edecek olursam şu:

Elbette başka kitapların da bu listeye dahil edilmesi mevzubahis olur, şahsen bin küsür kadar bizzat okuduğum kitapların içinden bu listeyi (toplam 334 kitap) seçtiğimi belirteyim. Dolayısıyle buraya dahil etmediğim birçok kitap, “okunmaz” anlamına gelmemeli. Hâliyle, İmam-ı Gazâli ve Necip Fazıl Kısakürek gibi mihrak şahsiyetlerin bütün kitaplarının okunması gerektiğine inanıyorum.

Listeyi iki türlü tasnif ettim. Birincisi, dört aşama… İkincisi, konulara göre; isteyen aşamaya göre, isteyen konulara göre okuyabilir.

Birinci aşamada bence sıra takibi önemli, ancak ikinci aşamada 1, 2, 3 gibi sıralar takip edilmeyebilir, herkes mizaç ve husûsi merak ve çabasına göre kendisi bunların içinden bir takip sırası çıkarabilir. Üçüncü ve dördüncü aşamalar da öyle.

Adam olmak için, dünya ve ahiret saadeti için, âdil devlet ve insaflı medeniyet inşa etmek için iyi okumalar sevgili okurlar.

Es-selâm…”

Okuma Listesi – 300 Kitap – 4 Aşama – 12 Kategori

***

Mehmet Fırat’tan Gelen Değerlendirme

Bize ulaştırıldığı şekliyle tavsiye listelerini arzetmeden evvel, konumuzla ilgili olarak kadîm gönüldaşlarımızdan Mehmet Fırat’ın tarafımıza ilettiği, ufuk açıcı olduğu kadar pratik-faydalı çözüm yolları da gösterici değerli tesbitlerini paylaşalım:

“Selâm ile gönüldaşlar

Kitab okuma sırası diye bir çalışma yapmaktasınız. Bu çerçevede, cezaevindeyken uyguladığımız bir usul vardı; bilvesile paylaşmak isterim.

Ben ilk defa dergiye (Ak-Doğuş / 1989-1990) geldiğimde sizinle konuşmuştuk. Bana orada İslâma Muhatap Anlayış’ı (SM), İBDA Diyalektiği’ni (SM) ve Kültür Davamız’ı (SM) vermiştiniz… Okuyup okuyup, neden anlamıyorum diye ağladığımı hatırlıyorum…

Bir ay sonra bir daha geldim. O zaman sizden, eski çıkan dergilerden istemiştim. Sebebi, “Kumandan’ı anlayan adamların yazdıklarını okursam belki anlarım” diye düşünmemdi.

Bu bakımdan sevgili dostlar; ben çevremdeki tüm arkadaşlarıma daima şunu tavsiye ederim: Kitabı eline alan insan, anlamak için okumaya çalışıyor. Oysaki daha yeni Kumandan ile muhatab olan kişinin, bu dile âşina olmadığından dolayı, anlaması çok ama çok zordur. Onun yerine ben, “OKU, GEÇ!..” diye tabir ettiğim bir uygulama yapardım. Yâni ilk turu okuyan herkes, kitabları okusun geçsin, anlamak için kendini zorlamasın, gözü ve zihni önce bu fikir diline âşina olsun, çok kafa yormasın isterdim. Zaten Kumandan da 1999’da Metris’de kendisini ziyarete gelen gönüldaşlara, “ANLAMASANIZ DA OKUYUN, İZİ KALIR!..” dermiş. İşte eserleri de bu ilk hızlı okuyuş; birkaç kat boyanacak bir duvara ilk katı çekmek veya bir duvara ilk çekiç darbesiyle girmeyecek bir çiviye, sonraki darbelerden önce mutlaka vurulması gereken ilk çekiç darbesi gibidir bence. O duvar boyayla mutlaka kapanacak, o çivi duvara mutlaka girecek, aynı şekilde o eser de mutlaka anlaşılacaktır; yeter ki hemen ilk ânda ve ilk hamlede böyle aceleci bir talebimiz olmasın.

Okuma programımıza gelince: Kitablar, gruplandırılarak okutulurdu… Birinci safha, ikinci safha eserleri olurdu…

İlk önce, Ehli Sünnet anlayışını merkezimize almayı zorunlu görürdük. Bu yüzden, Çöle İnen Nur (NFK), Hakikat-i Ferdiyye (SM), Peygamber Halkası (NFK), Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı (SM) eserlerini ilk başlangıç kitabları olarak belirlerdik. Bu temel olmadan, ne siyasî açılım, ne estetik, ne iktisat, hepsi nafileydi çünkü bizce…

Allah’ın Sevgilisi ve Sahâbe efendilerimiz merkeze alındıktan sonra, “biz kimiz?” sorusuna cevab verecek veya bulacak eserler silsilesine gelirdi sıra:

Adımlar (SM) ve Üç Işık’la (SM) birlikte, Çerçeveler (NFK)…

İdeolocya Örgüsü (NFK), Başyücelik Devleti (SM) ve Hukuk Edebiyatı (SM)…

Yine: İBDA Diyalektiği (SM), İslâma Muhatap Anlayış (SM), Kültür Davamız (SM)…

Damlaya Damlaya (SM), Gölgeler (SM), Yaşamayı Deneme (SM)…

Araya serpiştirilen Üstad’ın hikâyeleri, roman ve tiyatro eserleri…

Sonra: Sefine (SM)…

Unutmadan ekleyeyim: İlk veya ikinci halkadan sonra, Başbuğ Velîlerden 33 (NFK), Velîler Ordusundan 333 (NFK), Kökler (SM) isimli eserler…

Aynı şekilde: Bütün Fikrin Gerekliliği (SM) ve mecburiyeti yanında, kurulamazlığı… Hep bu esas ve usullerle meselelere sarkmanın yollarını arama mecburiyeti, mesuliyeti…

Artık burada olgunlaşan bir fikir ile birlikte, kendisine bir ihtisas veya ilgi alanı seçen kişinin yöneleceği eserler… Sanatçısı, iktisatçısı, hukukçusu, savaşçısı, siyasetçisi ve diğerleri…

Yıllarca tüm eğitim programımızı bunun üzerine bina ettik.

Bu arada; gönüldaşlarımızdan, okunan her kitabtan anladıklarını 3 sayfa hâlinde yazmalarını taleb ederdik. Sonraki safhada, Levha’lardan da 3 sayfa. İktibas yok; sadece anladıklarımızı yazmak…

3 sayfalık özetlerin neticesinde, bir konu hakkında 3 sayfalık yazılar da yazardık. Bu sayede; kitablar arası geçişler, fikrin kavranması, eşya ve hâdiselere yedirilmesi, İBDA dilinin konuşulması ve kuşanılması, mevzulara sarkma, irtibat kurma gibi bir seviyeye ulaşılmasını amaçlardık…

Özet 3 sayfa verilirdi. Kitabın kalınlığına göre de gün verirdik. Meselâ, 200 sayfalık kitab 3 günde okunacak diye…

2. Safhada, kitab okuma sürelerini uzatırdık. 10 gün, 15 gün gibi… İşte bu safhada Levha’lardan 3’er sayfa özet isterdik.

Özet meselesini önemserim; zira yazdığımız bizimdir, bizim malımızdır. Anladığımızı yazarız; doğru yanlış önemli değil. Bunlar, genç bir kızın çeyiz sandığına attığı el işlemeleri gibidir. Bir kişinin nereden nereye geldiğini gösterir yazılardır onlar; kendindeki tekâmülü görür insan orada…

Artık 3. Safha olduğunda, mevzular arası geçişler ve bununla alâkalı makaleler istenirdi. Eserin içindeki bir terkibî hüküm olabilirdi mevzu; sayfa sınırlaması yoktu yazmak için…

Kişinin kendi arzu veya istidadına göre, “mevzu-branş” çalışmaları, araştırmalar, başka kitablarda bir serüven, arama tarama, bünyeleştirme, yeni buluşlar başlardı tam bu süreçte…

Benim konum istihbarattı meselâ. 1994 senesinden 1999 senesine kadar bu konuda çalışmıştım. 1999’da Kumandan “mevzularınızı seçin ve ihtisaslaşın!” deyince, ben de “Haber Alma Müsteşarlığı” diye bir çalışmayı Kumandan’a göndermiştim. El yazısıyla 200 sayfa civarı. Oradaki bir tesbitime dikkatimi çekmiş ve sadece oraya yoğunlaşmamı istemişti. Önceki okumalarımız ve çalışmalarımız boşa gitmemişti ezcümle. Velev ki tek bir önemli tesbit çıksın en sonunda, mesele de zaten işte o sonuca varmak için bunca okuma ve araştırmayı yapmaktı öncesinde.

Âcizâne diyeceklerim bu kadardır. İstifadeye vesile olmasını diler, tüm gönüldaşları Allah’a emanet ederim.”

***

Beşinci Devre’deki Değerlendirme

Şimdi de @5Devre twitter adresinde konuyla ilgili paylaşılan yine çok güzel bir bilgilendirme notunu verelim. Bu vesileyle; çalışmamızda sunduğumuz tavsiyelere benzer bundan sonra kaleme alınacak yahud zaten hazırlanmış olup da bizim yeni haberdar olduğumuz önemli metin veya makaleleri, ya bu sayfaya ekleyip güncelleyeceğiz yahud şayet uzunsa bu sayfadan link verip ayrı bir yazı hâlinde sitemizde yayınlayacağız. Ezcümle, bu çalışmayı yeni ilâvelerle inşallah sürekli zenginleştirme arzusundayız. Evet, @5Devre twitter adresindeki güzel değerlendirme:

– “Mirzabeyoğlu’nun hangi eserini okumalıyım veya hangisinden başlamalıyım minvalinde gelen mesajlara, kendimizden de tecrübe ettiğimiz üzere cevabımız şudur: Birinden başlayarak hepsi muhakkak okunmalı, yoksa kafada o bütünlüğü sağlamak ve ne yapılmak istendiğini anlamak zor olabilir. Ki okundukça, ne yapılmaya çalışıldığı eserler boyunca kendini ele verecektir… Mirzabeyoğlu, eserlerini “tek bir eser esası üzerine” inşa ettiğini ifade ediyor. Eserler boyunca tekraren tıpkı bir ders niteliğinde mevzuların işlenişini görüyorsunuz… “İslâma Muhatap Anlayış”ın yenileyicisi ve bu yüzyıl “İslâm Diyalektiği”nin temsilcisi sıfatıyla kendini takdim eden fikriyat, her meseleye bakışta İslâmî bir “anlayış”ı ve onun ifadecisi bir “dil”i oturtmak üzere bütünlük arzettiğinden, her eser kendi mevzuu ve işlenişi içinde o mevzuya nasıl sarkılması gerektiğinin ipuçlarını vermekte… Diğerlerinden farklı olarak, başta da söylediğimiz gibi birkaç eseri okuyup bırakmak, fikriyatın bütününde verilmek isteneni kafada tahkim edemeyebilir… Tabiî, teknik mevzuu ve sahalara İslâmî bir dünya görüşüyle nasıl sarkılacağını gösterir bazı eserler ile ebced ve iştikakın yoğun işlendiği bazı eserler arkaya alınarak; İBDA Diyalektiği, Necip Fazıl’la Başbaşa, İstikbâl İslâmındır, Kültür Davamız, İslâma Muhatap Anlayış, Hikemiyat, Bütün Fikrin Gerekliliği, Yaşamayı Deneme, Başyücelik Devleti eserlerinden başlanıp devam edilebilir. Neticede herkes kendi şartları ve ilerleyişi içinde bunu belirleyecektir.”

***

Bir Yazarımızdan Gelen Liste:

OKUNMA KOLAYLIĞINA GÖRE İBDA KÜLLİYATI

Aydınlık Savaşçıları (Şiir)
Anafor (Şiir)
Münşeat (Şiir)
Kayan Yıldız Sırrı (Şiir)
İşkence (Hatıra)
Yaşamayı Deneme (Roman)
Müjdelerin Müjdesi (Hikâyeler)
Gölgeler (Roman)
Tarihten Bir Yaprak (Fikir)
Üç Işık (Fikir)
Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı (Fikir)
Hakikat-i Ferdiyye (Fikir)
İstikbâl İslâmındır (Fikir)
İBDA Diyalektiği (Fikir)
Yağmurcu (Fikir)
İdeolocya ve İhtilâl (Fikir)
İslâma Muhatap Anlayış (Fikir)
Kökler (Fikir)
Marifetname (Fikir)
Adımlar (Fikir)
Başyücelik Devleti (Fikir)
Necip Fazıl’la Başbaşa (Fikir)
Hukuk Edebiyatı (Fikir)
Elif (Fikir)
Kavgam I-II (Fikir)
Telegram (Fikir)
Dil ve Anlayış (Fikir)
Kültür Davamız (Fikir)
Damlaya Damlaya (Fikir)
Bütün Fikrin Gerekliliği (Fikir)
Hikemiyat (Fikir)
İnsan – Erkek ve Kadın (Fikir)
Büyük Muztaribler I-II-III-IV (Fikir)
Sefine (Fikir)
Berzah (Fikir)
Madde Nedir? (Fikir)
İmân ve Tefekkür (Fikir)
Erkam (Fikir)
İktisat ve Ahlâk (Fikir)
Parakutâ’ (Fikir)
Şiir ve Sanat Hikemiyatı (Fikir)
Esatir ve Mitoloji (Fikir)
Hırka-i Tecrîd (Fikir)
İnsan – Büyük Doğu-İBDA I-II (Fikir)
Tilki Günlüğü I-II-III-IV-V-VI (Fikir)
Ölüm Odası – B-Yedi I-II-III-IV (Fikir)
Furkan (Lûgat)

***

Bir Yazarımızdan Gelen Liste:

KÜLLİYATA GİRİŞ VE FİKRÎ ALTYAPI İÇİN

1) Yaşamayı Deneme
2) Yağmurcu
3) İBDA Diyalektiği
4) Başyücelik Devleti
5) Necip Fazıl’la Başbaşa
6) Münşeat
7) İslâma Muhatap Anlayış
8) İdeolocya ve İhtilâl
9) Kültür Davamız
10) Bütün Fikrin Gerekliliği
11) Kökler
12) Marifetname
13) Dil ve Anlayış
14) Gölgeler
15) Hakikat-i Ferdiyye
20) Sahabîlerin Rolü ve Mânâsı
21) Üç Işık
22) İstikbâl İslâmındır
23) Damlaya Damlaya
24) İnsan – Erkek ve Kadın
25) Hikemiyat
26) Esatir ve Mitoloji
27) Büyük Muztaribler 1-2-3-4
29) Kayan Yıldız Sırrı
30) Müjdelerin Müjdesi
Ve diğerleri…

***

Yazarımız Sebahattin Arslan’dan Gelen Liste

İBDA KÜLLİYATINA GİRİŞ

 1. Yaşamayı Deneme
 2. Gölgeler
 3. Üç Işık
 4. İstikbal İslamındır
 5. Sahabilerin Rolü ve Manası
 6. Hakikati Ferdiyye
 7. Damlaya Damlaya
 8. Necip Fazılla Başbaşa
 9. Yağmurcu
 10. Adımlar
 11. Kavgam 1
 12. Kavgam 2
 13. Kökler
 14. Büyük Muztaripler 1
 15. Büyük Muztaripler 2
 16. Büyük Muztaripler 3
 17. Büyük Muztaripler 4
 18. Marifetname
 19. İslam’a Muhatap Anlayış
 20. Bütün Fikrin Gerekliliği
 21. Kültür Davamız
 22. İnsan (Erkek ve Kadın)
 23. Başyücelik Devleti
 24. İdeolocya ve İhtilal
 25. İbda Diyalektiği

***

Aylık Dergisi Yazarı Hasan H. Akdağ’dan Gelen Liste

BAŞLANGIÇ

Yaşamayı Deneme
Gölgeler
Müjdelerin Müjdesi
Üç Işık
İşkence
Sahabilerin Rolü ve Manası
Damlaya Damlaya
İstikbal İslamındır
İslama Muhatap Anlayış
İBDA Diyalektiği
Dil ve Anlayış
Adımlar
Başyücelik Devleti

İKİNCİ BAŞLANGIÇ

Bütün Fikrin Gerekliliği
İdeolocya ve İhtilâl
Tarihten Bir Yaprak
Kültür Davamız
Necip Fazılla Başbaşa
Kökler
Marifetname
İktisat ve Ahlâk
Parakûta
Hikemiyat
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Hukuk Edebiyatı
Yağmurcu

ÜÇÜNCÜ BAŞLANGIÇ

Telegram
Tilki Günlüğü
Büyük Muztaribler
Sefine
Madde Nedir
İman ve Tefekkür
Elif
İnsan
Berzah
Erkam
Esatir ve Mitoloji
Ölüm Odası

ŞİİR

Aydınlık Savaşçıları
Anafor
Kayan Yıldız Sırrı
Münşeat

***

Bir Yazarımızdan Gelen Liste:

İLK ETAP

Necip Fazıl’la Başbaşa
Bütün Fikrin Gerekliliği
İbda Diyalektiği
İslama Muhatap Anlayış
İstikbal İslamındır
Dil ve Anlayış
Kültür Davamız
Hikemiyat
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Büyük Muztaribler
Hakikati Ferdiye
Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı
Kökler
Marifetname

 1. ETAP

İdeolocya ve İhtilâl
Başyücelik Devleti
Üç Işık
Adımlar
Kavgam

 1. ETAP

Damlaya Damlaya
Yağmurcu
Münşeat
Gölgeler
Yaşamayı Deneme
Elif
Kayan Yıldız Sırrı
Anafor
Müjdelerin Müjdesi

 1. ETAP

İktisat ve Ahlak
Hukuk Edebiyatı
Parakuta’
Erkam

 1. ETAP

Telegram
Sefine
Berzah
İman ve Tefekkür
Madde Nedir
Esatir ve Mitoloji
İnsan –Erkek ve Kadın-

 1. ETAP

Tilki Günlüğü
Hırka-i Tecrid
Ölüm Odası-B Yedi
İnsan – Büyük Doğu-İBDA
Furkan Lûgatı

***

Okuyucumuz Faruk Hnglu @farkovskii Tarafından İletilen Liste

BAŞUCU: İdeolocya Örgüsü & Başyücelik Devleti

 1. Sahabîlerin Rolü ve Mânâsı
 2. İslama Muhatap Anlayış
 3. Bütün Fikrin Gerekliliği
 4. Gölgeler
 5. Marifetname
 6. Necip Fazıl’la Başbaşa
 7. Kültür Davamız
 8. Üç Işık
 9. İdeolocya ve İhtilâl
 10. Yaşamayı Deneme

***

Okuyucumuz yağmurcuadam @meseleyiunutma Tarafından İletilen Liste

– Yaşamayı Deneme
– Üç Işık
– Adımlar
– Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı
– Necip Fazıl’la Başbaşa

İBDA Mimarı’nın Tavsiye Ettiği Eserler

Büyük Doğu Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Doğudan, Batıdan, Türkiye’den 125 Tavsiye Eser (Kenan Durdu – M.E.D.)

Yılmaz Aksu’nun 132 Eserlik Tavsiye Felsefe Literatürü Listesi

İktisat Okuma Listesi (Türkçe Kaynaklar)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!