İktisat Okuma Listesi (Türkçe Kaynaklar)

MELİH OKTAY KİMDİR

1982, İstanbul doğumludur. Galatasaray Lisesi (ortaokul), Robert Koleji (lise), ABD Franklin & Marshall Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme ve Toplum Bölümü, Lisans) ve ABD Brandeis Üniversitesi Uluslararası İdari Bilimler Fakültesi’nden (Uluslararası Finans ve Ekonomi, Yüksek Lisans) mezun oldu. Hâlen İstanbul Üniversitesi’nde “İslâm Ekonomisi” üzerine doktora yapıyor. Ayrıca, üniversitelerin de aralarında bulunduğu çeşitli resmî veya özel eğitim kurumlarında, kültür merkezlerinde iktisat merkezli sertifika programları düzenliyor, seminer ve konferanslar veriyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu Dünya Görüşünde Para ve Dünya Sistemi” başlıklı bildirisiyle katıldı. Albaraka Yayınları İktisat Serisi editörlüğünü yaptı. “İçimizdeki Faiz Lobisi – Tekasür Krizinin Analizi” (2014) adlı eserin sahibi. (E-posta: vasategitim@gmail.com)

 • Mahfi Eğilmez, Örneklerle Kolay Ekonomi (Remzi Kitabevi)
 • Edmund Conway, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri (Domingo Yayınevi)
 • Yanis Varoufakis, Kızımla Ekonomi Sohbetleri (Epsilon Yayınevi)
 • Ha-Joon Chang, Ekonomi Rehberi (Say Yayınları)
 • Zeynel Dinler, İktisada Giriş (Ekin Kitabevi)
 • Krugman, Mikro İktisat (Palme Yayıncılık)
 • Krugman, Makro İktisat (Palme Yayıncılık)
 • Hill & Myatt, İktisat: Eleştirel Ders Kitabı (Heretik Yayıncılık)
 • Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadına Giriş (Dergah Yayınları)
 • Aghinides, İslam’ın Mali Hükümleri (İnsan Yayınları)
 • Aysel Gündoğdu, Herkese Göre Finans (Remzi Kitabevi)
 • Ha-Joon Chang, Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey (Say Yayınları)
 • Vincent Barnett, Dünya İktisadi Düşünce Tarihi (Albaraka Yayınları)
 • Sercan Karadoğan ed., İslam Ekonomisi: Tanım ve Metodoloji Üzerine Tartışmalar (Maruf Vakfı)
 • Sercan Karadoğan ed., İslam İktisat Düşüncesi Birikim ve Yönelim (Maruf Vakfı)
 • Karl Marx, Kapital Manga 1-2 (Yordam Kitap)
 • Dursun Ali Yaz, Paranın Yazılmamış Tarihi (Timaş Yayınları)
 • Dursun Ali Yaz, Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi (Timaş Yayınları)
 • Adam Smith, Milletlerin Zenginliği (Liberus)
 • Carl Menger, İktisadın Prensipleri (Liberte Yayınları)
 • Salih Mirzabeyoğlu, İktisat ve Ahlâk (İBDA Yayınları)
 • Salih Mirzabeyoğlu, Parakutâ’  (İBDA Yayınları)
 • Metin Sarfati, Ekonomi Politiğin İnsanı Kim’dir? (Derin Yayınları)
 • Metin Sarfati, Uygarlığın Bunalımı (Arvana)
 • Ömer Karaoğlu, Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Moderleşme (İz Yayıncılık)
 • Feridun Yılmaz, Rasyonalite (Paradigma Yayınları)
 • Dan Gardner & Philip Tetlock, Süpertahmin (Optimist Yayınları)
 • Wren & Bedeian, Yönetim Düşüncesinin Evrimi (Albaraka Yayınları)
 • Mustafa Özel, Makul Yönetici (Albaraka Yayınları)
 • Scott Sonenshein, İdareli Olma Sanatı (Albaraka Yayınları)
 • David Courtwright, Bağımlılık Çağı (Albaraka Yayınları)
 • Fleming, Homo Economicus’un Ölümü (Koç Üniversitesi Yayınları)
 • Lindstrom, Buyology (Optimist Yayınları)
 • John Perkins, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları (April Yayıncılık)
 • Ronald Findlay, Güç ve Refah &İkinci Binyılda Ticaret, Savaş ve Dünya Ekonomisi (Küre Yayınları)
 • Karl Polanyi, Büyük Dönüşüm (İletişim Yayınları)
 • Mustafa Özel, Roman Diliyle İktisat (Küre Yayınları)
 • Mustafa Özel, Romanperver İktisatçı (Küre Yayınları)
 • Carlo Cipolla, Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi (Ötüken)
 • Atilla Yayla, Liberalizm (Liberte Yayınları)
 • Murat Çizakça, İslam Dünyasında Vakıflar (Karatay Ünivesitesi Yayınları)
 • Abdullah Kiracı, Geçmişten Günümüze Vakıf Tasavvuru (Göy-Gölge Yayınları)
 • Eugen Bawerk, Marx ve Marksist Sistemin Bitişi (Liberte Yayınları)
 • Melih Turan, 40 Soruda Zekat (İktisat Yayınları)
 • Joseph Stiglitz, Eşitsizliğin Bedeli (İletişim Yayınları)
 • Thomas Piketty, Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital (İş Bankası)
 • M.Keynes, İstihdam, Faiz ve Paranın Teorisi (Liberus)
 • Kropotkin, Anarşi: Felsefesi-İdeali (Kaos Yayınevi)
 • Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük (Serbest Kitaplar)
 • Atilla Yayla, Piyasa Medeniyeti (Liberte Yayınları)
 • David Graeber, Anarşizm: Lafın Gelişi (Aryen Yayınları)
 • Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu (Ayrıntı Yayınları)
 • Thornstein Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi (Heretik Yayıncılık)
 • Dean Henderson, Dünyanın Efendileri: Amerikan Merkez Bankası Karteli (Scala Yayıncılık)
 • Giovanni Arrighi, Uzun Yirminci Yüzyıl (İmge Kitabevi)
 • Slobodian, Küreselciler (Vakıf Bank Kültür Yayınları)
 • Wallerstein, Modern Dünya Sistemi (Yarın Yayıncılık)
 • Ha-Joong Chan, Sanayileşmenin Gizli Tarihi (Efil Yayınevi)
 • Vehbi Kara, Malikiyet ve Serbestiyet Çağı (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık)
 • Ali Şeriati, Kapitalizm (Fecr Yayınevi)
 • Hamdi Döndüren, Ticaret ve İktisat İlmihali
 • B.es-Sadr, İslam Ekonomi Doktrini (Hicret Yayınları)
 • Kınalızade, Ahlak-i Alai (Fecr Yayınevi)
 • Ömer Demir, Akıl ve Çıkar (Sentez Yayınları)
 • Hirschman, Tutkular ve Çıkarlar (Metis Yayınları)
 • Erol Özvar & Mehmet Genç, Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar (Ötüken Neşriyat)
 • Mark Skousen, İktisadi Düşünce Tarihi (Adres Yayınları)
 • Heilbroner, İktisat Düşünürleri (Dost)
 • Clark, Fukaralığa Veda (Bilgi Üniversitesi)
 • Acemoğlu & Robinson, Ulusların Düşüşü (Doğan Kitap)
 • Mustafa Özel, Roman Diliyle İktisat (Küre Yayınları)
 • Sezai Karakoç, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (Diriliş Yayınları)
 • Udovitch, Orta Çağ İslam Dünyasında Ortaklık ve Kar (Albaraka Yayınları)
 • Fatih Ermiş, Osmanlı’da İktisadi Düşünce Tarihi (Albaraka Yayınları)
 • Ömer Demir, Ahlak ve Ekonomi (İktisat Yayınları)
 • Cengiz Kallek, Sosyal Servet (Klasik Yayınları)
 • Taha Özel, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi (Vadi Yayınları)
 • Hasanuzzaman, İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri (İktisat Yayınları)
 • Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (İş Bankası Yayınları)
 • Niall Ferguson, Paranın Yükselişi (Yapı Kredi Yayınları)
 • Abdülaziz Duri, İslam Kurumları Tarihi (Albaraka Yayınları)
 • Sabri Orman, Medeniyet Analizi Metametodoloji ve Metodoloji (Albaraka Yayınları)
 • Sabri Orman, Gazali’nin İktisat Felsefesi (İnsan Yayınları)
 • Sabri Orman, Gazali, Adalet ve Sosyal Adalet (İktisat Yayınları)
 • Mehmet Bulut (editör), İslam İktisadi Düşünce Tarihi 1-2
 • Jens Beckert, Muhayyel Gelecekler (Albaraka Yayınları)
 • David Graeber, Borç (Everest Yayınları)
 • Roger Garaudy, Çöküşün Öncüsü ABD (Timaş Yayınları)
 • Eric Toussaint, Ya Paranı Ya Canını (Yazın Yayıncılık)
 • Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (Ötüken Neşriyat)
 • Mehmet Saraç, Finans Teorisini Yeniden Düşünmek (İktisat Yayınları)
 • Servet Bayındır, Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans (Süleymaniye Vakfı Yayınları)
 • Lazzarato, Borçlandırılmış İnsanın İmali (Dergah Yayınları)
 • Dinç Alada, İktisat Felsefesi ve Belirsizlik (Bağlam Yayıncılık)
 • F.Schumacher, Küçük Güzeldir (Varlık Yayınları)
 • Sombart, Kapitalizm ve Yahudiler (Küre Yayınları)
 • Charles Kindleberger, Cinnet-Panik ve Çöküş (Scala Yayıncılık)
 • Chancellor, Şeytan Sofrası (Scala Yayıncılık)
 • Abdülaziz Bayındır, Ticaret ve Faiz (Süleymaniye Vakfı Yayınları)
 • Sennett, Kişilik Aşınması (Ayrıntı Yayınları)
 • Ivan İllich, Şenlikli Toplum (Ayrıntı Yayınları)
 • Reinhart & Rogoff, Bu Defa Farklı (NTV Yayınları)
 • Paul Krugman, Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü, ve Küresel Kriz (Literatür Yayınları, 2015)
 • Vural Fuat Savaş, Uluslar Arası Para Sistemi (Siyasal Kitaevi, 2010)
 • Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009 (İmge Kitabevi)
 • Gülten Kazgan, Türkiye Ekonomisinde Krizler (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
 • Schiller & Akerlof, Hayvansal Güdüler (Scala Yayıncılık, 2010)
 • Edvin Lefevre, Bir Borsa Spekülatörünün Anıları (Scala Yayıncılık)
 • James Rickards, Kur Savaşları (Scala Yayıncılık)
 • Vega & Mackay, Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı (Scala Yayıncılık)
 • Peter Bernstein, Tanrılara Karşı (Scala Yayıncılık)
 • Michael Lewis, Yalancının Pokeri (Scala Yayıncılık)
 • Serdar Özalp, İslam’da Açığa Satış (İktisat Yayınları)
 • Engin Yılmaz, Parayı Kim Yaratır (Scala Yayıncılık)
 • Zygmunt Bauman, Borçlu Zamanlarda Yaşamak (Ayrıntı Yayınları)
 • Andrew Ross, Krediokrasi ve Borç Reddi Davası (Ayrıntı Yayınları)
 • Robert Shiller, Finans ve İyi Toplum (Albaraka Yayınları)
 • Mohamed el-Erian, Şehirdeki Tek Oyun (Scala Yayıncılık)
 • Larry Allen, Keseden Bankaya Tezgahtan Borsaya (Kitap Yayınevi)
 • Akerlof &Shiller, Sazan Avı (Maltepe Üniversitesi Yayınları)
 • Thomas Sedlacek, İyi, Kötü Ekonomi (İş Bankası Yayınları)
 • Ksenophon, İktisat Üzerine -Oikonomikos (İş Bankası Yayınları)
 • Aristoteles, Pseudo, Oikonomika (Kabalcı Yayınları)
 • Behiç & Oral, Fantazya Çok Para Yok-Karikatürlerle Bir Borç Ekonomisinin Tarihi (1857-1954) (Osmanlı Bankası Arşiv)
 • Darryl Cunningham, Büyük Çöküş (Yapı Kredi Yayınları)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!