İBDA Külliyatı, Kelimeler ve Ebced’e Dair – 3

-İBDA NİSBETİ VE ZAMAN- MİRZABEYOĞLU: 332, en küçük ebcedi 68, büyük ebcedi 633, en büyük ebcedi 5396= 1400. KAPTAN KUST: 332, en küçük ebcedi 44,...
video

Mirzabeyoğlu: “Bana bir şey olursa bilin ki Telegram’dan”

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirmeden 10 gün kadar önce Abdullah Kiracı’yı arayarak “bu konuşmamızı kaydet” diyor. Kaydedilen o konuşma: - “Bak şimdi bu Telegram, bir...

Gençler Şehid Salih Mirzabeyoğlu’nu Anlatıyor

Esra AKINCI (Malkal) – İlahiyat Öğrencisi Bizim Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nu “Üstad’ın aradığı genç-yetiştirdiği Mütefekkir” olarak tanımamız lise 3. sınıfta Felsefe hocamız vesilesiyle oldu. Üstad’ı ve...

Bir başına…

Mevlüt Koç Mutlak Fikir”den hareketle, “Bütün Fikrin Gerekliliği” ekseninde temellendirdiği sistemine verdiği İBDA isminin anlam ve açılımları gibi; şahsı, hayatı ve eserleriyle de eşsiz, misilsiz...

Duygular ve Adetler – Andre Maurois

EVLENME Bu medenî fırtınalar yüzyılımızda; insanların gidişatına bakınca, acı ve kudretsizlik duymamak mümkün değil. Sanki her şey bir kütle tarafından yapılmış büyük bir yanlışın sonucu...

Taftazânî ve Paul Tillich’e Dair Teolojik Dil

Bu makale, kelâm âlimi Taftazânî ile Protestan kilisesi rahiplerinden Paul Tillich’in din diline dair argümanlarını ele almayı hedeflemektedir. Bu makalenin ana tezi Taftazânî’nin, Paul...

ANKARA OKULU / EKOLÜ

“Ekolleşme aşamasında iken siyasi bir rüzgar ile dağılan”… Hâsılı, esen ilhad rüzgârlarına; hakiki inanç ve imândan yüz çeviren sapıklara ve inkârcı dinsizlere karşı mücadele etmekten...

Zaman Bahsi Üzerine Bir Deneme

“Zaman Nedir?” Bahsi Zaman nedir? Bir nehir gibi tek yöne doğru, ileriye doğru akan bir şey… Genel olarak “zaman” kavramına atfettiğimiz tanım budur. Lâkin âlemde...

İBDA Külliyatı, Kelimeler ve Ebced’e Dair – 2

İBDA Külliyatı “neye vesile olur” gibi bir soru sorulduğunda hemen şu söylenebilir: İBDA, bize eşya ve hâdiseyi yorumlamayı, tevil ve tâbiri öğretir; bunun ilmini...

İnsanlığın Üç Karanlığı: Dün, Bugün ve Yarın

ÖZET Rönesans ile beraber başlayan gotik kültürü ve kilise ile savaş, Fransız ihtilâli ile nihayete ererek, din, sadece bir bağ olarak kalmak suretiyle Avrupa ülkelerinde,...

“Shokkankaku Projesi” ve Elektromanyetik Dalgalar

Bu yazıyı kaleme almadan henüz bir hafta kadar önce (3 Aralık Salı akşamı) bir –Japon- televizyon kanalında tevafuken yakaladığımız bir sahne, günümüzde gelişen teknoloji...

Hayvan Çiftliği

Yazar: George Orwell / Eserin Adı: Hayvan Çiftliği / Tercüman: Celâl Üster / Basım: 52. Basım / Yayınevi: Can Sanat Yayınları / Yayın Yeri: İstanbul / Yayın Yılı: Ekim 2017...

İlmi Sîmadan Fizyonomiye Yüz Okuma Sanatı

Hem Doğu’da, hem Batı’da ilk çağlardan başlayarak dikkatleri çeken, üzerine pek çok eser yazılan, İslâm düşünürlerin elinde altın çağını yaşayan “Sîma ilmi” günümüzde ne...

İnsan İlimlerinin Bugünkü Konuları – E. Brehier

İNSAN İLİMLERİNİN BUGÜNKÜ KONULARI - Felsefe, Psikoloji, Sosoyoloji, Ahlâk, Fenomenoloji, Diyalektik Materyalizm, Tarih, Psikanaliz, Egsiztansiyalizm - E.Brehier Akademya’nın Notu: Uzun yıllardır baskısı olmayan bu değerli eseri,...

TRAJİK İNSAN

İnsan ne garip bir mahlûk! Öz varlığını idrak ettiği, dolayısıyla yaşamadığı bir geçmiş üzerinden hayata dahil olduğunun şuuruna erdiği ilk andan itibaren var olmanın ne...
Scroll Up