Künyemiz

AKADEMYA
Üç Aylık Fikir-İlim-Sanat Dergisi

İMTİYAZ SAHİBİ

Elektra Tanıtım, Sanat, Organizasyon, Eğitim ve Sosyal Hizmetleri Ltd. Şti. adına Ali Ekmel Bilir

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gülçin Şenel
EDİTÖRLER
Gülçin Şenel, Elçin Esin
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Hayreddin Soykan
GRAFİK TASARIM
Altan Koman