Modern Fabllar, Hayâller, Yalan-Gerçekler Vesâire

Kirpiyle Yılan Kıssası

Parmaksız Zeki (Şemdin Sakık) şöyle diyor:

Kirpiyle yılanın savaşını biliyor musun? Kirpi yılana arkadan yaklaşabilirse kuyruğuna bir vurur. Yılan hızla dönüp kirpiyi ısırmaya kalkınca dikenlerine takılır ve kirpiye yem olur. Yılan da kirpiyi ancak arka ayağından sokabilir. Bâzen, tesâdüf o ki, kafa kafaya gelirler. Bu durumda her ikisi de bilir ki, dönüp gitmeye kalkan hayatını kaybeder, öylece kalakalırlar. Biz şimdi TC ordusuyla böyle bir duruma ulaştık. Buraya gelmek bizim için başarıdır ama bu durumda kalmak bizim değil TC’nin işine geliyor, bu sâyede devleti yönetip gidiyor bir kesim”.

Kirpi’nin Kürtçesi ‘Jujik’. Fransızca ‘Joue’ (Ju) ‘Yanak’ anlamına geliyor, Ingilizce’de de, ‘Cheek’ (Çiik) yine ‘yanak’ mânâsına… Ju-jik, Ju-çiik! Yanak-Yanak, Kirpi ve yanak… Hayırdır inşallah…

Yılan’ın Kürtçesi ‘Mar’. ‘Mare’ Latince ‘Deniz’, ‘Maré’ (Mare) Fransızca ‘Bataklık’ anlamında, ‘Mar’ (Mer) ingilizce ‘Zarar vermek’ anlamında…

Deniz-bataklık-yanak-zarar vermek-kirpi-yılan…

İnsanın aklına sinir bozucu Amerikan esprileri geliyor;

Kirpi ile Yılan evlenirse çocukları ne olur? El cevab: Dikenli Tel! Dikenli Tel deyince de ilk akla gelen, tecrit, etrafını çevirme gibi kavramlar.

Bir başka espri de, Kirpi çocuklarını severken onlara nasıl seslenir? biçiminde. Cevab; pamuğum!

Sakık 3. duruma ilişkin birşey söylemiyor, yani kirpi ile yılan’ın ânî veya tedricî uzlaşması-birleşmesi hâlinde ne olabilir?

(…)

***

İliada ve Odise…

İliada ve Odise (Odisias). Iliada’nın Yunanca’daki sinonimi İlias (yani İlyas). Hıdrellez; yani Hızır ve İlyas. Şairin ismi Odysseas Elitis, gel de huylanma işte! Elitis-İlyas! Odysseas-Hızır! Odysseas Elitis-Hızır İlyas… Yazarın ismi ise Batı dillerinde Homeros veya Omer, orijinali ise Omiros, ‘Miros’ isimli bir nehirden geldiği iddiası en kabul göreni. Odysseas- İliada ve yazarı da Omer! Ya şöyle okursak ne olacak: Hızır-İlyas yazarı da Ömer… Gel de deli olma! Ôdôs: Sokak, cadde, yol-Sas: Sizin anlamında bir ek, Ôdôs sas (Sokağınız, yolunuz), Ôdigos: Rehber, kılavuz, sürücü, Ôdigosas: Rehberiniz. Yunanlar, Hızır kavramını Araplar’ın Hıdır biçimli ifâdesinden alıp Aziz Yorgos (St. George) demişler, tersi de geçerli; Araplar, Agios Yorgos’a (Aziz George), Aziz Hıdır diyorlar. Hazret-i Hıdır- Aziz Yorgos. Aaaa bir de bakıyorsunuz karşınıza bir gazeteci-yazar çıkıyor: Yorgos Hıdıroğlu! Bir de İlyas’tan baksak: İlios-Güneş, İulius-Temmuz, İleus (İlius): Vücudda leğen bölgesi (kalça ile karın arasındaki bölge-Latince), İlliyun-Alun (Büyük melekler), İlion (Helyum, İlios’tan mülhem, bir kimyevî element, He), İlium (İnce barsağın 3/5’lik ikinci bölümü), Îli-Madde. İşin sırrı illiyeti bulmakta! Ulyssis’i ‘Yulisis’ biçiminde okuyoruz, Ulysse’yi de ‘Ülise’ biçiminde. Bir de şöyle okusak: Uluses! İşi biraz daha çığrından çıkaralım gitsin: Versiyonlar; Holy-Ses (Mukaddes Ses), Holy-Sis (Mukaddes Sis), Oly-Ses (Olympos kökenli ses), Oly-Sis (Olympos dağındaki sis), All (Ol, bütün hepsi anlamında)- İsis (eski Mısır’da ilâheler ilâhesi); Olisis!

***

Îdris Nebi

İdris: Bir peygamber, İdrima: Yunanca vakıf, kurum müessese, teşkilat, İdritis: Yunanca, bir san’atın veya zanaatın ilk kurucusu, kurucu, pir anlamında, İdro veya İdor: Su, sıvı mânâsına, Dress: İng; Elbise, giysi, Draconis: Latince Yılan, Ydra (İdra): Yunan mitolojisinde 3 başlı bir varlık, Edra: Yunanca, that, mimber, kürsü (Kathedra: Baş kürsü), Drasi: Yunanca, aksiyon (Anti-drasi: Reaksiyon), Ders: Arapça, akıl alma, ibret, Derzi: Kürtçe, iğne (Terzi kelimesi buradan geliyor), Adrasi: Latince, dal-budak kesme, budama, sakal kesme, traşlama, Îdrôs (veya îdrôta): Ter, Îdrîa: Yun, su kabı, testi, Dresse (Dresser): Fr; dikilmek, dinelmek, ayağa kalkmak. İdris nebi hulle biçer!…

***

Charles Bishop ve Epifani

Tarih 6 Ocak 2001 Pazar, yer Florida eyâletinin Tampa şehri. Cessna tipi bir uçak, Bank of America’ya ait gökdelene hançer gibi saplanıyor. Pilot 15 yaşında bir genç, önceleri âdî bir kaza olarak değerlendirilen olayın rengi sonradan ortaya çıkıyor: Resmen bir eylem, 3. Kule eylemi, ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America’ya karşı. Delikanlının ismi Charles Bishop. Bir anagram yaparsanız, “Saleh Corps”a ulaşabiliyorsunuz yani “Salih’in (silahlı) birlikleri”. ‘Bishop’; İng; Bölge başpapazı, vilâyet baş papazı anlamında. Aynı gün Pakistan’dan, El-Muhacirun’dan bir ses geliyor, BBC radyosuna demeç veren İngiliz asıllı Müslüman Hasan Butt, İngiltere’yi ateş topuna çevireceklerini söylüyor ve 200 mücahidin İngiltere’ye sızdığını ve kimsenin ruhunun duymadığını belirtiyor. 6 Ocak tarihinin Hristiyanlar açısından bir önemi var mı? Hem de çok! O gün Hristiyanlığın en önemli 3-4 gününden biri yani ‘Epifani’. Ne demek bu? Yani Hz. İsa’nın (yeniden) görünüşü, belirişi günü. Yunanlar bu güne Agia Theofania yani ‘İlâh’ın belirişi, tecellisi(ne) (şahid olan azizler) günü de diyorlar. ABD’deki tecelli hakikâten kaydadeğer! 15 yaşındaki Charles Bishop’ın, 6 Ocak Epifani gününü karşılama biçimi çok mânidâr. 5 Ocak ise, Hristiyanlar için mukaddes ışık (Nur) bayramı. 5 Ocak’ta nuru alan Bishop, 6 Ocak’ta beliriyor. Şimdi FBI ve CIA, Bishop’ın Al-Qaida bağlantısını araştırıyormuş, arayan bulur!

***

Corc dabl yu Bush’un gırtlağı

Geçen gün, Bush’un gırtlağına kraker parçası kaçmış, az kaldı boğuluyormuş. Ùstelik muhterem Oval Office’te yalnızmış ve sıkıntısını bildirememiş, yani geberiyormuş. Aklıma ilk gelen misal, Nemrud’un kulağına giren sivrisinek oldu. Bush bu sefer ucuz atlatmış, inşallah bir dahaki sefere kurtulamaz…

***

Gereksiz bilgiler!

Şimon Perez’in esas aile ismi ‘Persky’, babasının ismi Yitzhak, anasının ismi Sonia. Şimon, Atina yahudisi.

Dev-Yol’un (DY) eski lideri, tescilli ajan Tamer Akçam, Milliyet gazetesine verdiği demeçte, “Yunanistan ve Suriye bize para ve silah vermeyi teklif etti ama biz reddettik, Suriye demokrasi istiyorsa önce kendi ülkesinde demokrasiyi tesis etsin dedik…” Yalan ama hadi birinci bölümü kabul edelim de, Suriye’ye demokrasi telkininde bulunduğu kısmı, yalanın kuyruklusu. Bir sürü sosyalist devrimci-demokrat insan, böyle alçakların ihâneti yüzünden hayatlarını kaybetti.

***

George Tenneth

Kim bu eleman? CIA’nin mevcut başkanı. Yunan kökenli yani Yorgos Tenedos. Tenedos, Gökçeada’nın orijinal ismi. Yorgos Gökçeada! Eeee!.. Yorgos, “Ladin’in ABD’deki ilişkilerine tam olarak ulaşamadık” demiş…

 

Kaynak: H.A. “Akademya’ya Doğru Sitesi”, 2001-2005 (2010 öncesi arşiv makalelerimizde yazarlarımızın adları, açık isimleriyle yayınlandıklarında makalelerini yeniden tashih ihtiyacı duyabilecekleri ihtimaline nazaran, yazarlarımızın talebi olmadıkça sadece isimlerinin baş harfleriyle paylaşılmakta, böylece bu önemli ve değerli arşivimizden kamuoyunun istifadesi amaçlanmaktadır.)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!