Ödüllü Tiyatro Yarışması: KAFAMDAKİ CENK

1996 yılı Ocak ayında I. Dönem ilk sayısıyla yayın hayatına atılan ve o tarihten bugüne akademik yayıncılık, kültürel organizasyon ve eğitim faaliyetleri düzenleyen, 2016 yılında ise dernekleşen üç aylık fikir-ilim-sanat dergisi AKADEMYA tarafından her sene gerçekleştirilmesi ve gelenekleştirilmesi plânlanan ödüllü kısa tiyatro oyunu yazma yarışmasının birincisidir.

GAYE
Üstad Necip Fazıl’ın Hâlim adlı şiirinde geçen “kafam bir cenk meydanı” ifâdesinde ve Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun Şiir ve Sanat Hikemiyatı adlı eserinin giriş sayfasına resmettiği -yarışma afişinde bulunan- tabloda billurlaşan fikir sancılı insanı, bu vesileyle sadece insanın kendi içinde kendisiyle yaşadığı entellektüel krizi değil, yine bu çerçevede kendisiyle cemiyeti ve kendisiyle dünya arasındaki ruhî ve zihnî çatışmayı aksettirici nitelikte ve kısa bir tiyatro oyunu olarak sahnelenebilecek şekilde kısa tiyatro oyunlarının yazılması, dereceye giren eserlerin ise dilerlerse yazarları veya temin edecekleri oyuncular, dilerlerse bizim oyuncularımız tarafından sahnelenmesi arzulanmaktadır.
Aşağıda verilen irtibat bilgilerimiz yoluyla Akademya’ya ulaşılarak her zaman geniş bilgi alınabilir.

KATILIM ŞARTLARI
1) Yarışmaya dileyen herkes katılabilir. Son başvuru tarihi, 15 Nisan 2017’dir.
2) Her yarışmacı sadece bir piyesle yarışmamıza katılabileceği gibi, en fazla üç olmak üzere birden fazla piyesle de yarışmamıza iştirak edebilir.
3) Yarışmaya gönderilecek piyesler, orijinal, başka yerde yayınlanmamış, sahnelenmemiş, yayınlanması veya sahnelenmesi için başka yere gönderilmemiş olmalıdır.
4) Ödül alan piyeslerin yanı sıra, sahnelenmeye veya yayınlanmaya değer görülen tüm piyesler, Akademya dergisinde yahut Akademya tarafından yayınlanacak, şayet gerek görülürse tashih ve redakte edilerek yayınlanmaya hazır hâle getirilecektir. Piyeslerin yayın haklarının Akademya’ya ait olması mahfuz bulunmak üzere, oyunların başka tiyatrolarda sahnelenmesi çerçevesindeki tüm ticarî haklar piyes yazarının kendisinde kalacaktır.

ŞEKİL ŞARTLARI
1) Piyesler, tek perdelik olarak, sahnelenmesi ve temini kolay dekor unsurları çerçevesinde, sahnelenmesi 20 dakikayı kesinlikle geçmeyecek kısalıkta kaleme alınacaktır.
2) Piyesin en başına bir kapak sayfası hazırlanacak ve burada yarışmacının adı, (varsa) unvanı, (varsa) kurumu, kısa veya uzun özgeçmişi, açık yazışma adresi, telefonu ve e-posta adresi bulunacaktır.
3) Piyes, “doc” veya “docx” uzantılı word dosyası olarak, akademyakultursanat@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.
4) Bilhassa ilk defa piyes kaleme alacaklar bakımından, piyesi yazmaya başlamadan önce, gerek internette mevcut ve oyun yazma tekniği hakkında fikir verici makalelerden, gerekse bu konuda kaleme alınmış rehber kitablardan faydalanılması özellikle tavsiye edilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Piyesler, Orijinallik 20, Bütünlük ve İç Tutarlılık 20, Piyese Verilen Emek 20, Dili Doğru Kullanma ve Yazma Titizliği 20, Verilmek İstenen Fikri ve Duyguyu Aksettiricilik Gücü 20 olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TARİHİ
Birinciye: 1500 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler)
İkinciye: 1000 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler)
Üçüncüye: 750 TL (Plaket + 20 Kitablık Set + Hediyeler)
Mansiyon (20 Kişi): 20 Kitablık set + Hediyeler
Sonuçlar, 1 Mayıs 2017 tarihinde AKADEMYA internet sitesi ve sosyal medya sayfalarında açıklanacak; ödüller ve hediyeler 2017 Mayıs ayı içerisinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir merasimle kazananlara verilecek, dereceye giren eserler yine aynı gün sahnelenecektir.

İRTİBAT BİLGİLERİ
Akademya Dergisi – Akademya Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
ADRES: Sultantepe Mah. Selman-ı Pak Cad. Aydın Han. No 47/19. Kat 3. Üsküdar-İSTANBUL
GSM: 0554 534 59 67 – 0553 356 66 66
E-POSTA: akademyakultursanat@gmail.com

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!