Ölüm Odası B-Yedi’den: ADLÎ TIBB (DEVLET-EĞİTİM VE…)

ÜSTADIM: Bilgi ve ruh dağıtımı işinde onu en yukarıda serpen üst elden, en aşağıda toplayan en küçük avuca kadar hâkim esas ve usuller nelerdir? Esasını bilmediğimiz bir işin, usulüne âit olsun bir fikir sahibi miyiz? Görülüyor ki, bu ayrı vahidler de hep aynı BİR’de düğümleniyor, birbirinde tamamlanıyor. Kök telakkiyi ve bu telakkiden doğan ana planı, bütün çizgilerin merkezden toplandığı bir mimarî motif hâlinde örgüleştirilmedikçe, Maarif Şûraları, plânsız ve silâhsız ordunun bütün kumandanlarını davet edip yalnız “Ne buyurulur?” sualine hazin bir mevzu açmaktan ileri geçmeyecektir!

*

Üstadım’ın “Maarif” mevzuunda verdiği terkib, her mevzuun “kendi esas, usûl ve kuralları” çerçevesinde ele alınabilmesi özelliği ile “Devlet” ve ilgilendiği ne mevzu var ise, (iç yüzü eğitim –Ne, ne için, neye göre– ve bunların kuşattığı “İnsan ve Toplum” meselelerinin “Ve”leri boyunca ne var ise), kuşatıcı çapta “İslâm’a muhatab anlayış”ın iskeleti olarak ADLÎ TIBB’da toplanabilir bu bakımdan, tam da “ADLÎ TIBB” terkibini ifâde edicidir… “En yukarıda serpen üst elden, en aşağıda toplayan en küçük avuca kadar”, ADLÎ TIBB şuurunun görünmesi; bu, ruh ve bilginin, BD-İBDA’ya göre sistematize edilebilmesi gereğini ifâde eder!

*

İmâm-ı Azam Hazretleri, içyüzde “Allah’tan en çok korkan-Anlayış”, dış yüzde bütün bir İslamî Kuralları ihtiva eden Şeriat, Fıkıh’ı “bütün ilimlerin en üstünü” kabul eder; İmâm-ı Gazalî Hazretleri de, “Kurma, koruma ve yönlendirme” marifeti olan siyaseti, o kuralların tâyin ettiği biçimde, “Bütün ilimlerin en üstünü”… BÜYÜK DOĞU İDEOLOCYASI, ne güzel: “İslâm inkılâbında siyaset, içe doğru tek ve merkezi olarak belirtilemez; merkezî ve toplu siyaset, dışa doğrudur!”… İçe doğru; sayısız insan ve iş… Dış’a doğru; İslâm ve zıdları… Her ikisi de içiçe, “Kelime-i Tevhid” nuruna bağlı bir “ruh ve anlayış”ta!..

*

Hadîs: “İlim ikidir: Din ilimleri ve Tıbb ilimleri!”… Din ilimleri, (Şeriat): Şeriat zâhiri akıldır ve Tarikat de batınî şeriat… Tıbb da, tabiblik işinin iç ve dış, “madde ve ruhî, tarafından, asla göre “Tıb’-Gölge” ifâde eder Kâinat çapında ne kadar ilim varsa hepsini ifâde eder; kimya, fizik, astronomi, matematik… Tefekküre mevzu ve ilmi tarafından doğrulanan bir usulde; ruh ve anlayışla!

 

Kaynak:

https://www.barandergisi.net/olum-odasi-b-yedi/olum-odasi-byedi-korkulu-bir-ruya-307-h3190.html

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!