PARAKUTÂ’ “Para’nın Romanı” (Fihrist)

PARAKUTÂ’ “Para’nın Romanı”

SALİH MİRZABEYOĞLU

İBDA Yayınları, Nisan 1997

Hazırlayan: Ali Nacar

 ****

I. Mahmut 201

1929 Bunalımı  95, 96, 203

1930 Buhranı  264

1966 Hac Seferi  197

4 Ağustos 1958 Devâlüasyonu  261

 

A

A.B.D.  98, 161, 189, 190

Abdülhakîm Arvasî  150

Ablam (Nalan Said)  11

Adil Düzen  177

Afrika  54, 79

Ahlakî Terbiye Problemi  107

Akçe  183

Akdeniz  58

Akdes  148

Akıncı Yolu Dergisi  43

Aklî Zaruretler  105

Alâaddin Paşa  180

Alcala Sokağı  88

Allah Resûlü  26, 36, 38, 40, 41, 49, 152, 153

Allah Sevgilisi  29, 36, 37, 39, 40

Alman  58, 175

Alman Markı  200

Almanca  56

Almanya  100, 187

Altun  182, 184, 185, 186, 190, 191

Altun Ankesi  206

Altun Kambiyo Rejimi  197

Altun Kambiyo Sistemi  199, 200, 201

Altun Külçe Rejimi  197, 198, 199

Altun Lira  183

Altun Sikke  183, 184, 185, 186, 187, 197

Altun Sikke Rejimi  197

Altun Sikke Sistemi  194, 197, 198

Altun Standardı  186, 187, 190, 194, 197, 200, 201

Altun Takı  150

Amaurote  135, 136

Amerika  7, 19, 93, 161, 180, 183, 187, 206, 234

Amerika Hazine Bakanlığı  93

Amerika Yerlileri  54

Amerika’nın Keşfi  183

Amerikalılar  178, 180

Amerikan Express  196

Amerikan Hazinesi  206

Amerikan Tarihi  180

Ampirik  178

Anemolya  135

Anemolya’lılar  135

Anestezi  228

Ankara Radyosu  89

Ankara Radyosu Bağlama Takımı  89

Ankes Nisbeti  209

Anti Kapitalizm  45

Antropologlar  13, 86

Antropoloji  86

Apollo  88

Apollon  63

Âraf Sûresi  22

Arap Dili  115

Arapça  44, 111, 112

Arayıcılık, Buluş ve Keşif Hüneri  224

Aristo  82

Aristokrat  88

Arjantin  187

Arkeolog  59

Armatör  73

Arz Elastikiyeti  243, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256

Arz ve Talep  16

Asr-ı Saadet  39

Astronomi  119

Asur  59

Asurlular  63

Aşağı İndus  85

Aşağı İndus Kıyıları  59

Atatürk  180, 181

Avrupa 58, 59, 98, 161, 183, 185, 189, 192, 199, 200, 201, 203, 233

Avrupa Ekonomileri  18

Avrupa Gümrük Birliği  85

Avrupa Medeniyeti  58

Avrupa Ortak Pazarı  98, 161

Avrupalı Seyyahlar  79

Avustralya  188, 200

Avusturya – Macaristan  79, 187

Ayn-el Yakîn  99

Aynî Tevdiat  62

Azalan Verim Kanunu  214, 256

 

B

Babam (Şerif Muammer Erdiş)  11, 31, 32

Babil  63

Babil Tapınakları  63

Babilliler  58

Bakara Sûresi  65

Banknot-Kaime  183

Barış Çağı  199

Barneji, R.D.  59

Baskı Altına Alınmış Enflâsyon  234, 235

Başyücelik Devleti  72, 161

Batı Normları  50

Batıcılık Simsarları  222

Batılı Firavunlar  247

Bayram Gazetesi  17

Belçika  192

Beyaz Saray  180

Beyt-ül Mal  153

Beyt-ül Mukaddes  151, 152

Bilâl-i Habeşî  153

Bimetallizm  187, 188, 191, 193, 197

Bimetallizm Standardı  190

Birinci Darius  60

Birinci Dünya Savaşı  70, 194, 197, 204

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı  98, 161

Bizans  153, 154, 155, 183

Bizanslılar  154

Bland Bill Kanunu  189

Bohem Hayatı  87

Bonaporte  179

Bordeaux Şarapları  179

Buğday Kıyasî Vâhidi  229

Buhar Makinesi  58

Bulgar  167

Bulgaristan  187

Bursa  183

Bütün Fikrin Gerekliliği  20, 21

Büyük Doğu  15

Büyük Doğu İdealizmi  173

Büyük Doğu İdeolocyası  34, 71, 173

Büyük Doğu İdeolocyası Manzumesi  224

Büyük Doğu Mimarı  51, 160, 170, 176, 246

Büyük Doğu Yayınları  24

Büyük İskender  85

 

C

C.H.P  247

Câh  117, 118

Caligula  85

Cambridge Üniversitesi  18

Capitol  180

Cebrail (a.s.)  22, 36, 148

Cebrî Tedavül  80, 92, 199, 202, 203

Cemâl Gürsel  234

Cerrah  20

Cevat Ülger Karamehmetler  57, 90, 91

Cezayir  196

Ch’in Hanedanı  59

Chase  180

Chase Manhatten Bank  196

Cimnastik  12

Clausewitz, Carl von  25

Clemenceau  179

Comte, Aguste  21

Cornouailles Savaşı  128

Cumhuriyet  146

 

Ç

Çarlık Rusya  200

Çift Maden Sistemi  191, 192

Çift Maden Standardı  187, 189, 190

Çin  54, 59

Çoğaltılmayan Mallar Niteliği  196

 

D

Dali, Salvador  57, 88

Danıştay  228

Danimarka  200

Danton  179

Dar’ül Fünûn  23

Darphane Resmi  69

Darrâr bin Hamza  157

De Gaulle  201

Deflâsyon Boşluğu  269

Deflâsyonist  203

Dekovil Treni  24

Demokrasi  98, 161, 222, 227

Demokrat Parti  226, 231

Denge Sırrı  225

Determinist Teori  14

Devalüasyon  176, 241, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262

Devrî Bütçe Telâkkisi  268

Dış Ticaret Muvazenesi  215

Dinar  120, 121, 123, 126, 156

Dirhem  120, 121, 123, 126

Diriliş (Tolstoy)  88

Diyojen  63

Doktrin  14

Dolar  178, 180, 201, 206, 207, 226, 231, 232, 246, 262

Döviz Tasarrufu  254

Drahmi  252

Drahoma  85

 

E

Ebu Ubeyde  151, 152

Eflâtun  57, 82

Ege Havzası  59

Eğitim ve Toplum Düzeni (B.Russell)  119

Ekonomi Likiditesi  215

Ekonomi-İktisat  224

Emekli Sandığı  267

Emisyon  198, 202, 204, 205, 206, 207, 207, 208, 209, 210, 213, 226, 231, 239

Emisyon Hacmi  210

Emisyon Kurumu  197

Emr-i Rabbanî  115

Endeks Problemi  213

Enerji Katili  221

Enflâsyon  17, 19, 85, 95, 96, 97, 176, 177, 195, 204, 225, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 257, 262, 263, 264, 266, 270, 271, 272

Enflâsyonist  273

Enflâsyonist Baskı  208

Engels, Friedrich  25

Entegrasyon  163

Erdoğan Alkin (Prof.)  18

Erkekçe Dergisi  45

Ermeni  166

Erzurum  23, 24

Eski Mısır  58

Eski Roma  55

Eski Yunan  57

Eskişehir  90

Espinas  21

Eti’ler  58, 63

 

F

Faik Erdiş  11

Faiz  63, 64, 65, 66, 82, 124, 177, 209, 237

Faiz Hadleri  64, 207, 266

Faiz Yasağı Davası  72

Fatih (II.Mehmet)  85, 162, 163, 178, 180, 201

Federal Reserve  93

Federico  88

Fels  120

Fenemonal  226

Fenike  63

Fenike’liler  58

Ferdî Mülkiyet  232

Feridun Ergin (Prof.)  8

Filipinler  100

Fiyat İstikrarı  211, 214, 215

Fiyat Kontrolü  272

Fiyat Mülâhazası  211

Fizyokrat  15

Floransa  183

Foch  179

France, Bangue de  180

Frank  179, 189, 192, 231

Franklin  180

Fransa  128, 131, 179, 187, 188, 189, 192, 201, 204

Fransız  26, 166, 179, 180, 191, 193, 196, 197

Fransız İhtilâli  187

Fransızlar  179, 196

Friedman  19

Friedmancı  96

Füsus-ûl Hikem  21, 22

 

G

Gala  88

Galbraıth, J.K.  174

Garb Dünyası  34

Garb Emperyalizmi  172

Gelecek Korkusu  114

Gelenek Psikolojisi  86

Gelir Vergisi  263

Giafferi, Moro  66

Girit  59

Girondins  179

Globâlleşme  98

Gömüleme  75

Gönüldaş Yayınları  25

Grant  180

Gresham 123

Gresham Kanunu  123, 189, 190, 191, 197

Gümüş  183, 184, 186, 190, 191

Gümüş Sikke  183, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195

Gümüş Sistemi  185

Gümüş Standardı  183, 184, 186, 188

Güzel Ahlâk  108

Güzel Sanatlar  222

 

H

Habeşistan  54, 154

Haçlı Seferleri  183

Halid bin Velid  155

Halit Özgülen  22

Halk Âlemi  12

Ham Beygir Kuvveti  233

Hamilton, Alexander  180

Hammurabi Kanunları  64

Harp Komünizmi  81

Havra  168

Hayvan-ı Nâtık  222

Henri Desire Landru  66

Henri, IV.  179

Heredot  84

Hırsızlık ve Dilencilik  111, 112

Hikemiyat  21

Hindî ve Bahrî  26

Hindistan  58, 85, 86, 200

Hindû Destanlar  85

Hintli  59

Hitit Kanunları  58

Hristiyan Ahlâkı  162

Hristiyanlık  133

Hugo, Victor  179

Hz. Adem  169

Hz. Ali  41, 157

Hz. Bilâl  151

Hz. Ebubekir  152, 153, 155, 156

Hz. Faruk  152

Hz. Fatıma  153

Hz. Harun  22, 38

Hz. Hasan  165

Hz. Hüseyin  165

Hz. İsâ  23, 133

Hz. Musa  22, 23, 29, 38

Hz. Osman  156

Hz. Ömer  148,151, 152, 153, 156, 157, 158, 159

 

I

I.M.F  260

Independence Hall  180

 

İ

İbda  44

İbda Diyalektiği  43

İbda Külliyatı  21, 44

İbda Mimarisi  17

İbn-i Mace  25

İbrahim Ethem  15, 16

İddihâr  75, 125

İdeolocya  80

İhtikâr  125

İhtilâl (Necib Fazıl)  170

İkinci Dünyası Savaşı  226, 227

İktisadî Üretkenlik Esası  114

İktisat Terminolojisi  122

İktisat ve Ahlâk “İktisada Giriş” (S.Mirzabeyoğlu)  11, 17, 18, 66

İktisat ve Manevilik (Bayram Gazetesi)  17

İktisat’a Neler Oluyor (Erdoğan Alkin)  18

İlm-el Yakîn  99

İlm-i Ledün  31, 33, 34, 36

İlm-i Rabbanî  31

İltimas  155

İmam-ı Gazâlî  60, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 147, 165

İmam-ı Gazâlî’nin İktisat Görüşü (Doktora Tezi – Prof. Dr. Sabri Orman)  103

İncil  133

İngiliz  84, 103, 154, 168, 178, 186, 188, 204

İngiliz Altunu  79

İngiliz Bankaları  200

İngiliz Lirası  186, 187, 231

İngiliz Sterlingi  200

İngilizce  56, 237

İngiltere  130, 186, 200, 204

İntişar-ı İslâm  155

İpek Giymek  150

İrân  60

İrânlılar  154

İskandinavya  187

İskonto  208, 209

İskonto Haddi  208, 209

İslam İktisatı  72

İslâm Orduları Murahhâsı Maaz  153, 154

İslâm Tarihi  84

İslâm’a Muhatap Anlayış  8, 21, 34, 40, 71

İsmet İnönü  180, 181, 231

İspanyol  57, 88

İsrail Peygamberleri  36, 38

İsrailoğulları  22, 23, 38

İstanbul  166, 167

İstihdam Para ve İktisadî Politika (S.Aren)  8

İstihdam Seviyesi  215

İstihlâk Temayülü  238

İsviçre  192, 196

İsviçre Polisi  196

İşçi Sigorta Kurumu  267

İşsizlik  18, 19, 95, 96

İtalya  167, 168, 192

İtalyan  166, 196

 

J

Jackson, Andrew  180

Japonya  187

Jefferson, Thomas  180

 

K

K.İ.T  230

Kabul Haddi  93, 192, 194

Kafa Kâğıdı (Necib Fazıl)  31

Kağıt Para Rejimi  195, 206, 207

Kağıt Para Standardı  211, 212

Kağıt Para Tedavülü  199

Kaime  69, 70, 80, 92, 193, 202, 207

Kalendermeşrep  87

Kaliforniya  188

Kambiyo  205, 206, 238

Kamu İktisadî Teşekkülleri  80

Kandilli  22

Kanunî (Sultan Süleyman)  180

Kapalı Çarşı (İstanbul)  166

Kapitalist  229, 232

Kapitalist Vasıta  81

Kapitalistler  90

Kapitalizm  162, 163

Kapitalizma  231, 232

Kâr Saiki  110

Karaborsa  125, 230, 271

Karikatür  17

Karikatürist  89, 89

Karma Ekonomi  97

Kars  23, 24

Katlı Kur  246

Kaydî Para  92

Kaydî Para Transferi  209

Kays’ın Annesi Muhsan’ın Kızı  26

Kâzım Albayrak  43

Kennedy  180

Keynes Doktrini  19

Keynes, Lord  75, 96

Keynesçi  96

Kızıl Maden  63

Kızıl Tapınaklar  63

Kızılderililer  13, 86

Kilise  168

Kira Geliri  237

Kira Muamelesi  110

Klâsik İktisadî Düşünce  15

Klâsik Para Rejimi  197

Klâsik Yunan Filozofları  82

Koalisyon  177

Kolomb, Kristof  185, 225

Komünist Felsefesi  119

Komünist Görüş  119

Komünist İktisatçılar  81

Komünizm  119, 161, 162

Konvensiyon  123

Konvertibilite  194, 198, 199, 200, 202, 205

Konvertibl  203

Konvertibl Para  92, 194, 197

Konvertibl Para Sistemi  199

Konya  13, 50

Kozmopolitler  222

Körfez Krizi  19

Kral Croesus  55, 59

Kudüs  151

Kumandan  44

Kumar  150

Kur’ân-ı Kerim  22, 23, 31, 39, 52, 116, 160,169

Kusto  25, 26, 27

Kutâ’  7

Kuvertür  205, 207

Kuyumcu  183

Kültür Davamız “Temel Meleler” (S.Mirzabeyoğlu)  25

Kütahya  56

 

L

Laik Ahmak  65

Larium Gümüş Madenleri  59

Lâtin Para Birliği Antlaşması  192

Lâtince  54, 173

Ledünnî İlim  43, 44

Ledünnî İlimler  37, 39

Lenin  57, 81

Liberal  15, 97, 269

Liberal Demokrasi  163, 164

Liberal Ekonomi  161

Liberalizm  98, 161, 162, 163

Liberalizma  231

Lidya  55, 56, 59, 85

Lidya Kralı Gyges  55, 59

Lidya Krallığı  56

Lidya’lılar  85

Likid  75

Likid Tasarruf  75

Likidite  190, 208, 210, 271

Lincoln Memorial  180

Lincoln, Abraham  180

Londra  189, 200

Lorca  88

 

M

Maarif Koleji  90

Maaz  153, 154

Maden Standardı  212

Madrid  88

Mal Para  91

Mal Standardı  212

Malî Politika  216, 217

Maliye Binası (A.B.D) 180

Marie – Threse  79

Marjinal Maliyet  214

Marks, Karl  25, 84

Marksçı Görüş  119

Marksist Aksiyon  57

Marksizm  65, 119, 163

Masraf Enflâsyonu  242

Mc Kinley  180

Mehmet Kısakürek  31

Mekke Fethi  170

Meraretacılık  17

Merkantilist  15

Meskûkât Kararnamesi  193, 194

Metafizik  78, 118

Metris Cezaevi  43

Mezopotamya  58, 59, 63

Mezopotamya Medeniyetleri  59

Mezopotamya Tapınakları  63

Mısır  22, 58, 59, 187

Mikro  15

Milano  196

Militarist  173

Militarist Orducu  173

Milletlerarası Para Fonu  260

Millî Çile Çığırı  226

Millî Gelir  225

Millî Görüş Tekerlemesi  226

Mimar Sinan  89

Mimarî  89

Mirrlees (Prof)  18

Moğol Ordugâhları  228

Mohenjodaro  Kazıları  59

Moliere  179

Monarşi  179

Monetaristler  19

Monometallizm  188

Montaj Sanayi  228, 230

More, Thomas  84, 103, 147

Motivasyon  118

Muhiddin-i Arabî  13, 43, 50, 152

Musa Kavmi  22

Mutlak Fikir  14

Mübadele Aracı  74, 79, 94, 123

Mübadele Fonksiyonu  123

Mübadele İhtiyacı  109

Napolyon  179

 

N

Necip Fazıl  44, 57

Necmeddin Erbakan  64

Neslihan Kısakürek  32

Newton  119

Nilgün Kısakürek  32

Nobel İktisat Odülü  18

Nobel Komitesi  19

Nuh’un Gemisi  36

Numarare  201, 209, 210

 

O

Obisini, A.  166

Oligarşi  232

Operet  88

Ortaçağ  183

Osmanlı  57, 165, 183

Osmanlı Altunları  201

Osmanlı Bankası  193, 194

Osmanlı Devleti  201

Osmanlı İmparatorluğu  184, 192

Osmanlı Mimarî Üslûbu  89

Osmanlılar  183

 

Ö

Ödemeler Blânçosu  191

Ölçek Parası  91

Özel Gıda Rejimleri  265

 

P

Para  Kıymeti  238

Para (J. K. Galbraıth)  174

Para Arzı  204, 206, 207

Para Ekonomisi  84

Para Hacmi  215

Para Hacminin Kontrolü  244

Para Kuvveti  45

Para Politikası  215, 216, 217

Para Rezervi  210

Para Siyaseti  72

Para Siyaseti (F.Ergin)  8

Para Standartları  215

Para Talebi  204, 205, 206, 207

Para Vahidi  193

Para’nın Romanı  7

Parakoti  45

Parakutâ’  7, 8

Paralı Ekonomi  82

Paralı Mübadele Sistemi  73

Parasız Ekonomi Tecrübesi  81

Paraşüt Nazariyesi  190

Paris  66, 188

Parlâmeto  217

Parthenon  63

Patent Hırsızı  17

Patûrier, Françoise  175, 181

Pecunia  54, 55

Pecus  54

Perhiz  264

Peschell, Oskar F.  58

Petrol Davası  230

Peugeot  Aksiyonları  196

Peyk Para  200

Picasso, Pablo  17

Piemont  196

Plâtin  79

Podüktivite  212, 272, 273, 274

Portekiz  187

Potlaç  13, 86

Pragmatizm  41

Prodüktive  212

Psikoloji  86, 118, 178, 181

Psikolojik  162

Psikolojik Telkin  100

Putperestlik  22

 

R

Rabbanî Lâtife  106

Rabbanîlik Nispeti  116, 117

Racire  179

Raket Oyunu  192

Ramazan ve Bayram Tespiti  99

Ramses’ler Çağı  58

Realite  78

Reeskont  208, 209

Reeskont Haddi  208

Reeskont Politikası  208

Refah Partisi  177

Reklam Müessesi  164

Ressam  14, 88, 89

Reşat Altunu  196

Revalüasyon  227, 229

Ribâ  124

Ricardo (İngiliz İktisatçı)  204, 205

Richeliev  179

Risale-i Kuşeyriye (İmam Kuşeyrî)  15

Riyazet  107

Roma  54

Roma İmparatorluğu  162

Roma Nizâmı  162

Romanya  187

Ruble  200

Rubûbiyet  115, 118

Rubûbiyet Sıfatları  117

Ruhanî Lâtife  106

Ruhî Faktör  76

Ruhî Muhammedî  36

Rum  166

Rus  24, 57, 81, 88

Russell, Bertrand  119

Rusya  79, 81, 200

 

S

Sabri Orman (Prof. Dr.)  103

Sadaka  165

Sadun Eren (Prof.)  8

Sâf Sûresi  25

Safran Otu  120, 121

Sahih-i Buharî  26

Sahih-i Müslim  37

Samirî  22, 23

Samiri’nin Öküzü  22, 49

Sanayi Plâtosu  234

Sarı Liralar Tedavülü  199

Sarıkamış  24

Satın Alma Gücü  75

Savaş Üzerine (Clausewitz)  25

Seçici Kredi Kontrolü  216

Seine Nehri  191

Selçuklular  183

Sennasherib  59

Serbest Para Kesimi  185

Serbest Rekabet  162

Serbest Sikke Basımı  198

Sermaye ve Mülkiyette Sınırsız Serbestlik Hakkı  162

Sesterce  55

Sırat Köprüsü  77

Sicilya  85

Sihirbaz  35

Sikke  180

Sinop Bankası  63

Siyaset İlmi  86

Siyaset Parası Davası  72

Siyaset-ül Medine  150

Siyasî ve İktisadî Kast Sistemi  7

Smith, Adam  60

Sokullu  180

Solculuk  90

Sosyalist  97

Sosyoloji  86

Sosyolojik  162

Sosyolojik Davranış  86

Sovyet Rusya  81

Sovyetler Birliği  161

Spekülâsyon  124, 125, 192, 193, 261

Spekülatörler  189, 194

Standart Değer Ölçüsü  123

Standart Kıymet Ölçüsü  74, 93, 94

Sterling  178, 200, 201

Suetonius  85

Suriye  156

Suût  26

Sübvansiyon  245, 264, 266

Sümen (Sünen)  25

 

Ş

Şah-ı Nakşibend  28, 77

Şam  155

Şehvet İrâdesi  105

Şeriat  166

Şevvâl  99

Şiir  7, 163

Şuursuz Açlık  233

 

T

Tahat Sûresi  22

Tahvil Fiyatları  266

Takas Sistemi  57, 58

Takas Usûlü  53, 57, 60, 81

Takva Ahlâkı  165

Talep Enflâsyonu  243

Tasarruf Aracı  75

Taş Devri  221

Tayınlama  245, 246

Tayınlama Sistemi  270, 271

Tebük Gazası  156

Tedâvül Fonksiyonu  123

Tedâvül Sür’ati  215, 235

Tefeciler  82

Telafi Edici Bütçe Telâkkisi  269

Temsilî Para  92

Tenkid Şuuru  12

Tercüman Gazetesi  17

Tevrat  151

Tevzi’  246

Teyzem (Adile Güleray)  31

Tıb İlmi  37

Tiyatro  222

Tolstoy  57, 88

Tooke, Thomas  205

Topal Bimetallizm  192, 194

Topal Mikyas  192

Topalak Otu  27

Toynbee, Arnold  155

TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası)  90

Tuğra Hakkı  69

Tuğra Resmi  184, 185, 195

Tûl-i Emel  114

Tur Dağı  22

Turizm  261

Tüketim Toplumu  164

Tüketim ve Hazcılık  162

Türk  165, 166, 167

Türk Lirası  226, 229, 231, 232, 246, 262

Türk Milleti  35

Türk Tacirler  166

Türkçe  111

Türkiye  7, 100, 168, 180, 193, 197, 201, 204, 207, 240, 247, 249

Türkler  166, 167, 168, 169

 

U

U.S. Arması  180

Ûd-u Hindî  26

Uruk  63

Utopia  83, 84, 133, 134, 135, 141, 142

Utopia (Thomas More)  84, 103, 147, 167

Utopia’lı  136

Utopia’lılar  83, 84, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 167

Uzza Hastalığı  26

 

Ü

Ücret Endeksi  212

Ücret İstikrarı  212

Ücret Kontrolü  272

Ümmü Atiyye  25

Ünsiyet  104

Üstad  32

Üstadım  11, 17, 24, 27, 31, 32, 33, 44, 45,  49, 76, 78, 79, 87,  99

 

V

Varlık Vergisi  229

Veda Haccı  170

Veft  158

Venedik  168, 183

Venedikliler  178

Vickrey (Prof)  18

 

W

Washington  180

 

Y

Yahudi  84

Yahudi Dini  84

Yahudi İcadı  45

Yahudi Meselesi (Karl Marks)  84

Yahudiler  151

Yakaza  37

Yakın Doğu  197

Yamuk Türkçe Lügâtçesi  17

Yavuz (I.Selim)  85, 180

Yemen  157

Yeni Dünya Düzeni  7, 98, 161

Yezid  155

Yolumuz, Halimiz, Çaremiz (Necib Fazıl)  32

Yunan  84, 85

Yunan Aklı  162

Yunan Bankaları  63

Yunan Siteleri  59, 60, 63, 73

Yunan Şehirleri  85

Yunanistan  54, 60, 73, 81, 252

Yunanlılar  63

Yüksek Kurultay (Utopia)  133

 

Z

Zarzuela  88

Zatülcenb  26

Zeyn-âb  22

Ziyâ Özel (Dr.)  100

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!