Seçme Eserlerden Seçme Tesbitler: MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK

 • Millet, kendini bağımsız bir devlet biçiminde ifade edebilen bir duygu birliğidir. (SOSYOLOJİ YAZILARI – MAX WEBER)
 • Millet… Saygınlık duygularına dayanır… Ortak bir dil, millet için mutlaka gerekli değildir… Millî dayanışma, başka milletlerle ortak bir siyasî kaderin hatıralarına bağlanabilir. (SOSYOLOJİ YAZILARI – MAX WEBER)
 • Millet, kendine mensup fertleri ve grupları, zümreleri bir arada yaşatan kıymetlere ve ideallere dayanır. (SOSYAL MESELELER VE AYDINLAR – EROL GÜNGÖR)
 • Ve bir milletin var olabilmesi için, istikbal için bir gayesi olması kâfidir… (KÜTLELERİN İSYANI – ORTEGA Y GASSET)
 • Milletlerin topyekûn kaderini değiştiren hadiselerde tesadüflerin ve ferdî şahsiyetlerin rolü ne kadar büyük olursa olsun, bunlar daima ikinci planda kalır. Her aktörün rolü, ancak eserin bütünü içinde bir mânâ taşır. (SOSYAL MESELELER VE AYDINLAR – EROL GÜNGÖR)
 • Hürriyet her iklimde yetişen bir meyve olmadığı için, her millet ona ulaşamaz. (TOPLUM ANLAŞMASI – J.J. ROUSSEAU)
 • Bir millet sağlam bir şuura sahip olursa, o millete dahil olmak her vatandaşta millî gurur sebebi olabilir. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Bir millet barbar kaldığı müddetçe hürriyet elde edebilir, ama medeniyet yayı kuvvetinden kaybetti mi artık hür olamaz. (TOPLUM ANLAŞMASI – J.J. ROUSSEAU)
 • Milletlerin hayatlarında bütün olaylar rastlantıların tabiî sonucu değildir. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • İnsanların çoğu gibi milletlerin çoğu da ancak gençliklerinde uysaldırlar. Yaşlandıkça ıslah olmaz hâle gelirler. (TOPLUM ANLAŞMASI – J.J. ROUSSEAU)
 • Bir millet, diğer bir milletin aynı değildir. Bir toplumun içindeki her kafa da, diğer kafaların aynı olamaz. Basit ve niteliksiz bir düzeltme hareketi ile yetinen bir millet, milletler arasındaki mücadelelerde zafere ulaşabilmek için bir şansa sahip olamaz. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Şeref ve namustan yoksun milletler, er geç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybeder. Şerefsiz bir sürünün nesilleri hiçbir zaman hiçbir hürriyete layık değildir. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Bir ideal etrafında barbarlıktan medeniyete yükselmek, sonra da bu ideal gücünü kaybedince çözülmek ve ölmek. İşte bir milletin hayat seyri bundan ibarettir. (KİTLELER PSİKOLOJİSİ – GUSTAVE LE BON)
 • Kabile yapısı, siyasi liderlik üzerinde çekişmelere çok müsaittir. (SOSYAL MESELELER VE AYDINLAR – EROL GÜNGÖR)
 • Her toplumu forme eden oluşturucu parçalar, o toplumdan daha basit toplumlardır. Bir kavim kendisinden önce varolan iki yahut daha çok sayıda kavimlerin bir araya gelmesiyle meydana gelmiş olan bir şeydir. (SOSYOLOJİK METODUN KURALLARI – EMİLE DURKHEİM)
 • Belli bir zamanda belli bir kavim için iyi olan kurumlar, başka bir kavim için pek fena olabilirler. (KİTLELER PSİKOLOJİSİ – GUSTAVE LE BON)
 • Ellwood: “Bir kavmin ilerlemesi yahut gerilemesi, dinindeki ilerlemeye veya gerilemeye bağlıdır.” (SOSYOLOJİ TARİHİ – NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL)
 • Çeşitli ırkların ayrı devlet kurma istekleri, ortak devlette birlik olma kuvvetinden çok daha ateşli olacaktır. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Mahzurlarını bildiğimiz şeylerin, kemâllerine inanıyoruz. Milliyet ve medeniyet aynı şeydir. Kendi milletinin kültürünü (hars) medeniyetini, ma’rifetini inkâr veya istihkâr eden, milliyetinden sakıt olur. Hiç kimse, neye dayanacağını, hiç kimse, kime ve neye hürmet edeceğini bilmiyor. (UMRANDAN UYGARLIĞA – CEMİL MERİÇ)
 • Bütün milliyetçi hareketler, eylem adamları tarafından değil, kusur bulucu aydınlar tarafından tasarlanmıştır. (KESİN İNANÇLILAR – ERİC HOFFER)
 • Kan ve ırk aleyhindeki günah, dünyamızın ilk işlenen günahıdır. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Irkların “barış yolu ile fethi” sözüne, yani silaha sarılmadan, muz aramak için nazik olmanın ve iyi davranmanın yeteceğine, ancak çocuklar inanabilirler. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Din gücünün azalması milliyetçiliğin ortaya çıkışına kısmen yardım etmişse, kısmen de milliyetçiliğin güçlenmesi, din gücünün azalmasına ve milliyetçi devletlerin güçlerinin artmasına neden olmuştur. (İKTİDAR – BERTRAND RUSSELL)
 • Millî onur, halklar topluluğunun bir parçası olarak tüm bir halkın onurudur. (YAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNE AFORİZMALAR – ARTHUR SCHOPENHAUER)
 • Bir milletin tarihî tanımından başka tanımı yoktur; millet, ortak bir tarihin mekânıdır, ortak acıların yahut mutlulukların yaşandığı mekândır. Paylaşılan bir kaderin yeridir. Ancak bir millet, sadece soy zinciriyle tanımlanamaz; öyle olsaydı, millet sadece genişletilmiş bir kavim olurdu. (DEMOKRASİNİN SONU – JEAN-MARİE GUEHENNO)
 • Dünyada gurur duyabileceği hiçbir şeyi olmayan zavallı bir adam, son çareye, ait olmakla gurur duyduğu millete uzatır elini; burada kendine gelir ve artık, dişiye tırnağıyla savunmaya hazırdır. (YAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNE AFORİZMALAR – ARTHUR SCHOPENHAUER)
 • Allah’ı tanıyan bir yabancı için, O’na yabancı olan bin hısım fedâ. (GÜLİSTAN – SADİ)
 • Dinî ve devrimci heyecanda olduğu gibi, aşırı vatanseverlik de, suçluluk duygusundan kaçmak isteyenlere bir sığınak vazifesi görür. (KESİN İNANÇLILAR – ERİC HOFFER)
 • Asya ülkelerinin uyanışını gerçekleştirecek ortam, milliyetçi hareketlerden başka bir şey olmayacaktır. (KESİN İNANÇLILAR – ERİC HOFFER)
 • Milliyetçiliğin, millî kimlik anlayışının, tevazuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece yabancıların ve “millet düşmanlarının” suçlu olduğunu kabul ettiğinden, geçmiş veya şimdiki zaman için asla utanç duymaz. Eğer gerekirse, elini düşmanlarının kanına bulamaktan hiç çekinmez. (ŞİDDETİN UZUN YÜZYILI – JOHN KEANE)
 • Milliyetçilik bir akbabadır. Belirli bir coğrafyada eskiden beri süregelen millet şuurundan beslenir… Milliyetçiliğin fanatik bir çekirdek kütlesi vardır. (ŞİDDETİN UZUN YÜZYILI – JOHN KEANE)
 • Diğer ideolojiler gibi milliyetçilik de, yanlış evrensel iddialar taşıyan, yukarı doğru sosyal hareketliliğe sahip iktidar hırsı taşıyan, potansiyel şiddet kaynaklarını besleyen bir dil oyunudur. (ŞİDDETİN UZUN YÜZYILI – JOHN KEANE)
 • Sosyalizmin birçok çeşidinin çıkması da milliyetçilik prensibinin kendini çok kuvvetle hissettirmesinden, sosyalizmi bile ikinci plana bırakmasından ileri geliyor. (SOSYAL MESELELER VE AYDINLAR – EROL GÜNGÖR)
 • İrsiyet o kadar müessir ve önemli olsaydı, dehanın görüldüğü her yerde, hem ataların hem de torunların aynı dehadan nasiplerini almaları icap ederdi. (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Türk gibi, Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslâmiyet’le mecz olmuş ve olmak lâzımdır. Hakiki milliyetleri İslâmiyet’tir. O kâfidir. Irkçılık, bütün bir tehlike-i azîmdir. (ANARŞİ SEBEP VE ÇÂRELERİ – SÖZ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN – MUSTAFA SUNGUR)

Seçme Eserlerden Seçme Tesbitler: FAYDALANILAN KİTAPLARIN KÜNYELERİ

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!