Selanik-Kavala

Selanik…

Θεσσαλία (Thesalìa): Yunanistan anakarasının, Makedonia, Ipiros ve Stereas bölgeleriyle Ege denizi arasında kalan coğrafi bölüm. Karditsa, Larisa, Magnisia (Yunanistan’ın Manisa’sı) ve Trikala illerini ihtiva eder. Aynı bölgedeki mümbit bir ovanın da ismi.

Etimolojik olarak;

Θεσσαλός (Thessalòs), Θετταλός (Thettalòs), Πετθαλός (Petthalòs) kelimelerinden türediği biliniyor, etimolojisi ise bilinmiyor.

Θεσσαλονίκη (Thesalonìki / Selanik): Yunanistan’ın kuzeyinde bir şehir.

Etimolojik olarak;

Miladdan Evvel, 316-315 yılları arasında hüküm süren Makedonya kralı Kàssandros’un eşi Thessaloniki’nin isminden mülhem. Thessaloniki, Makedonya kralı Büyük İskender’in üvey kızkardeşi.

Νίκη (Nìki): Yunanca; zafer manasına.

Thessaloniki: Thesalia’nin zaferi manasına.

Kaynak: Yunan dilinin etimolojisi, Babiniotis, sayfa 757.

Mathousàlas (Methuselàh): Hz. Nuh’un babası, Tevrat’a göre 962 sene yaşamıştır. [Mathousàlas, Sami dillerinde (muhtelif formlarda), ‘Bereketli, semereli’ manasına geliyor, uzun ömrüne atfen. Υ.Ν].

Τουσάλ (Tusàl) veya Θουσάλ (Thusàl) yukarıda mezkur bolgede (Teselya) bir nehir ve [Bu da eski Güney Arabcasi’nda ve Tigrinia lisanında (Merkezi Ethiopia bölgesi) ‘Semereli, bereketli su, nehir manasına, Y.N], Buradan Θασσάλα (Thasàla) ve bilahare de Θεσσαλία (Thesalìa) şeklinde evriliyor. Yani kelimenin kökü Semitik lisanlara iniyor.

Kaynak: Nikolaos Eleftheriados, ‘Pelasgoslar’ isimli eserinden, sayfa 264.

Kavala…

Καβα (Kava): Yunanca, Mahzen. Latince, ‘Magara, Oyuk, İn, Kehf’ manalarına gelen ’Cavum/Cavus’ kelimesiyle alakalı. Kava, Cavus ve Kehf kelimelerinin menşeleri ortak ancak hangisinin hangisinden alındığı meçhul.

Καβάλα (Kavàla): Doğu Makedonya bölgesinde bir şehir. Kavala ilinin merkezi şehri. Bu şehirden olan erkeklere ‘Kavaliòtis’, hanımlara ‘Kavaliòtiça denir. Selanik’in 159 km. doğusunda, Iskece’nin 56 km. batısında, Gümülcine’nin 112 km. batısında, Türkiye sınırına 215 km. mesafededir.

Καβάλα (Kavàla): 1-Atcılık, 2-Yunan argosunda; cinsi münasebet.

Etimolojik olarak;

Καβάλλης (Kavàllis): At. Latince, ‘Caballus’ (At) kelimesinden Yunanca’ya girmiş.

Καβάλλα (Kavàla), καβαλλώ (kavalò) veya καβαλλάρης (kavalàris): Kavalye, süvari, atlı. Fransizca’ya ‘Cheval’(Şöval) [At] ve ‘Chevalier’ (Şövalye) [Atlı] ve Italyanca’ya ‘Cavallo’ (Kavallo) [At] ve ‘Cavaliere’ (Kavaliere) [Atlı] biçiminde geçmiştir.

Καβαλαρία (Kavalarìa) veya Καβαλερία (Kavalerìa): Atlı ekip, atlı takım.

Καβαλάω (Kavalào) veya Καβαλώ (Kavalò): Atla bir yere çıkmak/tırmanmak.

Καβάλα (Kavàla) veya καβαλισμός (kavalismòs): Kabbala kitabi ve öğretisi, Qabbalah=İbranice ‘Gelenek’ manasına.

Καβάλος (Kavàlos): Pantalonun, apışarasına denk gelen bölgedeki dikiş yeri.

Kavala şehrinin, Latince ‘Caballus’tan (At) geldiği iddiası varsa da, asıl ve krif(p)to manada Kabbalah kitabı ile alakası konusunda, ehlinin hiçbir şübhesi yok, ben de bu yönde görüş bildiriyorum.

Selanik şehri, Yahudilik’in ve Sabbatayizm’in en büyük tarihi merkezlerinden biri. Aziz Paul, Selanik’te o dönemde 22 sinagog’tan (havra) bahsediyor. 1908 senesi itibariyla da Selanik’te 37 havra olduğu tesbitli. 2001 senesi itibarıyla Selanik’in nüfusunun 1.2 milyon olduğundan yola çıkarsak, o tarihler için bu rakamın çok büyük olduğunu tesbit edebiliriz.

Su anda da en büyük kapitalistleri yahudi olub, Benfredolar, Bembenakiler, Eliezerler, Ben Aroyalar, Rozakisler, Karakashiler, Naumlar, Cennler buranin en ilerileri ve Türkiye’nin büyük sermayedarları ile çok yakın ilişkileri mevcud. Sabbatay Sevi’nin takibçilerinin merkezi de burası oluyor. Karakaslar, Yakubiler vs. buralı. Seferad yahudilerinin bir bölümü buraya geliyor ve ticaretin önemli bir bölümünü ellerinde tutuyorlar.

Incil’de Selanikliler’e 1. ve 2. mektublar var ve şehrin önemine işaret ediyor. [Επιστολαί του Παυλου / Pavlos’un mektubatı].

Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında da birçok mühim figürün buradan geldiğini görüyoruz; İpekci ailesi (İsmail Cem, Cemil, Abdi vs), Simaviler, Doğanlar, Dinç Bilgin, Maliye eski bakanlarından Djavid Bey (Cavid / David Bey) ki Kemal Derviş’in büyük dedelerindendir. Kemal Derviş de oralı.

Kaynak: H.A. “Akademya’ya Doğru Sitesi”, 2001-2005 (2010 öncesi arşiv makalelerimizde yazarlarımızın adları, açık isimleriyle yayınlandıklarında makalelerini yeniden tashih ihtiyacı duyabilecekleri ihtimaline nazaran, yazarlarımızın talebi olmadıkça sadece isimlerinin baş harfleriyle paylaşılmakta, böylece bu önemli ve değerli arşivimizden kamuoyunun istifadesi amaçlanmaktadır.)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!