ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI – Salih Mirzabeyoğlu (Fihrist)

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI

Salih Mirzabeyoğlu

2.Basım, İBDA Yayınları, İstanbul 1998

Fihristi Hazırlayan: ALİ NACAR

 ****

-A-

Abdülhakim Arvasî  25, 257

Abdülhamid Han (II.)  36, 196, 197

Abstre Kompozisyonlar  128

Afrika  150

Agamemnon  185

Agora  21

Ağaç Mecmuası  21, 22, 24

Ahenk Helezonu  107

Ahlâk Normları  116, 117, 118

Ahlâkî Aksiyon  42

Ahlâkî Gereklilik  31

Ahlakî Güzel  81

Ahlâkî İdeal  111

Ahlâkî Normlar  43

Ahlâkî Ulviyet  179

Akıl Şöleni  101

Akl-ı Küll  96

Aksiyon  21, 22, 23, 24, 27, 31, 46, 58, 90, 146, 147, 150, 160, 181, 183, 186, 191, 265

Aksiyon Kanavanaları  182

Aksiyon Mihver  181

Aksiyon Sahibi  63

Aksiyon Vahdeti  184

Aksiyoncu Sanatkâr  27

Aktör  19, 30

Aktüel  217

Aktüalite  193

Alaturka  199

Alaturka Saz  197

Alaturka Saz Heyeti  197

Allah Korkusu  20

Allah Resulü  88, 236, 255

Allah’ı Arama Sanatı  234

Allah’ın Aksiyonu  73

Allah’ın Sevgilisi  37, 80, 236, 249

Allah’ın Zât Âlemi  143

Allâme  16

Alman  24, 66, 197, 251

Alman Estetikçi Volke  24

Almanlar  151

Almanya  221

Altın Silsile  126

Amerika  160, 192, 270

Anarşi  15, 222

Antik Yunan Tiyatrosu  151

Apokaliptik Sonuç  210

Apriori  248

Arabça  9, 61, 62

Arap  251

Aristo  184, 186

Arkaik Meksika Heykeli  151

Arkeolog  56

Armoni 211

Artist  56

Artistik Düzen  176

Artistik Tasavvur  59

Assimilatuar  19

Astronom  158

Astronomik  110

Atina  180, 181

Attik Devre-Atina Devresi  180

Atina Devresi  181, 182

Atinalılar  185

Attik Edebiyat Örnekleri  180

Attik Tracedya  182

Attizm  181

Avrupa  150, 172, 202, 270

Avrupa Tiyatrosu  151

Avrupalı Musikişinaslar  196

Avrupalı Sanatkârlar  197

Avrupalılar  150

Avrupalılaşma  172

Aynadaki Yalan (N.F.Kısakürek)  200

Ayşe Sultan  196

 

-B-

Bach, Johann Sebastian  163

Bağdat  44, 45

Barok  223

Batı Alemi  199

Batı Avrupa  218, 219

Batı Avrupa Edebiyatları  220

Batı Dünyası  182

Batı Edebiyatı  203

Batı Felsefesi  94, 95

Batı Kültürü  218

Batı Musikisi  196, 199

Batı Senfonik Müziği  150

Batı Tefekkürü  15

Batılı  41, 142, 194, 204

Batılı Estetik Anlayışı  36

Batılı Romancı  219

Bâtıl  34

Bâtıl Kilise Yolu  198

Bâtın  77

Bâtın Yolu Metodu  118

Bâtıbî Oluş  175

Başarılı İfade  81

Başarısız İfade  82

Baudelaire, Charles  161

Baumgarten, Alexander Gottlieb  66

Bedahet  15, 31, 71, 84, 87, 89, 91, 244

Bedahet Çizgisi  7, 251

Bedahet Hissi  33, 77, 84

Bedî İdrakı  20, 32 ,33, 71, 84, 85, 86, 87, 89, 94,

Bedî Ölçüsü  37

Beethoven, Ludwig Van  142

Bermang, Ingmar  204

Bergson, Henri  22, 187, 191, 222

Berlin  172

Berlioz, Hektor  142

Berzah  253

Beste  231

Bestekâr  129

Beyazperde  128, 129, 130

Birinci Dünya Savaşı  167, 192, 224

Biyografi  114

Brenza, İrena 205

Bualo  183

Bunuel, Luis  204

Burke, Edmund  141

Büyük Doğu  21, 24, 25, 26, 27, 176, 197

Büyük Doğu Anlayış Mihrakı  77

Büyük Doğu-İBDA Mânâ Dili  9

Büyük Doğu-İBDA İşaret Sistemi  139

Büyük Doğu Mecmuası  21

Büyük Doğu Mektebi  174

Büyük Doğu Mimarı  9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 32, 41, 60, 71, 84, 100, 107, 121, 123, 125, 159, 167, 167, 169, 170, 172, 177, 198, 200, 222, 223, 231, 232, 241, 243, 256, 257, 262

Büyük Doğu Tezi  125

 

-C-

Cervantes, Miguel de  163

Cezanne, Paul  210, 211

Chateaubriand, François-René de  101

chenier, André  101

Cholakov, Velichko  220

Conrad, Joseph  172

Croce, Benedetto  86, 87

 

-Ç-

Çeng-ü Çigane  199

Çin  151

Çin Tiyatrosu  151

Çince  9

 

-D-

D’aranda Paşa  197

Darvin, Charles  162, 163

Davulcu  100

Davulculuk  257

Debussy, Claude  211

Dede Efendi  199

DesmoulinS, Camille  101

Devlet (Platon)  133

Devrimciler  101

Dil ve Estetik  28, 29

Dilbilgisi  137

Dinamizm  23

Dinî Fikriyat  24

Dinî Sırrîlik  24

Disraeli, Benjamin  192

Ditriamb Koroları  185

Divan Şairi  173

Diyalektik  9, 39, 53, 76, 77, 90, 212, 244, 262

Diyalektik Türü  75

Diyalog  18

Dogmatik İrade  219

Doktor  64, 97

Don Juan Tipi  202, 203

Dostoyevski, Fyodor  219, 220

Dougless, Bill  204

Dramatik  68, 186

Durée  22

Duygu Metodu  46

Duygu Sistemi  57

Duygu Teorisi  66

Dünya Şiir Hikmeti Lügatı  231

Dünyanın Estetik Açısından Özümlenmesi Şuuru  138

Düşünce Sistemi  75

 

-E-

Edebiyat  61

Edebiyat Tarihi  119

Edebiyat Tarihçisi  114

Edebiyat Tenkitçisi  119

Edebiyat-ı Cedide  173

Eflâtun  101, 132, 133, 175, 272

Ehramlar  178

Ehrenburg, İlya  221

Einsteine, Albert  161

Eksod  183

Ekspresyonizm  219

El-Mansur  195

El-Mu’tadid  195

El-Mu’tamid  195

Elif  240, 259

Emdem Çukuru  127

Empresyonizm  211

Emr Âlemi  73

Endülüs Devri  195

Enflâsyon  224

Epizod  183

Ethik  66, 68

Etimoloji  255

Eski Yunan  180, 181

Eski Yunan Tracedyası  183, 184

Esprit  211

Estetiğin İncelenişi  59

Estetik  16, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 123, 126, 137, 187, 190, 191, 202, 245, 247, 267

Estetik-İfade  37, 38

Estetik-sezgi  70

Estetik Akıl  96

Estetik Anlayış  16, 43

Estetik Bahsinin Özü  27

Estetik Bedîiyat  55

Estetik Buğusu  35

Estetik Bünye  196

Estetik Çaba  65

Estetik Davası  13, 17, 18

Estetik Değer  68

Estetik Duygu  24, 45, 56, 125, 127, 141

Estetik Düşünce Tarihi  67

Estetik Eğitim  85

Estetik Görüntü  114

Estetik Hakikat  77

Estetik Haz  85

Estetik Heyecan  178

Estetik Hikemiyat  138

Estetik Hüküm  46

Estetik İdrak  10, 20, 77, 84, 130, 138, 203

Estetik İfade  230

Estetik Kabiliyet  45

Estetik Kategori  56

Estetik Mevzuu  14

Estetik Normlar  113

Estetik Normu  116

Estetik Özellikler  68

Estetik Prensipler  76

Estetik Sentez  114

Estetik Sezgi  54, 89, 153, 154

Estetik Tesir  86

Estetik Vakıa  48

Estetik Yön  25

Estetik Zevk  83, 255

Estetik ve Ahlâk Davası  32

Estetik ve Diyalektik  38, 40

Estetik ve Sanat  7, 25, 26, 45, 71

Estetik ve Sanat Davası  7, 8

Estetik ve Sanat Şubeleri  10

Estetik ve Sanat Üzerine Düşünme Meselesi  7

Estetik ve Tarih  44

Estetik’in İncelenişi  54

Estetik’in, Sanat Kanunlarının İlmi ve Sanat Çabası Teorisi  57

Estetikçi  56, 64, 65

Eşil (Aiskhylos)  184

Euclid Geometrisi  196

Europides  184

 

-F-

Fahri Fındıklıoğlu  24

Fantastik  56, 150

Fars İstilâsı  180

Farzedilen Oyun  20

Fassbinder, Rainer Werner  204

Faşist  221

Fellini, Federico  204

Felsefe  7, 18, 48, 66, 67, 76, 94, 144, 181, 204, 256, 257

Felsefe Karakteri  45

Felsefî  55, 66

Felsefî Metod  222

Felsefî Sistem  222

Feministler  207

Feminizm  207

Fenomen  140

Fenomenler  15, 63, 68

Fenomenoloji  15

Fenomenolojik Usul  26

Feyz-i Akdes  143

Figür  86

Fikir ve Sanat Alâkası  8

Fikrî Realizm  193

Fikrî Ulviyet  179

Fikrin Tahkiyesi 

Film  18

Film Seti  19

Filmin Şiiri  204

Filozof  63, 66, 87, 141, 163, 220

Fizikçi  53

Fizikî Realite  53

Fizyolojik  187

Fizyonomi  188

Flori, Jean-Jacques 161

Formalizm  125

Formasyon  160

Fotoğraf  108, 125

Fotoğraf Camı  58, 238

Fotoğrafçı  109

Fotoğrafçılık  109, 265

Fransa  161, 192

Fransız  107, 168, 192, 197, 211, 218, 225, 240, 251

Fransız İhtilâli  101

Fransız Karikatürist SEM  192

Fransız Kübizm Hareketi  212

Fransızca  22, 212

Fransızlar  151

Fuzulî  203, 234, 264

 

-G-

Gece Açık – Gece Kapalı (Paul Morand)  170

Geist  48, 69, 94, 96, 143, 144, 154, 159

Geist-Deha  156

Genç İstidatlara Öğütler  213

Genel Düşünce Seviyesi  209

Genel Estetik  58

Genie-jeni  159

Gladkov, Fyodor  220

Goethe, Johann Wolfgang Von  108, 163

Gog  269

Gorki, Maksim  220

Görüntü  204

Güzel Sanatlar  30, 33, 59, 60, 61, 62, 75, 118, 120, 138, 215, 260

Güzel Sanatlar Hikemiyatı  138

Güzel’in Güzeli  44

Güzeli Arayış Metodu  76

Güzelin Bilimi  45, 46

Güzellik Bedaheti  84

Güzellik Felsefesi  67, 69

Güzellik Hikemiyatı  69

Güzellik Hissi  75

Güzellik Metodu  57, 76

Güzellik Usulü  57, 58, 75

Güzellik-Bedî Ölçüsü  62

 

-H-

Hacı Arif Paşa (Miralay)  197

Hadiseye Yanaşan İnsan Şuuru  85

Hakikat-i Ferdiyye  80

Halikarnaslı Heredot  180

Halk Âlemi  73, 235

Halk Tiyatrosu  151

Halkta Hak Dili  72

Ham Yobaz  37, 125

Happening  204

Hareket Güzelliği  81

Hasan Çelebi (Lagari)  162

Havari  158

Hayâlî Keşf  252

Hazret-i Adem  71, 93

Hazret-i Ali  250

Hazret-i Fatıma  35

Hazret-i Havva  93

Hazret-i İbrahim  254, 255

Hazret-i İshâk  255

Hazret-i Ömer  96, 236

Hazret-i Yusuf  35

Hemingway, Ernest  218

Hermant ,Abel  170

Herzog, Werner  204

Heykel  61,  109, 125, 126, 127, 140, 150, 194, 198, 200, 259

Hicviye  184

Hikemî  55

Hikemiyyat  7, 48, 130, 230, 231, 239, 245, 256, 258

Hikemiyyat Ağacı  230

Hikemiyyat Plânı  15, 267

Hikemiyât Sahası  231

Hikemiyyat ve Felsefe  10, 61, 123

Hikmet ve Sanat Planı  40

Hint Okyanusu  127

                                     Hint Tiyatrosu  151                                     

Hintli  162

Hintliler  173

Hipnotizma  142

His ve Hayal  179

Hisse Senedi  21, 22

Homour-Zarifane İstihza  189, 190

Hristiyanlık  34, 101, 202

Hugo, Viktor  101, 169

Hüner  62

Hünkar Dairesi  197

Hyde Park  172

 

-I-

Itrî  199

 

-İ-

İBDA  28, 59, 84, 197

İbda  64, 108, 259

İbda Cehdi  142

İBDA Dönemi  25

İBDA Fikriyatı  16, 17

İbda Hamlesi  72

İBDA Külliyatı  10

İbda Mevzuu  58

İBDA Mihrakı  18, 28

İbda Sevinci  83

İbda ve İcad Edici  161

İbiş Münkir  261

İbn-ül Vakit  261

İbn-üz Zaman  261

İcra Memuru  113

İctimaî Pratik  56

İç Atmosfer  216

İde  32

İdea  132

İdeal  55, 56, 57, 92, 175, 179, 246

İdeal Dinleyici  156

İdeal Kesinlik  92, 246

İdeal Okuyucu  156

İdeal Oluş  48

İdeal Portre  19

İdeal Seyirci  156

İdealar  132

İdealize  108

İdeâller  31

İdeolocya  223

İdrak Zemini  61

İhtilâl Edebiyatı  219

İhtilâl Muharriri  220

İktisadî Tahlil  196

İktisatçı  57, 196

İlahî Ruh  143

İlm-î Edeb  60

İlahî Tefekkür  199

İlyada ve Odise  185

İmam-ı Rabbani  31, 259

İmperatif  146

İngiliz  170

İngiltere  192

İngiliz Kağıdı  113

İngilizce  9

İnkilâp Edebiyat  220

İnsan Aksiyonu  26, 30

İnşâî  212

İntiba Materyali  153

İranlı  251

İspanyol  211

İslâm Dünyası  34

İslâm’a Muhatap Anlayış  158, 231

İslâm’da Estetik Plan  26, 34, 36

İslâmî Estetik İdrakı  41, 71, 241, 250, 251

İstanbul  36, 45

İsviçre  172

İtalya  22, 112

İtalyan  197, 269

İtalyan Estetikçi  86

İyamb Tarzı  184

 

-J-

Jakonda  162

Japon  251

Japon Güzellik İdrakı  269

Japonca  9

Japonlar  271

Japonya  36

 

-K-

Kaba Fayda  101, 102

Kaba Softa  35, 36, 37

Kadans  107

Kaf Dağı  174

Kâinatın Efendisi  34, 201

Kapitalist  204

Karagöz  132

Karagöz Dili  173

Karikatür  190, 191, 192, 193, 194

Karikatürcü  193

Karikatürist  190, 192

Karikatürize  269

Karikatürleşme  191

Karnaval  194

Karuza, Vendor Nuri  225

Kategori  111

Kaz Adımlı Akıl Yürüyüşü  204

Kemancı Tibo  197

Kembriç Üniversitesi  162

Kelâm Sıfatı  62, 29

Kemle-i Ehem  29

Kendinde Obje Kumaşı  239

Kendinden Zuhur  26

Kendini Aşma Memuriyeti  49

Kimya  48

Kimyacı  107

Kipling, Rudyard  172

Klâsik Musiki  150

Klinik  223

Klişe  16

Kolektif Alışkanlıklar  56

Kollektif Hususiyeti  219

Komedi  83, 181

Komedya  184

Komedya Şairi  83

Komik  187, 188, 190, 191

Komiklik Hissi  189

Kompleks  24

Komünist  220

Komünizm  221

Konkur Kardeşler  173

Konsept  255

Konuşma Dili  9

Kopernik (Nicolaus Copernicus)  163

Koro Tegannileri  185

Koronun Girişi  183

Kronolojik  47

Kuantum Fiziği  196

Kulampara  261

Kur’an-ı Kerim  36, 74, 91, 129, 258

Kurgu  204

Kurtuba  195

 

-L-

Lâtin Kültürü  219

Lâtin ve Cermen Edebiyatları  219

Le Monde  204

Leibniz, Gottfried (Laypniç)  22, 66, 163

Leonardo da Vinci  162, 163

Leylâ  203

Leylâ İle Mecnun  203

Lirik  183

Lirik Şiir  213

Liszt, Franz 198

Liubanoff, El Conde Fedia  270, 271

Londra  101, 205

Lügat Bilgisi  255, 256, 257

Lügâtçe  177, 199, 223

 

-M-

Macar  197, 197

Maddeci Doktrin  216

Mağara Benzetmesi  133

Maiyet-i Seniye Orkestrası ve Bandosu  196

Makyaj  34

Malraux, André  220, 221, 222

Malûm-Ruh  144

Manet, Êdouard  211

Mansap  24

Mantık  55, 56, 76, 77, 84, 109, 115, 184, 196, 212, 226

Mantık Normları  116, 117

Mantik Silsilesi  226

Mantıkî  216, 239, 244, 247

Mantıkî Düşünce  58, 154

Mareşal Rütbeli Şiir  263

Marks Sistemi  220

Marksist  57, 64, 65

Marksist Estetikçiler  46, 112

Marlo, Andre  218

Marmeladoff, Sonia  219

Maskeli Balo  194

Matematik  112

Matematik Teknikleri  196

Materyalist Felsefe  216

Materyalizm  216

Matisse, Henri  211, 212

Maurois, André  192

Medine  37

Medya Muharebeleri  180

Mekr-i İlahi  131, 194

Melânkolik  203

Merovingien  169

Meşihat Dairesi  36

Metafizik  54, 63, 136, 137, 175, 248, 260

Mevlevîlik  199

Mısırlı  251

Mikroskobik  225

Mikroskop  127

Milano  204

Mimar  64, 66, 162

Mimarî  14, 26, 28, 67, 100, 120, 262

Misâl Âlemi  253

Mistik  56

Mitoloji  182

Mizah  45

Modern Dram  183

Mongol  270

Moskovalılar  270

Mösyö Gog  270

Muganni  225

Muhallebi Hikayesi  14

Muhiddin-i Arabî  74, 131

Musikî  61, 175, 176, 177, 183, 197, 198, 199, 266, 268, 271

Musset, Alfred De (Mouset)  173

Mustafa Şekip Tunç  21

Muhteşem Bahsi  178

Mutlak Dil  72

Mutlak Fikir  40, 75

Mutlak Fikrin Gerekliliği  9, 72, 248

Mutlak Fikrin Kurulamazlığı  88

Mutlak Güzel  53

Mutlak Ölçüler  41

Mutlak Plan  74

Mutlak Varlık  79, 96

Mübdî  157

Mühendis  25

Münekkid  121, 138, 153, 157, 212, 218

Münekkitlik  7

Münih  270

Mütefekkir  7, 16, 21, 41, 70, 154, 232

Müteşair  248, 261

Müzik  67, 108, 120, 125, 198, 204, 215, 244, 259

Müzik ile Düşünce  13

Müzikal Motif  147

Müzisyen  108, 129

 

-N-

Nakşî  176

Nakşîler  199

Napolyon Bonapart  97

Nasreddin Hoca  44

Natürmort  210

Nazariye  8, 97

Nazariyeci  16

Necip Fazıl  9, 22, 24, 25

Nefs Murakabesi  41

Nekrasov, Nikolay  102

Nesli Han – Han ,Nesli  9

Ney  176

Nietzsche, Friedrich  175

Nihilist  102

Norm  76

Normatif  146

Normatif İlimler  56

Normatif Tesir  116

Normlar Planı  116

Nostalghia  205

 

-O-

Obje  31, 45, 51, 86, 96, 97, 108, 112, 113, 114, 121, 132, 146, 148, 154

Objektif  112, 120, 179

Objektif-Afakî Dünya  56

Objektif Değer  58

Oedipus (Ödip)  185

Onbaşı Kültürü  263

Ordinaryüs  21

Organ Nakli  138

Organizma  82, 86

Orhan Veli  224, 225

Orjinalite  225

Odore de femine  201

Orkestra  183, 263

Osmanlı  162

Osmanlı Seciyesi  194

Osmanlılar  194

Otomatiklik  188

Otomatizm-mihanikî  190

 

-Ö-

Ölü Lügât  76

Öz Şuurluluk  18

Özel Estetik  59

 

-P-

Padişah  196, 197

Papa  198

Papini, Giovanni 269

Paradoks  109, 183

Paraşüt  162

Paratoner  238

Paris  270

Parisli  211

Parlamenter Sistem  220

Paul Mordan  170, 171

Pelikan  232

Perikles  180, 181

Peygamber Ruhaniyeti  35

Picasso, Pablo  60, 99, 211, 212

Pictüral  211

Piyano  147

Piyes  22, 23, 106, 120, 182, 183

Plâstik Sanatlar  124, 198

Plâstisite  140

Politik Tarih  114

Portre  19,

Portre-karikatür  193

Pozitif İlim  56

Pratik Malûm  144

Pratik Normlar  116, 117

Priyam  185

Profesör  21, 24, 28

Programik Değerler  102

Proleter Edebiyat  221

Prolog  183

Prosaism  213

Proust, Marcel  168

Prova  23, 26

Psikiyatrist  205

Psikolog  145, 175

Psikoloji  46, 53, 54, 55, 118

Psikoloji-Ruhiyat Davası  53

Psikolojik  22, 55, 131, 152, 187, 219, 222

Punch Mecmuası  192

Puşkin, Aleksandr  102

 

-R-

Rabıta  189

Racine’nin Prensesleri  168

Rahmanî  143

Ramanujan, Srinivasa    162

Realistler  109

Realite  97

Realizm  220

Realizm İradesi  219

Referandum  113

Reform Esnafı  35

Reformasyon  101

Reformcular  101

Regulatif  146

Rejisör  26

Rembe  163

Remizov, Aleksey  221

Resim  18, 61, 67, 108, 111, 120, 122, 125, 126, 127, 130, 140, 142, 191, 192, 194, 204, 210, 211, 259, 265

Resim ile Düşünce  13

Resmî Edebiyat  221

Ressam  20, 128, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 210, 211, 259

Resul  36

Resuller Resulü  74

Riyaziye  161, 162

Rokoko  223

Roma  198, 225

Romantik  219

Romantik Sanat (Bodler)  161

Romantizm  220, 221, 222

Rousseau, Jean-Jacques  63, 101

Rönesans  199

Ruh-zevk Bedaheti  62

Ruhî Aksiyon  42

Ruhî Çaba  57, 65, 87, 88

Ruhî Kategori  190

Ruhî Muvazene  10, 42

Ruhî Nizam  10

Ruhiyat  49, 53, 54, 263

Ruhiyatçı  172, 188, 189

Rus  102, 204, 270

Rus Edebiyat  219, 220

Rus Nihilistler  102

Rus Raphael’i  102

Rusça  205

Ruslar  151

Ruzubehan  200

 

-S-

Sabit ve Reel Nesneler Âlemi  15

Saf Ses  135

Saf Şiir  234, 259

Saf Tefekkür  61

Sağırlar Diyaloğu  9

Sahabiler  37, 236

Sahici Şair  233

Sahne Sanatçısı  109

Saint Real  170

Saint Simon  101

Saint-Just, Louis de  101

Sam Yeli  226

Sanat Adamı  45

Sanat Alâkası  55

Sanat Anlayışı  217

Sanat Bilmecesi  151

Sanat Çabası  117

Sanat Dilbilgisi  152

Sanat Eseri  55, 56, 57, 58, 59, 82, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 119, 121, 125, 127, 147, 151, 152, 154, 155, 238

Sanat Felsefesi  67, 69

Sanat Fenomenleri  151

Sanat Hakikati  77

Sanat Hayatı  239

Sanat Hikemiyatı  69

Sanat İdrakı  149, 152

Sanat Sezgisi  87, 109

Sanat Söz Dizimi  154

Sanat Sözlüğü  152

Sanat Tarihçisi  114,  119

Sanat Tarihi  7, 55, 59, 119

Sanat Teorisi  69

Sanat Tenkidi  55, 222

Sanat Tenkitçisi  119

Sanat ve Edebiyat Tarihleri  47

Sanat ve Edebiyat Tarihleri Metodolojisi  47

Sanat ve Sanat Üstüne Düşünme  267

Sanat Üzerinde Düşünmek  231

Sanat Üzerine Düşünce  7, 8, 16, 17, 231

Sanat Üzerine Düşünce  7, 8, 16, 17, 231

Sanatçı  19, 216, 217, 218

Sanatı Üzerine Düşünen   Sanatkâr  13, 231

Sanatı Üzerinde (Üstünde) Düşünen Sanatkâr  121, 232, 262

Sanatı ve Sanat Üzerine Düşünme  7, 153

Sanatın Gayesi  49

Sanatın Kaynağı  49

Sanatın Kaynağı Problemi  46, 47

Sanatın Üzerinde Durduğu Mevzu  18

Sanatkâr  24, 26, 53, 55, 58, 83, 84, 85, 91, 93,

101, 106, 108, 121, 131, 136, 137 143, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 167, 171, 174, 181, 182, 193, 218, 221, 231, 238, 239, 262

Sanatkâr Kumaşı  121, 155

Sanatkârane  70, 184

Sanatlar Üzerinde Sanat Tefekkürü  121

Sanatta Güzel  42

Sanatta Taklid  42, 107

Sanatta Taklidin Nitelendirilişi  42

Sanayi-i Nefise  62

Saray Müzikası  197

Saura, Carlos  204

Saz  183

Schiller, Friedrich (Şiller)  169

Schumann, Robert  142

Sehl-i Mümteni  36

Sen Mişel Bulvarı  172

Seri Malı Şair  264

Sermest  190

Sevil  195

Sevimli  178

Seyyid Fehim Hazretleri  126

Sezgi Bilgisi  86, 87, 88, 89, 154

Sezgi Dili  259

Sezgi Formu  144

Sezgi Metodu  69, 118

Shakespeare, William  102, 176

Sıfır  224, 225

Sınaî Estetik  55

Sırrîlik  268

Sırrîlik Hikmeti  242, 245

Simya  223

Simyacı  107

Sinema  129, 130, 150, 204

Sofokles  184

Sosyalist  204

Sosyalist Realizm  220

Sosyalizm  101

Sosyete Tarihi  170, 171

Sosyoloji  46, 54

Sovyet  204, 220

Sovyet Edebiyatı  220, 221, 222

Sovyet Muharriri  220

Sovyet Romancısı  219

Sovyet Romanı  219

Söz Sanatları  76

Stasimon  183

Stendhal  172

Stevenson, Robert Louis  172

Sunî  217

Suret Hikmeti  74

Superville, Banco  225

Sübjektif  222

Sühreverdî Hazretleri  49, 73

Süje  31, 51

Sümbülzade Vehbi  255, 256

Süveyş Kanalı  168

Süzgeç Meselesi  25

 

-Ş-

Şair  17, 22, 24, 28, 83, 99, 100, 101, 102, 121, 128, 130, 142, 158, 173, 176, 181, 182, 185, 186, 195, 213, 214, 215, 224, 225, 226, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 259, 261, 263, 264, 267, 268, 270, 271, 272

Şair Sezgisi  257

Şairane  27, 135, 161, 271

Şarlo  45

Şarlutenburg Sarayı  172

Şehzade Burhaneddin Efendi  196

Şekil-Suret Yönü  124

Şems-i Tebrizî  129

Şeriat  33, 40, 242

Şeyh Galib  261

Şeytan  171

Şeytanî  270

Şeytanlık  173

Şiir  9, 10, 14, 17, 18, 22, 24, 47, 60, 61, 67, 99, 100, 111, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 136,  160, 184, 192, 195, 196,  212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271

Şiir Anlayışı  8, 213, 232

Şiir Endüstrisi  269

Şiir Görüşü  239

Şiir Hikemiyat  230, 231, 232, 251

Şiir İdrakı  244

Şiir Tekniği  268

Şiirde Duygu Payı  247

Şiirde Fikir Payı  247

Şiiriyet  142, 151, 225, 237, 241, 243, 262

Şopen (Chopin)  197

Şuuraltı  50

 

-T-

Tabiat İlimleri  15

Tabiî Güzel  42

Talâkat  181, 185

Tanzimat  61, 173

Tanzimat-ı Hayriye  172

Tâklit Piçi  223

Taklit Psikoloji  173

Tarassut Kulesi  17

Tarih  7, 46, 47, 181, 229

Tarih Felsefesi  115

Tarihçi  115, 119

Tarihî  64, 231

Tarihî Metodoloji  47

Tarihî Pratik  56

Tarihî Sanat Eseri  115

Tarkowsky, Andrei  130, 204, 205, 210

Tasavvuf  89, 94, 261

Tasavvufî  177

Tatbik Dili  72

Tavuskuşu  21

Tayf Tahlili  53

Teb’li Pendar  180

Tecrit Sırrı  9

Tefekkür  15, 17, 27, 75, 85, 94, 95, 222, 232, 267

Tefekkür-Dil Meselesi  48

Tekerlek  26

Teknik Düşünce Dili  81

Teknik Harika  161

Tenkidî Faaliyet  121

Tenkidî Hükümler  218

Tenkidî Şuur  55

Tenkit Eserleri  193

Tenkit Sanatı  138, 212

Tenkitçi  119, 157

Teoloji  67

Teorik Malûm  144

Teorisyen  70

Terk-i Dünya  198

Termometre  192

Terminoloji  147

Tez  27

Tezyinî Sanatlar  198

Tıb Adamı  28

Tilki Günlüğü  107

Tirad  184, 185

Tiyatro  18, 19, 20, 22, 26, 27, 83, 101, 128, 150, 197, 180, 181, 182

Tolstoy, Aleks Nikolayeviç  220

Tracedya  181, 182, 183, 184, 185, 186

Trajik  68

Trajik Heyecan  186

Tren Kazası  23

Tuval  211, 212

Tümdengelim  43, 72, 97, 112

Tümdengelimci Estetikçiler  113

Tümevarım  8, 43, 72, 88, 97, 112, 136

Tümevarımcı  112

Tümevarımcı Estetikçiler  113

Türk  225

Türkiye  225

Türkçe  22, 61, 94, 266

 

-U-

Ufuk ile Hafiye  107

Ulvî  178, 179

Ulvîyet Hissi  189

Uyuz Hastalığı  34

 

-Ü-

Üst İdeal  42

Üst Dil-Üst Diyalektik  10

Üst Dil-Üst Mana  77, 237, 239

Üstad  79

Üstün İdrak  159

 

-V-

Vahdet-i Şuhut  108, 261

Velûdiyet  160

Versailles  168

Versay  172

Virtiöz  142, 143

Vites Rolü  18

 

-W-

Wagner, Richard  142

 

-Y-

Yaratıcı Sanatkâr  60

Yaşayan Türkçe  28

Yedi Meşale  224

Yunan  180, 181

Yunan Aksülâmeli  180

Yunan Ruhu  180, 181, 186

Yunan Sanat ve Fikir Dünyası  180

Yunan Şiiri  181

Yunan Tiyatro Seyircisi  185

Yunanca  233

Yunanlı  185

Yunanlılar  183, 184

Yüce ve Güzel  58

 

-Z-

Zabıta  37

Zamansız Şuur  49

Zanaat  62, 215, 265

Zarif  177

Zevken İdrak  52, 54, 75, 80, 89, 241

Zevken İdrak Rejimi  75

Zıt Kutuplar Arası Muvazene  41, 98

Zihnî Form  144

Zihnî Güzel  81

Zihnî İnşâ Usulü  15

Zuhur  16, 17, 38, 39

KAYNAK: Akademya Dergisi, II. Dönem, Sayı 5, Temmuz-Eylül 2014.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!