TELEGRAM – Zihin Kontrolü – Salih Mirzabeyoğlu (Fihrist)

0
389

TELEGRAM

– Zihin Kontrolü –

Salih Mirzabeyoğlu

İBDA Yayınları, İstanbul 2003

İNDEKS: TURAN DEMİR

****

1.Dünya Savaşı (1914 dünya savaşı, Birinci dünya savaşı) 143, 228, 232, 293

12 Eylül 1980  133, 134

28 Şubat  30

30 Yıl Savaşları  292

-A-

A.E. Hanım  14, 28, 29, 31, 49

A. Efendi 293

A.K.  63

A.Y.  77

ABD (A.B.D, Amerika)  37, 76, 182, 316

ABD Adalet Bakanlığı  60

ABD Ordusu Haberalma Dairesi  175

Abdest  45, 46, 47

Abdülhakîm Arvasî (Efendi Hazretleri)  22, 24, 316

Abdülkâdir Geylanî  146

Abdülkâdir Geylânî  318

Abrahamsen, David  221

Achuarlar  299

Açık taciz  59, 60, 61

Adalet Bakanı  74

Adalet Bakanlığı  16, 21

Adamenko, Viktor  257

Âdem  106, 127, 203

Adıyaman  287

Afrika  297

Ağacın Efendisi  92

Ahlâk  296

Ahmed Ademoğlu  268

Ahmed Sékou Touré (Seku Ture)  302

Ahmediyye  294

Akıl  8, 113, 124, 259, 329, 342

Akıl alanı  260

Akıl kontrolü  282

Akılcılık  36

Akl-ı cüz  296

Akl-ı küll  296

Akşam Gazetesi  76

Aktüel dergisi  19, 26

Akupunktur  123, 129, 252, 255, 257, 258, 262

Akwei, John  65

Alamut  223

Alan değişimi  160

Albay August Schneidhuber  230

Albay Edward Danes  62

Aldatıcı rüyâ  169

Alevî  48

Alevî dedesi  48

Alevî mistisizmi  25

Alevî-Bektaşî Babası  49

Alfa  266

Alın şakrası  152

Allah  45, 46, 321

Allah Resulü (Allah Sevgilisi, Âlemin Fahri, M…….)  30, 31, 44, 45, 46, 317, 318, 321

Alman İşçi Partisi  225

Almanlar  219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 230, 272, 291, 293

Amerika Birleşik Devletleri Genel kurmayı  183

Amerika istihbarat servisleri  53, 57

Amerikan Nöroloji Derneği  182

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı  65

Anahtar kelime  345

Anayasa Mahkemesi  34

Anestezi-uyuşturma  257

Animizm  305

Antik Yunan  221

Arab  35

Arabça  223, 317

Aratıkan Şamanları  117

Araz  328, 329

Arizona  191

ARTICHOKE  172, 173, 174

Arvâs Köyü  325

Arvâsîzâde Abdülhakîm  322

Aryan  222, 224, 234

Aryan ırkı  225

Aryan ruhu  224

Assain Örgütü (Şîî Haşhaşin)  223

Assur (Ninova tanrısı)  105

Asur silindir mührü  105

Aşılama (Uyarma ve aşılama)  131, 132

Aşk  296

Aşk Güneşi  294

Ataman Güre (Profesör)  274

Atatürk  15, 16, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 45

Atatürk milliyetçiliği  235

Atatürkçü  40

Atatürkçülük tarikatı  14, 19

Atatürkçülük  15, 23

ATV  63

Aura-hâle (Aura)  151, 152, 252, 253, 260

Auto-teism  292

Auto-teistik  293

Avarif-ül Mearif (Şihabuddin Sühreverdi’nin eseri)  324

Avrupa  37

Avusturya Papazlar Okulu  196

Aytmatov (Cengiz)  205

Ayn  323

Aytunç Altındal  118, 291, 298

-B-

B -7 Koğuşu (İBDA külliyatından)  24, 41, 75, 114, 124, 196, 253, 350

Babil mührü  105

Bakırköy Akıl Hastanesi  81

Balık  104, 105

Balık Bekçisi  104

Balıkçı Kralı  104

Balıkçı Orfeus  104, 106

Balıkçı Yüzüğü  105

Balta-Çalışma vakti  220

Bandırma (Cezaevi)  24

Başkomiser K.O.  77

Başsavcı H.P.  33

Batan Güneş  106

Batı  29, 30, 31, 35, 104, 123, 143, 147, 186, 194, 204, 205, 261, 302, 304, 333

Batı tefekkürü  128

Batılı  193

Baudelaire, Charles (Bodler)  9

Beethoven, Ludwig  32

Belirsizlik  ilkesi  269

Ben  124, 125

Ben şuuru  125

Bendit, Laurence J.  258

Benlik şuuru  357

Berger, Hans  266

Bergier, Jacques  345

Berlin Özgür Birlikler grubu  230

Bermuda Şeytan Üçgeni  209

Beta  266

Beyin  8, 17, 18, 26, 36, 37, 53, 55, 56, 57, 58, 66, 68, 110, 144, 145, 174, 259, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 286, 329, 355, 356, 357, 358

Beyin dalgaları  268

Beyin Dinamiği  276

Beyin Fonksiyonunda Kaos (Eser)  269

Beyin gücü  153

Beyin haritası  66

Beyin kontrol teknikleri  54

Beyin kontrolü  53, 54, 58, 63, 167, 168

Beyin korteksi  347

Beyin Teorisi  273

Beyin tümörü  181

Beyin yıkama  54, 178, 234

Beyinlerarası Radyo-Hipnotik Kontrol  170

Beyti Dost  31, 32

Bi’r  21

Bid’at  316

Big Beng-Büyük Patlama  358

Bilgi Özgürlüğü Kanunu  182

Bilinmeyen Hitler (Aytunç Altındal’ın eseri)  298

Binbaşı İ.H  77

Binbaşı K.  21, 42

Bio-plâzma (Hayat plâzması)  255

Bîr  21

Birahâne Darbesi  226, 233

Birinci Haçlı Seferi  222

Birleşmiş Milletler Kuvetleri  302

Birr  21

Bismarck, Otto (Bismark)  224

Boniel, Luis  122

Bremen Üniversitesi  268

Brezilya  169

Brown hareketi  265

Buhara  318

Bulgar kırması T.  63

Burns, Jeffrey  181

Buverger, Maurice  126

Bütün  329

Büyü  19

Büyü çözücü  288, 299

Büyücü  299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 311, 349

Büyücüler Partisi  302

Büyücülük  299, 300, 301

Büyük beyin  265

Büyük Doğu-İBDA  23, 75

-C-

C. Efendi 239

California Teknoloji Enstitüsü  329

Camus, Albert  333

Canan Başar Eroğlu  267,268

Capitularies (Yönetmelik)  220

Castaneda, Carlos (Carlos Castaneda)  191, 192, 193, 194, 195, 307, 308, 349, 352

Cefr  21

Celâl  321

Cermen kabileleri  220, 221, 222

Cermen Tarikatı (Germanen Order, Cermenlik tarikatı)  118, 225, 230, 235

Ceset  330

Cevher  328, 329

Chakra  156, 157, 158, 161, 162

Chakra sistemi  158

Chamberlain, Houston Stewart  224

Chan, Wallece  172

Changeux, Jean-Pierre  274

CIA  9, 35, 53, 58, 72, 73, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 182,

Cibril (a.s)  154

Cifr  21

Cin  32, 284, 285, 286, 287, 303, 305, 326, 327

Cin çağırma  32

Cin Sûresi  286

Cinlenme  241, 287, 288, 289, 290, 291

Cinlenme transı  291

Cinsî saldırganlık  63

Cinsler dışı  116

Cisim  328

Clarke, Goodrick  118

Clinton, Bill  171

Croiset, Gerard  348

Cumhuriyet gazetesi (Cumhuriyet)  276, 358

Cummins, Geraldine  259

Cüz (Parça)  329

-Ç-

Ç.E  15, 16, 29, 31, 49

Çekoslovakya  56

Çevre hakikatı  127

Çin (Çinliler)  167, 168, 172

Çin Halk Cumhuriyeti  257

Çin tasavvufu  43

Çip  68, 69, 70

Çiyevski, Aleksandr  256

Çöle İnen Nur (Büyük Doğu külliyatından)  303

Çöpe atmak  17, 18

Çözülme işlemi  178

-D-

Daly, Robert  178

Danton, Georges Jacques  334

DAP  225, 226, 227, 234

Daraul, Arkon  222

De Bello Gallico (Julius Sezar’ın eseri)  220

Deccal  359

Defense News  63

Deli (Delilik)  316

Delil  307

Deliliğin Efendisi  91

Delta  266

Derin sorgulama  178

Desana şamanı  299

Deşarj-boşalma (Deşarj)  251, 253

Dholakia, Kishan  349

Dış algı  18

Dil  124

Din  35, 43, 204, 296,

Dinamik beyin  265, 266, 271

Divane  315, 316

Doganlar  303, 304, 305

Doğru düşünce faaliyeti olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz  126

Doğrulayıcılık usulü  23

Doğu mistisizmi  141

Doğuş  235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 295

Doktor Heuscb  290

Doktor Solandt  176

Dokuz Eylül Üniversitesi  274, 275

Dolby Laboratuarları  184

Don Juan  107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 135, 136, 137, 146, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 350, 351, 352, 353, 354,

Don Juan’ın Görüşleri (Carlos Castaneda nın eseri)  193

Don Kişot  336

Dost Tarikatı  14, 31, 32, 42, 48, 65

Duygu alanı  260

Dünya Sağlık Organizasyonu  56

-E-

E.H.  293

Eastbrook, George  171

Ebrâr  317

Ebu Amr Dımışkî  323

Ebu Hanîfe  8

Ebu Said Ebulhayr  324

Ebülhayr Hazretleri  324

Ebülkaasım Kasrî  326

Ebülkasım Semerkandî  323

Eckart, Dietrich  232, 233, 234, 235

Edebiyat  8

Edebiyat dehâsı  7

Edgewood Arsenal Araştırma Lâboratuarları  174

Eflâtun  201

Egemen İdiman (Profesör doktor)  274

Eğitim  126

Einstein, Albert  141, 265, 269, 270, 356

Eisner, Kurt  228

Ekstaz-doğuş (Ekstaz)  292, 293

Elektrik akımı  55, 56, 66

Elektrik alanı  159, 160, 262

Elektrik dalgaları  65

Elektrik deşarjı  252

Elektroakupunktur  257

Elektroensefalografi  265

Elektrokardiografi  272

Elektromanyetik alan  57, 65, 158, 253

Elektromanyetik dalga  65, 67, 71, 159, 160,

Elektromanyetik dalga frekensı  66

Elektromanyetik enerji  153, 157

Elektromanyetik ışınım  158

Elektromanyetik radyasyon  347

Elektromanyetik ritmik vuruşlar  281

Elektromanyetik sinyal  57, 66

Elektron  255

Elektronik beyin kontrolü  168

Elektronik taciz  60, 61

ELF (İlave Aşırı Yüksek Frrekans)  62

Enerji  151, 152, 155

Enerji alanı  261

Enerji bedeni  258

Engels, Frederic  221

Entegratif nörofizyoloji  267, 268, 273

Epileptik  292, 293

Epp, Franz Ritter  230

Ergün Bey  242

Erzurum  232, 233

Eskimo  116

Esrime dinleri  291

Estağfirullah  318

Eşya  30, 285, 328

Eterik Tedavi  161

Etnolog  147

Evliya  318, 325

Evrim teorisi  176

Evrim Yayınevi  273

-F-

Fantom-hayâlet  252

Fatiha (Sûre)  318

Fedaî eylemi  333

Feder, Gottfried  234

Fehm  223

Felsefe  8, 36, 335, 339

Fenris  220, 221, 228

Fethi İdiman  274

Feyemann diyagramları  270

Feza Gürsey (Profesör)  269, 270

Fırtına vakti  220

Fizik  246

Flanagan, Patrick  57

Foucault, Michel  121, 122

Fransa (Fransızlar)  30, 219

Fransız İhtilâli  333, 334

Freud, Sigmund  129, 138, 140, 145, 196, 197

Fuster, Joaquin  273

Führer  293

Fütûhat-ı Mekkiye  186

Füzyon  175

-G-

Gaflet  334, 335

Galilei, Galileo (Galile)  265, 335

Gama ışınları  255

Gamma  266

GATA  271

Gayr  323

Gaz  36, 37

Gazi Yaşargil  272

Geisselhart, Roland R.  273

Genelkurmay Başkanı  21

Gerçekleme (Eser)  22, 23, 27, 48

Germenia (Eser)  220

Gizli parapsikoloji savaşı  304

Glaver, Adam Alfred Rudolf  49

Goethe, Johann Wolfgang  7, 198, 199, 200, 201, 202

Gog (Giovanni Papini’nin eseri)  196, 197

Gordon Breach firması  273

Gorrett, Eillen J.  259

Gottlieb, Sidney  170

Gölgeler (İBDA külliyatından)  241

Göz  320

Gözetim Projesi  59

Grail efsaneleri  104

Grail Kızı  104

Grillparzer, Franz  201

Guajirolar  118

Güç bedeni  349, 350, 352, 354

Günah  18

Günah çıkarma  17

Güneş  106

Güney Amerika  289

Güzel sanatlar  8

Güzeller Güzeli  21, 22, 28, 31, 34, 35, 36, 37

-H-

H. Efendi 293

H.H.I  22

Haberci  131

Hablemitoğlu (Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Fakültesi Doçentlerinden)  41

Hace Ubeydullah  323

Hacettepe (Hacettepe Üniversitesi)  271, 274, 275

Hafıza  53, 56, 267, 272, 273, 346,

Hakikat  298, 325

Hakikat-i Ferdiyye  140

Halk, Hakk’ın zâhiri; Hakk, halkın batınıdır  30

Halusinasyon  57, 62

Hamilton, James  172, 173, 174, 175

Hammerling, Robert  232

Hapishânenin Doğuşu (Eser)  121

Hara şakrası  152

Hari, Rita (Profesör)  267

Harikalar  324

Harun Yüksel  70, 71, 72, 316

Hasan Sabbah  223

Hastalık (Şamanlara göre)  82, 83, 84, 87

Hatar  321

Hatırlamak  317

Hatm-i Hacegân  322

Hayâl  303

Hayat plâzması  255

Hayatın anlamı  336

Haydut Çe  102

Hazret-i Ali (Ali)  30, 44

Hazret-i Ebubekir  317

Hazreti İsâ (Hazret-i İsa)  31, 105

Heiden, Konrad  224, 232

Heine, Heinrich  201, 202

Heines, Edmund  230

Heisenberg, Werner  269, 270

Heissmeyer, Werner  226

Helldorf, Wolf  230

Hepatoscopy (Fal türü)  292

Her şey zıddıyla kaimdir  85

Her şeyden önce kelâm vardı  127

Heriot Watt Üniversitesi  262

Hiçlik (Hiçliğe bulanma)  27, 95, 96, 97, 103, 204, 205

Hindu efsanesi  105

Hint tasavvufu  43

Hipnotik emir  139

Hipnotik metod  345

Hipnotizma  171

Hipnoz  54, 55, 131, 138, 139, 140, 141, 252

His  329

His iptali  177, 178

Hissî tetikler  282

Hitler, Adolf  48, 221, 225, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 293

Holografik geçişler  304

Hologram  282, 284

Hristiyanlık  305

Hud  26

Hud’a  26

Huda  26

Hugo, Victor  200

Hukuk  9, 73

Hukuk Devleti  73, 74

Hürriyet gazetesi (Hürriyet)  33, 72

Hürriyet Projesi  65

-I-

Illiastre  152

Islık Çalıcılar  61

Istafonopulos, Yorgo (Profesör Doktor)  268

Işık (Işık hızı)  153, 160

Işınlama  182

Işınlamayla mekan değişimi  304

-İ-

İ.E. (Adanalı Nakşibendi! Şeyhi!)  22, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 293, 294, 295, 296

İ.G. (Emekli Binbaşı)  14, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 235

İbadet  320

İBDA-C  33, 70, 72

İbrahim Edhem  240

İç algı  18

İç şekil  7, 8

İçgüdü  124

İçtimâî şuur süzgeci  127

İdeolog  19

İdeolojik eğitim  127

İhlâs  318, 322

İkinci dünya savaşı  54, 229

İkiz Kuleler  68

İktidarın kaynağı  126

İlâhî muhabbet  321

İlhâm  142, 143

İlhamî Kovanlıkaya  274

İlmî Haberalma Dairesi  175

İlm-i Ledün  106

İlm-i nebat  187

İlm-i nücum  186

İmam-ı Cafer-i Sadık  146

İmâm-ı Gazâlî  327, 328

İmâm-ı Masum  324

İmâm-ı Rabbânî (İmam-ı Rabbanî)  318, 323

İngiltere  176, 177, 178, 179, 273, 329

İnsan aurası  151

İnsan bedeni  157, 161

İnsan Genomu Projesi  356

İnsan ruhu (İnsan)  125, 330

İnşar  119

İntihar  333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341

İntihar eylemcisi (İntihar komandosu)  333

İradenin kırılması  132

İslâm  18, 35, 85, 152, 186, 203, 204, 205

İslâm tasavvufu  8, 43, 129

İslâm’la Mücadele Şubesi  23

İsmet Tezcan  76

İsrail  24

İstidraç  20, 146, 325, 326

İstişhad  8

İtalya  223

İvanov, Pyotr  88

İyon  357

İyonlama  281

İz sürme sanatı  306

İzinli zikir  317

İzinsiz zikir  317

-J-

Japonya  37

Jaspers, Karl  341

Jitem  21

Juan-Juanlar  211, 212, 213, 214, 215, 217

Julian, Nagual  312

Jung, Gustav  129, 130, 131, 132, 140, 144, 298

-K-

K. Efendi 238

K.P.  42

K.Y.  77

Kabala  35

Kafa Kâğıdı  333

Kâfirûn (Sûre)  322

Kahraman  315

Kalb  320, 321, 329

Kalb şakrası  152

Kalb-i sanûberî  320

Kam  82

Kampfbund (Bir dövüşçü birliği)  226

Kan Kalesi (Tasavvufi kitap veya hikâye)  294

Kanada  176

Kant, Immanuel  143

Karın bölgesi  146

Karın şakrası  152

Kartal Cezaevi  21, 33, 41, 63, 64, 70, 283

Kavgam (Adolf Hitler’in eseri)  225, 231, 233

Kavramlaştırma  127

Kayzer 2. Wilhelm  229

Kelâm ve mânâ toplayıcılığı  23

Ken’  21

Ken’an  21

Kenan Evren  42

Kenya  305

Keramet  324, 325, 326

Keramet satıcıları  324

KGB (SSCB’nin gizli servisi)  302

Kırmızı  153

Kırmızı enerji  163

Kieri (Bitki)  300

Kilise  17

Killinger, Manfred von  230

Kinematik  265

Kinetik  265

Kinghts Templars Şovalyeleri  223

Kirlian  251, 254, 262

Kirlian aurası-halesi  255

Kirlian dedektörü  253

Kirlian etkisi  251, 252, 253

Kirlian fotoğrafçılığı  256, 258, 261

Kirlian fotoğrafları  257, 262

Kirlian halesi  256

Kirlian, Semyon Davidoviç (Semyon Kirlian, Semion Kirlian)  152, 253, 262

Kligman, Albert  174

Klimesch, Wolfgang (Profesör)  267

Knopp, Guido (Alman tarihçi)  234

Kobay  53, 55, 59, 60

Kobay kromozomları  349

Koestler, Arthur  25

Kolektif şuuraltı  140

Kolombiya  299

Konfuçiyanizm  95

Konfüçyüs  96

Kongo  302

Konsantrasyon  155

Kont Arco van Valley  229, 230, 231

Kont Spreti  230

Kontakt lens  357

Kore Savaşları (Kore savaşı)  54, 176

Kozmik Okyanus  105

Kök şakrası  152

Kötü şamanlar  91

Kral Gılgamış  105, 106

Kralın Dokunuşu  161

Krauser, Fritz  230

Kril (Krillenme)  251

Krivotorov, Aleksei  262

Kuantum fiziği  155, 185, 304

Kuantum Mekaniği  269

Kumdan resimler  86

Kur’ân  35

Kuş Ana (Kuş, yırtıcı kuş, ana)  88, 89, 90

Kutsal Alman İmparatorluğu  229

Kutsal Vehm  222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 235

Kutsallık teknisyeni  83

Kuzey Amerika  116

Kuzey İrlanda  177, 178

Kuzey Kore  172

Küçük beyin  265

Küfür tek bir millettir  35

Küllî  329

Küllî oluş  140

-L-

La Palisse usulü  336

Lâcivert enerji  163

Lâhut  154

Lâiklik  34

Lamarck, Jean-Baptiste (Lamark)  176

Lantier  302, 303(bulamadım bunun ismini)

Lâvazye (Kimya âlimi)  334

Lâzer  348, 349

Lequier, Jules  339

Levh-i Mahfuz  284

Levis, I.  291

Liebeault, Ambroise-Auguste  152

Liebenfels, Lanz Von  224

Liebknecht, Karl  118

Liebknecht, Karl  225

Limbik sistem  56

Lord Adrian  265

LSD  169, 170, 174, 175, 178

Ludendorff, Erich  233

Luira, Aleksander  346

Luxemburg, Rosa  118, 225

Lübeck Üniversitesi  268

-M-

M.A. (DYP’nin İçişleri Bakanlığı’nı yapmış)  24

M.A.B.  35

Ma’dûm-yokluk  327

Macaristan Kardinali  175

Madde  246

Madde nakli  146

Mafia  223

Magnetoensefalografi  267, 270

Mahiyet  325

Mahmud Ustaosmanoğlu  36

Ma-Huang hapı  167

Mal Sahibi  36, 39

Mallermé, Stéphane  202

Mankurt  54, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219

Mankurt Adam (Aytmatov’un eserinden bir bölüm)  205

Mankurtlaştırma  40, 133

Mantık  128

Manyetik alan  65, 151, 159, 160, 184

Marco Polo (Haber alma örgütü)  345

Maristan-Hastahâne  333

Marx, Karl (Marks)  126

Mary, Violet  145, 146

Massachusetts Hastanesi  173

Mâverâünnehir  318

Mavi  153

Mavi enerji  163, 164

Mavi Kuş (Proje)  172, 173

Mavi öncü  135, 351

Mecnun  316

Meczub  315

Mehd  23

Mehdî Salih (Karayılan) İzzet Mirzabeyoğlu  19

Mehdî’lik  21, 23

Mehmed Emin Yurdakul  48

Mehmet Özkan Birben  76, 77

Mekanik  265

Mekr-i İlâhi  26

Meksika  191

Meksika Huicholleri  300

Meksika Huichollerinin Şamanizmi  193

Meksika Şamanizmi  106

Melek tozu  167, 169

Mesnevi  325

Meşâir-i akliye  329

Meşnevi  326

Meth, Ezechiel  292, 293

Metris Cezaevi  24, 72, 73, 74, 133

Mevlâna  44, 325

Mevlâna Halid-i Bağdadî  318

Mıknatıs  58, 159, 261

Mihraksız tümevarım  35

Mikroçip  72

Mikrodalga  56, 58, 67, 170, 179, 281,

Mikrodalga duyumu  62

Mikrodalga ses cihazları  53

Milenyum dini  27, 103

MİT  14, 33, 35, 41, 86, 104, 193

Mitoloji  104

MKDELTA  171

MKULTRA projesi  170, 171, 174

Modern büyücülük  81

Modernleşme  121

Moğolistan  257

Monarch-Hükümdar (Proje)  62

Mors alfabesi  7, 347

MOSSAD  73

Mu (mezon) tanecikleri  347

Mubtil  323

Muhakeme usulü  23

Muhammediyye  294

Muhiddin-i Arabî  154, 186, 323

Muhik  323

Mukarribîn-Hakka yakınlar  317

Musa Aleyhisselâm  301

Musa’dan Lenin’e Kadar  Bolşevizm (Eser ismi)  233

Musevîler  25

Mustafa Kemâl  21

Mustafa Saka  359

Mutasavvıf  45

Mutlak Fikir  23, 85, 126

Mürid  320

Mürşid  316, 319

Müz (Müz davası)  84, 284, 305

Müz davası  84

Müzik  290, 291

-N-

N.A.  77

N.H.  41

N.T. (Profesör doktor)  17, 24

N’Djamema (Çad’ın başkenti)  302

Nadir Bey  242, 243, 245, 246

Nakşîlik tarikati (Nakşîlik)  317, 319

Nalan Said  19

Namaz  320

Narsis  197, 201

Nasut  154

Nasyonal sosyalizm  232, 234

Naturalizm  200

Navabo şamanları  86

Nazi Partisi  227

Nazi toplama kampı  122

Naziler  229

Nebat hayatı (Nebat)  110, 106

Nebatî cisimler  328

Nebatî ruh  328

Nebel, John  256

Necib Fazıl  24, 280

Nefs  317

Negatif  biotoklar  208

New Scientist dergisi  181

Newsome, William  355

Newton  265

Niels Bohr  269

Nietzsche (Niçe)  97, 335, 339

Ninova (Şehir)  105

Niyazi Mısrî  294

Normatif şuur hatası  68, 138, 148

Nöral Denetim  281

Nöro-elektromanyetik silâh  67

Nörokimyevî maddeler  357

Nöron  266

Nörosibernetik-psikoteknoloji  60

NSA  65, 66, 71, 76, 77

NSA ajanları  281, 282

NSDAP  226, 234

Nur  285

Nzago, Negema  297

-O-

Objektif düşünce  340

ODTÜ  269

Oedipüs  201

Okült  160

Okültist  252

Okültizm  232, 235, 298

Olayı körüklemek  137, 138

Optik cımbız teknolojisi  348

Ordu’lu D.A.  41

Organik olmayan varlıklar  106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 135, 308, 311, 312, 351, 352, 353

Orgeneral K.Y.  63, 65

Ortaçağ enkizisyon işkenceleri  122

-Ö-

Ökültizm  24, 25, 43, 48

Ölümcül sıvışma  340

Öncü kadro  127

-P-

Pagan Almanlar  222

Papa  105

Papini, Giovanni  196

Parapsikoloji  348

Parnia, Sam  329

Pascal, Blaise  340

Pentagon  169

Perisperi  284, 305

Persinger, Michael (Kanadalı psikoloji profesörü)  58

Peşin fikir hikmeti  23

Piai (Venezuella’da şamanlara verilen isim)  291

Pisagor  152

Podşibyakin, Anatoli  255

Polonya  56

Porrin, Michel  116

Posséde  315

POW  176

Poyne, Phoebe  258

Prav (Rus gazetesi)  57

Profesör E. Sokolov  267

Profesör Sirel Karakaş (Karakaş)  267, 268, 275

Proton  255

Psikanaliz  197, 198, 199, 201, 202

Psikokinezi  348

Psikolog Doktor John C.Lilly  177

Psikoloji  347

Psikolojik savaş  24

Psikometri  347

Psikometri medyumları  347

Psikomotor ilâçlar  168

Psiplâzma (Ruh plâzması)  255

Psişik güç-nefsî güç  153

Pueblos Kızılderilileri  144

-R-

R. Hanım 238

Rabıta (Râbıta)  319, 320

Radikal Gazetesi  73

Radyasyon  174, 180, 281

Radyo dalgaları  170, 207

Radyo frekansları  56

Ratenau, Walter (Yahudi dışişleri bakanı)  118, 225

Reading Üniversitesi  68

Refet Kayserilioğlu  32

Reichenbach, Baron  261

REM uykusu  282

Renk  156, 157, 158

Renk enerjisi  158, 161

Renk tedavisi  156

Renk terapisi  158

Renk terepisti  161

Renkli aspirin  164

Ritmik ses  56

Ritüel cinlenme  288

Riyazet  324

Robot kimlik  59

Robotlaştırma  9

Rodezya radyosu  301

Roehm, Ernst  118, 225, 226, 227, 230, 232, 234

Romanov, Timofey  88

Romantizm  200

Rouget, Georges  290

Ruh  8, 99, 139, 144, 145, 154, 204, 323, 327, 328, 330, 348

Ruh çağı  246

Ruh çağırma  32

Ruhanî  284

Ruhbilim  341

Ruhçuluk  8, 204

Ruh-i Muhammedî  140

Ruhî muharrikiyet  348

Ruhî-nefsî enerji  154

Ruhî-psişik enerji  155

Ruhun ruhla sezilişi  145

Russell, James C.  220

Rusya  37, 57

Rüyâ  100, 193, 349, 350,351, 352, 353

Rüyâ elçisi  309, 311, 353

Rüya görücü  107, 108, 109, 111, 309, 311

Rüyâ hakikatı  110

-S-

S.S.C.B  258

S.Ş. (Profesör doktor)  17

SA birlikleri (Fırtına Birlikleri)  226

Sabitcan (Aytmatov’un romanından bir bölüm)  205, 206, 209

Saint Andrew Üniversitesi  348, 349

Salih İzzet Erdiş  70, 71, 72

Salih Mirzabeyoğlu  9, 63, 64

Sâlik  320

Sami Selçuk (Eski yargıtay başkanı)  74, 75

Samirî  154

Samirî nin öküzü  154

Sanat tanrısı  305

Sanskritçe  157

Schopenhaur, Arthur  339

Schrödinger, Ervin  269

Schurmann, Gerard  267

Sebeettendorff, Baron Rudolf von (Baron Sebottendorff)  48, 49, 226, 226, 227, 229, 230, 232, 234

Sefine (İBDA külliyatından)  286

Sehweiker, Richard (Senatör)  170

Sembolist  201

Sembolizm  201

Ses  184

Ses  dalgaları  57, 184

Ses frekansları  56

Ses üstü-suret içi mânâ  125

Sevr Mağarası  317

Seyyid Abdullah  318

Seyyid Abdürrahim Arvâsî  325, 326

Seyyid Fehim  318

Seyyid Julius  Muhammed Salih  318

Seyyid Tâhâ  318

Sezar  220

Sezgi  358

Sherrington Doktrini  267

Shui, Feng  185, 186

Sırra erme  83, 84, 89, 90

Sıvışma  340

Sibernetik  68

Sibirya şamanları  117

Sihirli Dokunuş  161

Sin kaf  8

Sinerjik  151

Sinir Hastalıklarının Efendileri  91

Sinyal istihbaratı  65

Sirius yıldızı  304

Sistem şuuru  127

Sistem zihniyeti  114, 123, 132

Siyahî Direniş  302

Slayt projektörü  156

Slikon çip  69

Smirnov, Igor  57, 58

Soğuk elektro yayımı  255

Sol çevre  133

Sonopunktur  257

Sonora çölü  110, 308

Sosyal çevre  125

Southampton Hastanesi  329

Sovyetler Birliği (Sovyet)  56, 167, 168, 172, 182, 257, 302, 346

Sözün vakti  220

Spektral Analiz  269

Stalin, Josef  175

Stanford Üniversitesi  255, 355

Stewart, Robert John  292

Stoke Mandeville Hastanesi  68

Suların Hanımı  91

Summ (Akupunkturcu)  257, 258

Sun’î telepati  62

Suret  316

-Ş-

Ş. Efendi  294

Ş.K  293

Şâfiler  46

Şah-ı Nakşibend  318

Şahsiyet  259

Şair  247

Şakra  152

Şaman 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 116, 117, 147, 191, 288, 289, 290, 291, 299, 300

Şaman büyücülüğü  299, 300

Şaman çırağı  90

Şaman dini  90

Şaman müritleri  91, 92, 93

Şaman sanatı  86, 93

Şaman transı  290

Şamanist  104, 289

Şamanist kültür  81

Şamanist Türkler  222

Şamanizm  81, 85, 86, 94, 147, 148, 191, 205, 241, 287, 288, 289, 290, 291, 298, 301

Şamanizmde şuur  94

Şamanlığa çağrı  87

Şamanlık  81, 82, 83, 84, 86, 93, 94, 117, 300

Şamanlık asâsı  82

Şamanolog  148

Şefika Karagülle  260

Şehadet eylemi  333

Şeriat  43, 44

Şeyh Bedreddin  13

Şeytan  324

Şeytan otu  194

Şifacı Dokunuş  161

Şihabüddin Ömer Sühreverdî  324

Şiir  246

Şuur  124, 139, 142, 143, 144, 145, 330, 345, 357

Şuur süzgeci  123, 125, 126, 128, 129, 133, 134

Şuuraltı  129, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 201, 345

Şuuraltı hadiseleri  141, 142

-T-

T.T.  22

Tabiat kanunu  101

Tacitus, Cornelius  220

Taç chakrası  152, 163

Takib teknikleri  173

Takriz  203

Tamer Demiralp (Profesör Doktor)  268

Tanrı Zeus  106

Tao  95, 96, 97, 99, 103, 203, 204, 205, 235

Tao Te King (Laotse’nin eseri)  96

Taoist  95, 96

Taoizm (Asıl Taoizm)  95, 96, 204, 235

Taoteking, Laotseo  203

Tarîk  15

Tarikat  15, 16, 29, 41, 319, 322

Tasavvuf  43, 204

Tek Hücre Doktrini  266

Teknik irtibat bürosu  76

Telebbüsî rabıta  320

Telegraf  7, 305

Telegram Timi  33

Telegramcı  251, 305, 308

Telegram-telemetri  7, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 42, 48, 59, 63, 64, 81, 104, 123, 129, 132, 138, 143, 156, 179, 193, 205, 305, 316

Telekinezi  348

Telepati  7, 252, 261, 305

Telepati medyumu  347

Tenasüh  141, 244, 245

Teorik düşünce  127

Terörle Mücadele Şubesi  33

Teta  266, 272

Tezekkür-ü mevt  319

Throll, James H.  264

Thule (Gizli örgüt)  48, 49, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 234, 235

Tibet  167, 168

Tibet hapı  167, 168

Tilki Günlüğü (İBDA külliyatından)  20, 21, 33, 333

Tiller, William (Fizikçi)  255

Time dergisi  193

Titanlar  106

Tobiskop  257

Toland, John  49

Toplum  126

Toplumu şartlandırma süzgeci  128

Toprağın Efendisi  92

Totaliter rejim  74

Totemizm  147

Töton Şovalyeleri  221, 222, 228

Tötonluk  224

Traumdeutung (Freud’un eseri)  198

Trilles, Henri  297

Tse, Lao (Laotse)  27, 96, 97

Tubitak  268, 274, 275

Turkuaz enerji  163

Türk  25, 222

Türkiye  9, 81, 133, 186, 232, 274, 275, 276

-U-

Ufuk  333

Uluslararası Af Örgütü  178

Umut  340, 342

Unutmak  346

Uyumsuz akıl yürütme  341

Uyumsuz Yaşama (Albert Camus’un eseri)  333

Uyutma ışını  173

Uyuyan Güzel (Proje)  62

Uzaktan hipnoz  55, 138

Uzaktan kontrol  253

Uzaktan renk terapisi  153, 155, 157

-Ü-

Üçüncü cins  116, 117, 118

Üslûb  8

Üstadım  13, 22, 303, 315, 333

Üstün insan  97

-V-

V.D.  240

Vahdet Ummanı  296

Van  325

Varlık  205

Vasıta sistem  126

Vehmetmek  222

Velçover, L.F.  256

Veli  325

Versay Antlaşması  226

Victorian, Armen  173

Victorian, Armen  182

Viking  226

Virginia Üniversitesi  181

Volk geleneği (Volk inancı)  225, 227

Voltaire  194

Vonschönerer, Georg Ritter  227, 228

Vysa (Büyük bilge)  105

-W-

Walter Reed (Askerî araştırma enstitüsü)  67

Warwick, Kevin  68, 69

Waste, G.L.  231

Weizsacker, Carl Friedrich  269

WRAITH (Büyü çeşidi)  298

-Y-

Y.G.Ö. (Anayasa mahkemesi eski başkanı)  34

Y.Z.Y. (Profesör)  238

Yabaku kabilesi  297

Yagua Şamanizmi  300

Yağmurcu (İBDA külliyatından)  286

Yahe (Telepatiyi artıran bir ilaç)  167, 169

Yahudi (Yahudî)  24, 25, 35, 43, 118, 224, 225, 227, 228, 229, 234

Yahudî Mişon  237, 238

Yahudi ökültizmi  205

Yakut Efsanesi  89

Yakut Gavriil Alekseyev  88

Yakut Şamanı Sofran Zateyev  88

Yakutlar  89

Yale Üniversitesi  262

Yang  95, 98

Yaqui Kızılderilileri  191

Yaqui Şamanizmi  193

Yargısız İnfaz Timi  223

Yeni dünya düzeni  5, 76

Yeraltılık  84

Yeraltının Efendisi  91

Yin  95, 98

Yogiler  260

Yokluk  204

Yunan felsefesi  43

Yunus Emre  236, 294

Yunus Peygamber  105

Yurt okulu  227

Yüzbaşı Erhart  118, 225, 226, 227, 232

-Z-

Zâhiri hasse-beş duyu  320, 321

Zaman  139, 141, 219

Zaman kayması  139

Zan  85, 244

Zeilinski, Aleksander  167, 168

Zekâ  303

Zerbat, Marion  273

Zevken idrak  8

Zihin kontrol operasyonları  59, 170, 178

Zihin kontrol silahları  62

Zihin kontrol teknikleri  176

Zihin kontrolü  7, 75, 172, 175, 182, 253, 305

Zihin okuma  355

Zihin silme  123

Zihin yönlendirme  7, 48, 53

Zikir (Zikr)  317, 318, 319, 320, 321

Zimbabve  301

Ziyâ  285

Zola, Émile  200, 201, 202

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı giriniz