ÜSTAD NECİP FAZIL VE BÜYÜK DOĞU – 12 (Kısa Kısa: Tasavvuf, Akıllılık, Kadans)

TASAVVUF

Üstad Necip Fazıl‘ın ifadesiyle:

– “Korkunç bir hayal kuvveti olan bir ressamın çizdiği bir dağ resmi düşünün! Billûrdan bir dağ… Kat kat göğe doğru yükselmiş bu dağın etrafında nâmütenâhîye çıkan bir yol… Yol asfalttır. Yanında incecik bir çimen pist onu takip eder. Asfaltın bir yerde durur gibi olduğunu görürüz. Ondan sonra çimen pist devam eder. Dağın tepesinde muhteşem bir saray… İçinde göze görünmez mahlûkların meclis kurduğu bir saray… Bu sarayın kapısına yalnız çimen pist varıyor…

Tasavvufu böyle hayal edebiliriz. Şu var ki, bu çimen pist, geldiği asfaltın, yani ana caddenin bir kopuntusu değildir ve doğrudan doğruya ondan gelmektedir. Ondan, yani şeriatten… Bu çimen pist, başından beri ana caddeyi takip ederek gider. Ondan sonra, Şeriatın götürdüğü hiçbir noktada ondan ayrılmaksızın devam eder.

Bu çimen yol nereye gider, nasıl gider, hangi gayeye erer; işte dâvaların dâvası!..

Herşeyden evvel şeriat ve tasavvufu böyle anlamak lâzımdır. Şeriat o füze rampasıdır ki, o rampa marifetiyle ve onun âletleriyle fezaya fırlatılmadan sonsuzluğa ermenin çaresi mevcut değildir.

Tasavvufu tek başına dinin esası kabul edenler, tasavvufu dinin «mebnâı-temeli» bilenler, şeriatı reddedenlerdir. Küfürdür nasipleri bu adamların… Bu adamların yaptıkları hokkabazlıktır zaten… Sahte velîlerin çoğu bunlardandır. Şeriatın tecviz etmediği, kabul etmediği hiçbir kıymet makbul değil; ve ölçülendirmediği, kucaklamadığı hiçbir hakikat mevcut değildir. Tasavvufa dinin esası diyenler Şeriate karşı gizlice omuz çevirenlerdir ki, en büyük yanılma içindedirler.

Fakat «Şeriat öz tebliğleriyle esasdır, tasavvuf hiçbir şey değildir!» demek de Şeriatın lübbünü, ruhunu görmemek ve satıhta kalmak gibi bir hataya gider. Bakın, ne kadar ince!.. İslâm incelik işidir. Ruh ile beden arasındaki münasebeti sezenler, şeriat ve tasavvuf arası taallûku kestirirler… Şu halde tasavvufa dinin esası olmak bakımından esasın ruhu diyebiliriz. Dinin esası, ancak Resûlün tebliğ ettiğidir. Ve Şeriattır. Onun içi, mahremi, ruhu, özü tasavvuf… Tebliğ mevzuu olmayan, yani bütün beşeriyete mecburî rejim ifade etmeyen hususî eriş noktası ise tasavvuftur. Dinin esasına bağlı tamamlayıcı nokta…” [*]

* Necib Fazıl, Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, Büyük Doğu Yay., İstanbul 1982, s. 11-12.

10 Aralık 2012

 

AKILLILIK 

Akıllılık kelimesi Türkçe’de pek işlek değildir. Meselâ Fransızca buna karşılık gelen sagesse (sajes) son derece kullanışlıdır. Arabça’da da buna benzer bir işlerliği olmalı.

Hazret-i Ali‘nin bir sözü:

– “Eşyayı âit olduğu yere koymak akıllılıktır!”

Türkçe’deki en güzel işlenişlerinden biri, Üstad Necib Fazıl‘ın meşhur Çile’sinde geçer:

Bir bardak su gibi çalkandı dünya;

Söndü istikamet, yıkıldı boşluk.

Al sana hakikat, al sana rüya!

İşte akıllılık, işte sarhoşluk!

18 Mayıs 2012

 

KADANS

“Kadans” Türkçe’de pek bilinen bir tabir değil. Bilenler de genellikle müzikteki anlamını biliyorlar. Halbuki felsefede de yeri olan bir kavramdır.

Üstad Necib Fazıl onu “üniversel âhenk helezonu” diye alır ve “zaman” hakkında söylenmesi hiçbir filozofa nasib olmayan, şu harikulâde sözü, üstüne nakşeder:

– “Kopukluk ve kesiklik içinde yekpârelik ve bütünlük; öbür taraftan da yekpârelik ve bütünlük içinde de kopukluk ve kesikliğin şarkısını söyleyen zaman, (kadans) dedikleri âhenk helezonuna, vak’aların posasını değil de ruhunu yerleştirme işinden başka sanat tanımaz; ve daima kaba müşahhasların üstündeki ince mücerretlerin lâboratuarında en hassas inbiklerden süzülmek ister.” [*]

* Necib Fazıl, Kafa Kâğıdı, 25. Basım, Büyük Doğu Yay., İstanbul 2021, s. 20.

11 Temmuz 2014

BAŞYÜCELİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
© 2021 – Tüm Hakları Saklıdır; Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!