Yahudilik Dosyası
Judaizm, Siyonizm, Semitizm, Sabetayizm, Kemalizm, Mesih İnancı, Kabala, Armagedon ve dahası...

Yeni Dünya Düzeninde Siyonizmin Rolü ve Gazze Katliamı

Akademya Aktüel Müslümanların Mesihi geldiği zaman zulmün soluğu kesilecek ve adâlet tesis edilecek... Siyonistlerin Mesihi geldiği zaman insanlık siyonistlerin...

Mesih İnançları ve Lânetli Kavmin Mesihi

Mesih’in Zuhuru, Kıyamet-Armagedon Savaşları’nın âdeta mihenk taşıdır. Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların ekseriyeti Kıyametin kopmasına yakın bir zamanda Mesih’in zuhur edip,...

Yahudilik, Dünya, Tarih ve Biz

Genelde, bir makâleye "Mâlesef" diye başlamamak lâzım, zira bu “esef”li kelime, içinde, bir boyun eğmişliği, nâçarlığı (bizim yeni Türkçeci...

Judaizm – I (Giriş)

Yahudiler hakkında binlerce kitap yazıldı. Bunlar arasında objektif olanlar da vardır, subjektif olanlar da. Bu çalışma, objektif olmayanlardan biri....

Judaizm – II (Sabra-Şatilla Katliamları yahud ‘Errare Humanum Est’ yâni ‘Bu...

14 Eylül 1982 tarihinde Doğu Beyrut’ta patlayan bir bomba ortalığı karıştırdı. Yaklaşık 50 kg. patlayıcının kullanıldığı patlamada bir bina...

Judaizm – III (Yahudilik Tarihi)

Yahudiliğin tarihlenmesi farklı görüşlere göre ele alınır. Örneğin Yahudi miladı Hz. İbrahim’e (Abraham) indekslenecek olursa, onu İ.Ö. 18. Asır’a...

Judaizm – IV (Kutsal Topraklar – Holy Lands)

Judaizm’in, İsrail devletine empoze ettiği temel düşüncelerden biri ve belki de en önemlisi, Vadedilmiş Topraklar (Promised Lands, Arz-ı Mev’ud) dır....

Judaizm – V (Haçlı Dönemi ve Sonraki Avrupa Boyutu)

Haçlı Dönemi 1187 yılının yazında kral Guy de Lusingnan’ın komutasındaki Haçlı ordular, Taberiye gölü yakınlarına ulaştılar. Taberiye gölünün etrafında, Müslüman...

Judaizm – VI (İsrail Kuruldu)

İsrail Devleti, kurulduğu günden itibaren Filistin’deki varlığını sağlamlaştırmaya yönelik bir siyaset izledi. Üzerinde en çok durulan hedef, ülkedeki Yahudi nüfusunun...

Judaizm – VII (Bazı Yahudi Şahsiyetler)

KAHİNA DAHİYA BİNT THABBİTA İBN TİFAN Araplar’ın Kuzey Afrika’ya akınlarından önce Kuzey Afrika’da Yahudilik bayağı yaygındı. Güneydoğu Cezayir bölgesinde Jerawa adında güçlü bir Berberi kabilesi vardı....

Judaizm – VIII (Talmud)

Talmud kelimesi, "düşünmek" anlamına gelen "Lamud" kökünden gelir ve "Öğrenme" anlamı taşır. Bu kitap, yahudiler’in bilmeleri gereken her şeyi kapsar. İlk yazar...

Çağdaş Sâmirîler’den ‘NEOM’ Projesi

Güçlü bir fırtına çıkmış, göz gözü görmüyordu. Birden o mucize gerçekleşti ve Kızıldeniz ikiye ayrıldı. Bir gece yarısı Musa...

Sâmîlik-Semitizm-Semitlik ve Anti-Semitizm

Geçtiğimiz günlerde Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde Malezya devlet başkanı Muhattir Muhammed’in '22 senelik bir gecikmeyle' giderayak yaptığı bir...

Rothschild Ailesi – The Jewish Octopus, It Feeds on Nothing But...

Yani "Yahudi Ahtapotu, sâdece Altın’la beslenir”. Evet, böyle adlandırılıyor “Rothschild” Ailesi. Dünyanın en büyük kapitalist-yahudi ailesi (sülâlesi) olarak kabul...

Ölüm İmparatorluğu-Rockefeller Ailesi

Evenjelist Protestan (Evanjelizm; Kitab-ı Mukaddese Yönelmek) görünümlü fakat gerçek kimliklerini koruyan Rockefeller Ailesi, Sefarad (İspanyol) Yahudi dönmesidir. Şunu hemen...

İblis’in Bankaları

GİRİZGÂH İblis’in Ordusu - Allah’ın Ordusu İblis’in halife olma hayâli insanın yaratılışı ile suya düşmüştü. Kendisi yerine insana bahşedilen asîl görevi...

Işık Rahiblerinin Kökleri ve Dalları Üzerine Bir Deneme

Emin Cindaroğlu, Tahkim dergisinde (2013) yayımlanan makalesinde, “Işık Rahibleri”nin köklerinin, “İran’daki Bahaîlik” olduğunu işaretlemiş; “köklerin köklerinin ise yahudiler, masonlar,...

“Kabala’nın Temelinde İslâm Tasavvufu Var”

Röportaj: BİROL BİÇER TAKDİM Haftalık Aktüel dergisi editörlerinden Birol Biçer’in gerçekleştirdiği ve ilk kez Akademya’da yayınlanmak üzere gönderdiği bu röportajı (dergimizin...

İki Telegram Marifeti Vesilesiyle Batının Gizli İlimleri

EZOTERİZM Ezoterizm, Grekçe "iç, içe âid" mânâsındaki "esoterikos" yahud "iç’e dair olan, gizli olan"a tekabül eden "eisotheo" kelimesinden gelir. Zıddı,...

Metatron ve Samael

Bu iki ismi yanyana görenler ve mevzuyu bilenler ilk bakışta şaşırabilirler zira birincisi büyük bir meleği ifâde ederken diğeri...

Maşiah

"Maşiah" - Kelimemiz İbrânîce. İngilizce’ye ‘Messiah’, Fransızca’ya ‘Messie’ (Messi), Almanca’ya ‘Messias’, Arabî’ye ‘El Mesih’, Latince’ye ‘Christus’, Türkçe’ye ‘Mesih’ olarak geçmiş....

Sefer Sefirot

İbrânîce: 10 ilke. Ayin-Şin-Reyş Sameh-Pay kefufa-Yud-Reyş-Vav-Tof İşte bu 10 İlke İbrânî ilâhiyatının, ideolojisinin, siyâsetinin, kültürünün yani kısaca İbrânî varoluşunun temel direklerini oluşturuyor....

Baruh Atay Adonay (Ya da Exodus Duaları)

Tam da Mübârek Ramazan ayının ortasında nereden çıktı bu Yahud demeyin, Yahud’a kulak vermenin ve dersler çıkarmanın tam zamanı...

Derin Dünya Devleti – Atilla Akar

Pek çok kişi, ülkelerini kendi hükümetlerinin yönettiğini sanır. Böyle sanmaları da normaldir. Onlar gündelik hayatın hırgürü içinde daha ötesiyle...

Orada Neler Oluyor?

Bir millet dünyanın gözleri önünde aşağılanıyor ve yok edilmeye çalışılıyor... Filistin halkının dünya nezdindeki meşrû liderine köpek muamelesi yapılıyor;...

Geri Döndük Ey Salahaddin!

Bugünlerde İzrael isimli katil varlık, her gün kan içmeye devâm ettiği yetmiyormuş gibi, tehditlerini arttırıyor, HAMAS’ı tüketeceğini iddia edip...

Selanik-Kavala

Selanik... Θεσσαλία (Thesalìa): Yunanistan anakarasının, Makedonia, Ipiros ve Stereas bölgeleriyle Ege denizi arasında kalan coğrafi bölüm. Karditsa, Larisa, Magnisia (Yunanistan’ın...

Judaik Yunanistan: Venizelos, M. Kemal ve Diğerleri

İsmi Eleftherios Venizelos. Yunanistan’ın bir zamanlar (ve hâlâ) en mühim isimlerinden biri. M. Kemal’i Nobel’e aday gösteren adam. Bir Yunan....

Paradigma

"Türkiye Türklere Bırakılamaz” başlıklı yazımın son bölümünde; Alevî dedelerinin “Türkiye’de 25 milyon Alevî var.” beyanları üzerine, bir dönem PKK’nın...

Shabbatay Zevi ve Sabbataist Hareket

Denebilir ki, bu konu artık kabak tadı verdi, yazıldı, çizildi ve hattâ bıktırdı. Haklı olabilirsiniz fakat bana göre Shabbataizm ideolojisinin...

Sen Buna Mecbur ve Hattâ Mahkûmsun

(...) «Düşmana ihtiyaç yok; devletler ve toplumlar ideallerini yitirirlerse, hayatın dinamizmi karşısında kendilerini yenileyemezlerse zamanla atâlete düşerler, içten içe çürüyüp...

Sağdan Soldan Estarabim – Eylül

11 Eylül’le ilgili olarak bir sürü soru ve bilinmeyen var piyasada. Bazılarını da biz soralım: “11-12 Eylül 2001 Yahudi...

Eksagon

11 Eylül’den sonraki Amerika’nın sınır tanımaz saldırganlığı, İngiltere ile İspanya’nın kraldan fazla kralcı tutumu ve medyanın tetikçiliği... Biraz tarih bilgisi ışığında...

Yahudi Kilisesi

“Kendinden zuhur”, bu yüzyılın diyalektiğidir! Bu bir teori olmaktan ileriye geçmiş, doğrulanmıştır; bütün ihtişamıyla zuhur etmiş ve çevik adımlarla yürümeye...

Yahudi Amerika’yı Kim Vurdu?

Allah Resûlü’nün dünyaya teşrifleri esnasında birçok mucize meydana gelmiştir. Bunlardan birisi de, Mecûsilerin yıllardır yanan kutsal ateşlerinin o gece...

Yahudilik ve İsrail’in “Rezerv Devleti” Türkiye

Yahudi her devrin haini, kendi peygamberlerini katledecek derecede hain, yılan gibi sokup sonra âniden çekilen, ikiyüzlü, inatçı ve bukalemun...

Türkiye’de Derin Devlet; Yahudilerdir, Sabataistlerdir, Masonlardır

Allahû Teâlâ, Tevbe Sûre’sinde Sevgilisine buyurmuştur ki: «Kâfirler ve münafıklarla uğraş ve onlara karşı sert davran.» Bunun niçini malûm,...

Ankara’da Son Tango!

Kıyamet Savaşı başlamak üzere; hazırlıklar büyük bir hızla ikmâl ediliyor... Bağımsızlığı kendi iradesiyle kazanılmış, sınırları kendi dirayetiyle çizilmiş, ideolojisi kendi...

‘Kemalist Aydınlanma’nın Zifiri Karanlığında

-"Maalesef ve üzülerek söylüyorum ki, torunlarımız dinî eğitimden yoksun bir şekilde büyüyorlar. Bu gidişle arkamızda bir Fatiha okuyacak kimseyi...

Davos’ta Gündem Yeni Dünya Düzeni ve Telegram

Takdim Aşağıda okuyacağınız röportaj, Bloomberg HT televizyon kanalında yayınlandı. Röportajda Davos zirvesini takip eden Cüneyt Zapsu, Davos’un gündeminin çok farklı...

Mirzabeyoğlu’nun Verdiği Metafizik Dünya Savaşı

BU YAZININ ARKA PLÂNI Bu yazının okuyucularımız için ne kadar önem taşıyacağını şimdiden bilemiyoruz. Ancak “yazılış hikâyesi”, en azından şahsımız...

Ölüm Odası B-Yedi’den: DAVUT YILDIZI

Davut Yıldızı Hakkında Bir Not: Bir İslâm simgesi… (Bir İslam simgesi: Davut yıldızı Sahip çıkılmamış, bize ait olduğunun dahi farkında...

Anlatmak Çok Zor!

Harvard Üniversitesi’nden Wayne McGuire: "Lenin, İsrail Dönüş Yasası’nın standardlarına uygun bir yahudiydi. Yahudi bir soydan geliyordu. Öyle görünüyor ki, Lenin sâdece...

Bir Ucuzcu ‘Tasarım’

“Hayvanlardan Tanrılara Sapiens” isimli kitabı neredeyse tüm dünya dillerine tercüme edilen Yuval Noah Harari, isminden de anlaşılacağı üzere “İsrailli-Yahudi”...

No-Bel No Problem

Nobel, İngilizce’de “asil-soylu” mânâsına gelmekte. Fakat mevzumuzun bu “nobel” (nobıl) ile alâkası yok. Biz Alfred Nobel’in hatırasına binâen organize edilen...

Tabutlanması Kolay Olmayan Bir Yahudi: Antid Oto

Evet, birçok kişi bu ismi ilk defa işittiğini söyleyebilir belki, ancak onu çok iyi tanıdıklarını, en azından ismini birkaç...

Kıyamet Savaşı Başlıyor

Bundan 75 yıl evvel bir Müslüman Arap entelektüelinin Türkiye’ye, Türkiye’nin Batılılaşma hevesine, ideolojisine üzülerek, içi yanarak, kahrolarak ve tabii...

Üçüncü Dünya Savaşı

Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı, buna dair en erken tarih hangi yıl olabilir? Buna dair bazı tahlil ve muhakeme...

Armagedon Savaşı

Dünya Nereye Gidiyor? Mâzide tufan, istikbâlde kıyamet… Modern çağda her ne kadar hayatı kolaylaştırmak için birçok teknolojik âlet üretilse de nüklüer...

Tarihî, Hukukî, Siyasî Cihetleri ve (Jeopolitik)iyle BAŞYÜCELİK DEVLETİ – II

II. KISIM: HRİSTİYAN-YAHUDİ CEPHESİNİN TOPYEKÛN SALDIRISI VE "DÜNYA HÂKİMİYETİ"NİN İSLÂM'DAN ALINMASI -Siyonist Plânlarla İslâm'ın Anadolu'ya Hapsi- . İSLÂM-TÜRK'ÜN HÂKİMİYETİ 1071 Malazgirt Zaferi ile Oğuz soyu...

Tarihî, Hukukî, Siyasî Cihetleri ve (Jeopolitik)iyle BAŞYÜCELİK DEVLETİ – III

III. KISIM: DÜNYA KAMU DÜZENİ VE SİYONİZM İLİŞKİSİ MİLLETLERİN HÂKİMİYETİNDEN, TEK MİLLETİN SULTASINA M.Ö. 3500 yıllarından Kavimler Göçü’ne veya Batı Roma İmparatorluğu’nun...

Ölüm Odası B-Yedi’den: NİZÂM VE İDARE RUHU

ALLAH Sevgilisi, birgün dostlarından ayrı ayrı sordu… Temayülleri barışa mı savaşa mı… Çünkü barış isteği, ya kötü düşünceden, can...

Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ Eserinde Yahudi Seciyesi

1600 yılında basılmış, William Shakespeare’in yazmış olduğu bu tiyatro eserinde, tefecilik yapan Yahudi Shylock şahsında bir seciye ortaya konmuştur....