Yılmaz Aksu’nun 132 Eserlik Tavsiye Felsefe Literatürü Listesi

Koç Üniversitesi Felsefe, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun, Akademya dergisi yazarlarından Yılmaz Aksu’dan sizler için bir felsefe literatürü tavsiye eser listesi ricâ ettik; sağolsun bizi kırmadı ve 132 eserlik aşağıdaki Felsefe Literatürü tavsiye listesini gönderdi. Tavsiyeleri, tavsiyemizdir.

 

 1. Platon – Gorgias
 2. Platon – Sokratesin Savunması
 3. Platon – Kraytlos
 4. Platon- Phaidon
 5. Platon – Sofist
 6. Platon – Pharmenides
 7. Platon- Sempozyum
 8. Platon- Devlet
 9. Aristoteles – Politika
 10. Aristoteles – Poetika
 11. Aristoteles – Retorik
 12. Aristoteles – Topikler
 13. Aristoteles- Nikamokosa Etik
 14. Aristoteles – Ruh Üzerine
 15. Aristoteles – Oluş ve Bozuluş
 16. Aristoteles – Metafizik
 17. Herakleitos – Fragmanlar
 18. Epikür – Mektuplar ve Maksimler
 19. Seneca – Doğa Araştırmaları
 20. Seneca – Teselliler
 21. Seneca – Tanrısal Öngörü
 22. Cicero – Devlet Üzerine
 23. Cicero – Yükümlülükler Üzerine
 24. Marcus Aurelius – Kendime Düşünceler
 25. Plotinous – Dokuzluklar
 26. Agustinus – İtiraflar
 27. Agustinus- İstencin Özgür Tercihi
 28. Aphrodisiaslı Alexander- Ruh Üzerine
 29. Sextus Empiricus – Akademisyenlere Karşı
 30. Sextus Empiricus- Pironizmin Ana Hatları
 31. İbni Rüşd – Metafizik Şerhi
 32. İbni Rüşd- Tutarsızlığın Tutarszılığı
 33. İbni Rüşd – Psikoloji Şerhi
 34. İbni Rüşd- Faslul Makal
 35. Farabi – Medinetül Fazıla
 36. Farabi – Siyasetül Medeniyye
 37. İbni Sina – Felsefe Risaleleri
 38. İbni Sina- Necat
 39. İbni Sina – Topikler
 40. İbni Sina- Kategoriler
 41. İbni Sina- 2.Analitikler
 42. İbni Baace – Tedbirül Mütevahh,d
 43. İmam Gazali – Nur Metafiziği
 44. İmam Gazali – El Munkızu Mined Delal
 45. İmam Gazali – Mekasıdül Felasife
 46. İmam Gazali – Tehafütül Felasife
 47. Boethius – Felsefenin Tesellisi
 48. Machiavelli – Prens
 49. Montaigne – Denemeler
 50. Thomas More – Ütopya
 51. Francis Bacon – Yeni Atlantis
 52. Francis Bacon –Denemeler
 53. Francis Bacon –Sevgi Üstüne
 54. Descartes – Meditasyonlar
 55. Thomas Hobbes – Leviathan
 56. Thomas Hobbes – De Cive Yurttaşlığın Felsefei Temelleri
 57. John Locke – Yönetim Üzerine İki İnceleme
 58. John Locke – İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme
 59. Pascal – Düşünceler
 60. Spinoza – Ethika
 61. Spinoza – Törebilim
 62. Spinoza – Aklın Islahı
 63. Spinoza- Politik İnceleme
 64. Leibniz – Monadoloji
 65. David Hume – İnsanın Anlama Yetisi Üzerine
 66. David Hume- İnsan Doğası Üzerine
 67. Rousseau – Toplum Sözleşmesi
 68. Rousseau – Bilimler ve Sanatlar- Ekonomi Politik
 69. Imanuel Kant – Pratik Aklın Eleştirisi
 70. Immanuel Kant- Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
 71. Immanuel Kant- Saf Aklın Eleştirisi
 72. Hegel – Tarih Felsefesi
 73. Hegel – Estetik Üzerine Dersler
 74. Hegel – Mantık Bilimi – Büyük Mantık
 75. Hegel – Mantık Bilimi – Küçük Mantık
 76. Hegel – Ruhun Görüngübilimi
 77. Schiller – Estetik Üzerine
 78. Schiller – Goetheye Mektuplar
 79. Alfred Ayer – Dil, Doğruluk ve Mantık
 80. Gottlob Frege – Aritmetiğin Temelleri
 81. Gotlob Frege – Kavram ve Fonksiyon
 82. Edmund Husserl – Fenomenoloji Üzerine
 83. Edmund Husserl – Kesin Bilim Olarak Felsefe
 84. Kierkegaard – Kaygı Kavramı
 85. Kİerkegard – Korku ve Titreme
 86. Kİerkegard – Aforizmalar
 87. Kİerkegard- Felsefe Parçaları
 88. Kİerkegard- Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler
 89. Marx – Kapital
 90. Marx – Komünist Manifesto
 91. John Stuart Mill – Özgürlük Üzerine
 92. Nietzcshe – Putlarun Alacakaranlığında
 93. Nietzche – Şen Bilim
 94. Nİetzhce- Böyle Buyurdu Zerdüşt
 95. Schopenhauer – Aşkın Metafiziği
 96. Schopenhaur – Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine
 97. Schopenhaur- Yaşam Bilgeliği
 98. Karl Popper – Açık Toplum ve Düşmanları
 99. Karl Popper – Bilimsel Araştırmanın Mantığı
 100. Quine
 101. John Rawls – Adalet Teorisi
 102. Gilbert Ryle – Zihin Kavramı
 103. Jean Paul Sartre – Varlık ve Hiçlik
 104. Jean Paul Sartre – Varoluşçuluk
 105. Wittgeinstein – Felsefi Soruşturmalar
 106. Wittgenstein- Tractatus
 107. Simone De Beauvoir – İkinci Cins
 108. Luce Irıgaray – Ben Sen Biz
 109. Jean Luc Nancy – Tanrı, Aşk, Adalet
 110. Jean Luc Nancy – Dünyayı Yaratmak ya da KÜreselleşme
 111. Slovlaj Zizek – Yamuk Bakmak
 112. Slovlaj Zizek – İdeolojinin Yüce Nesnesi
 113. Slavloj Zizek – Bedensiz Organlar
 114. Emil Cioran – Çürümenin Kitabı
 115. Gill Deleuze – Fark ve Tekrar
 116. Gills Deleuze – Nietzche
 117. Gills Deleuze – Ant-Ödipüs, Kapitalizm ve Şizofreni
 118. Gills Deleuze – Kantın Eleştirel Felsefesi
 119. Felix Guattari – Öznellik Alanları
 120. Felix Guattari – Anti-Ödipüs, Kapitalizm, Şizofreni
 121. Jacques Derrida – Grammatoloji
 122. Michel Fouccault – Bilginin Arkeolojisi
 123. Martin Heidegger – Varlık ve Zaman
 124. John Austin – Hukukun Belirlenmiş Alanı
 125. Adorno – Minimia Moralia
 126. Adorno – Negatif Diyalektik
 127. Hannah Arendt – Kötülüğün Sıradanlığı
 128. Henri Bergson – Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı
 129. Henri Bergson – Yaratıcı Tekamül
 130. Hengri Bergson – Metafizik Dersleri
 131. Gadamer – Hakikat ve Yöntem
 132. Whitehead – Bilim ve Modern Dünya

 

YILMAZ AKSU YAZILARI:

https://akademyadergisi.com/yazar/yilmaz-aksu/

 

DİĞER TAVSİYE ESER LİSTELERİMİZ:

İBDA Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Büyük Doğu Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Okuma Listesi – 300 Kitap – 4 Aşama – 12 Kategori

Doğudan, Batıdan, Türkiye’den 125 Tavsiye Eser (Kenan Durdu – M.E.D.)

İktisat Okuma Listesi (Türkçe Kaynaklar)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!