Ölüm Odası B-Yedi’den: ADLÎ TIBB (DEVLET-EĞİTİM VE…)

ÜSTADIM: Bilgi ve ruh dağıtımı işinde onu en yukarıda serpen üst elden, en aşağıda toplayan en küçük avuca kadar hâkim esas ve usuller nelerdir? Esasını bilmediğimiz bir işin, usulüne âit olsun bir fikir sahibi miyiz? Görülüyor ki, bu ayrı vahidler de hep aynı BİR’de düğümleniyor, birbirinde tamamlanıyor. Kök telakkiyi ve bu telakkiden doğan ana planı, … Okumaya devam et Ölüm Odası B-Yedi’den: ADLÎ TIBB (DEVLET-EĞİTİM VE…)