Seçme Eserlerden Seçme Tesbitler: MUKADDİME-II (İbn Haldun)

Şeref ve rütbe sahibinin görülecek işleri çoktur; o, bu işleri parasız gördürdüğü için, az vakitte servet sahibi olur… Bunun örneğini, İslâm hukukçuları, diyanet sahipleri… teşkil eder. (MUKADDİME-II – İBN HALDUN) Bazen nesep bağından başka bağlarla bağlanma sonucunda da nesep ile husule gelen hamiyyet ve asabiyyet husule gelir. (MUKADDİME-II – İBN HALDUN) Asabiyyet şehirlerde de bulunur … Okumaya devam et Seçme Eserlerden Seçme Tesbitler: MUKADDİME-II (İbn Haldun)